სს ”საქართველოს რკინიგზა”  2019 წლის 18 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

სს ”საქართველოს რკინიგზა”  2019 წლის 18 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

 სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში არსებული, არამუშა ფარეხის, 2 ერთეული 2ТЭ10У-0481 და  2ТЭ10У-0482  მაგისტრალური თბომავალის რეალიზების  მიზნით

 თბომავლების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge,  2019  წლის 8 აპრილს 15 საათზე.

 აუქციონის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.  (+995) 32 2 601 601

 აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge/Home/EntityView/590159