ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 28 თებერვლიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

სავაგონო დეპარტამენტში

ვაგონების უფროსი მსინჯველ-შემკეთებელი (1430,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/

რუსთავის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის

ოსტატი (1540,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/გარდაბნის ვაგონების ტექნიკური

მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 02 მარტის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები