ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 23 იანვრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობა

 

სავაგონო დეპარტამენტში

დამლაგებელი (660,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/სადახლოს მოსაზღვრე ქვეყნებში ვაგონების გადაცემის პუნქტი (|| ჯგუფის ) (
ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (1320,00ლ.) – 2 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/თბილისი-მახარისხებლის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი ( I ჯგუფის)
ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (სადგურები: ველი-ფონიჭალა) (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/თბილისი-მახარისხებლის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი ( I ჯგუფის)
ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/თბილისი-სატვირთოს ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის)

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 25 იანვრის  ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით.

მიმაგრებული დოკუმენტები