ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”  01 მაისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

სავაგონო დეპარტამენტში 

 

დეფექტოსკოპისტი (1265,00ლ.) – ბათუმის სავაგონო დეპო/
ელექტროაირშემდუღებელი (1320,00ლ.) – ბათუმის სავაგონო დეპო/
ელექტროგამწევის მემანქანე (1320,00ლ.) – ბათუმის სავაგონო დეპო/
ზეინკალი (1265,00ლ.) – ბათუმის სავაგონო დეპო/
ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (1265,00ლ.) – ბათუმის სავაგონო დეპო/ბათუმის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის)
ხარატი (1265,00ლ.) – ბათუმის სავაგონო დეპო/

 

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 04მაისის  ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმი