ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალოკომოტივო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”  01 მაისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

სალოკომოტივო დეპარტამენტში

ამწეკრანის მემანქანე (1100,00ლ.) – ხაშურის სალოკომოტივო დეპო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/

პერიოდული რემონტის საამქრო (პირველი საამქრო)

ჩამომსხმელი (ბაბიტის) (1100,00ლ.) ხაშურის სალოკომოტივო დეპო/დამხმარე პერსონალი/

დამხმარე საამქრო

ელექტრომონტიორი (1100,00ლ.) – ხაშურის სალოკომოტივო დეპო/დამხმარე პერსონალი/

დამხმარე საამქრო

ელექტროაირშემდუღებელი (1100,00ლ.) – ხაშურის სალოკომოტივო დეპო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/

პერიოდული რემონტის საამქრო (პირველი საამქრო)

მეაკუმულატორე (1265,00ლ.) – ხაშურის სალოკომოტივო დეპო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/

ტექნიკური მომსახურების საამქრო

მხეხავი (1100,00ლ.) – ხაშურის სალოკომოტივო დეპო/დამხმარე პერსონალი/დამხმარე საამქრო (ID 30041881);

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 05 მაისის  ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმი