ს/ს ”საქართველოს რკინიგზა” 2021 წლის 1 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

 

მის ბალანსზე რიცხული 95 ერთეული ექსპლუატაციისათვის უვარგისი,  საბუქსე კვანძებით დაუკომპლექტებელი წყვილთვალის, 2402 ერთეული წყვილთვალის თვალის და 174 ერთეული  წყვილთვალის ღერძის   რეალიზების მიზნით. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით ბმულზე:

https://eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiT3JnYW5pemF0aW9uSWRBZHZjIiwidmFsdWUiOiIxMDQ2NyJ9LHsia2V5IjoiQ2F0ZWdvcnlJRCIsInZhbHVlIjoiMCJ9LHsia2V5IjoiU2VhcmNoQWxsIiwidmFsdWUiOiJmYWxzZSJ9XQ==/1