ს/ს ”საქართველოს რკინიგზა” 2021 წლის 28 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

მის ბალანსზე რიცხული 95 ერთეული ექსპლუატაციისათვის უვარგისი,  საბუქსე კვანძებით დაუკომპლექტებელი წყვილთვალის, 2402 ერთეული წყვილთვალის თვალის და 174 ერთეული  წყვილთვალის ღერძის  რეალიზების მიზნით.

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით ბმულზე:www.eauction.ge