ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალოკომოტივო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 27 ოქტომბრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სალოკომოტივო  დეპარტამენტში

 

დამხმარე საამქროს ზეინკალი (1015,00ლ.) – სამტრედიის სალოკომოტივო დეპო/დამხმარე პერსონალი/

დამხმარე საამქრო/დამამზადებელი და დანადგარების საამქრო (ID 30041449);

ელექტროაირშემდუღებელი (850,00ლ.) – სამტრედიის სალოკომოტივო დეპო/დამხმარე პერსონალი/

დამხმარე საამქრო/დამამზადებელი და დანადგარების საამქრო

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 02 ნოემბრის  ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით.

მიმაგრებული დოკუმენტები