ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტამნტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 22 ნოემბრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

სალიანდაგო დეპარტამენტში

 

სამუშაოთა მწარმოებლის თანაშემწე (1320,00ლ.) – აღმოსავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/სამხრეთ-აღმოსავლეთის რეგიონი/რუსთავის სალიანდაგო ცენტრი/ლიანდაგშემკეთებელი კოლონა
ზეინკალი (1100,00ლ.) – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/სამეგრელოს რეგიონი/სახელოსნო
დრეზინის მძღოლი (1265,00ლ.) – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/სამეგრელოს რეგიონი/სახელოსნო
დეფექტოსკოპიის ურიკის ოპერატორის თანაშემწე (1130,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ზესტაფონის რეგიონი/დეფექტოსკოპიის პუნქტი
მანქანა-მექანიზმების გამმართველი (1100,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ზესტაფონის რეგიონი/სახელოსნო

 

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 29 ნოემბრის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით