ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 27 დეკემბრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

სალიანდაგო დეპარტამენტში

 

ლიანდაგის ბრიგადირი (1265,00ლ.) – უღელტეხილის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ხარაგაულის რეგიონი/ლო-4 მოლითის საოსტატო/საბრიგადირო (ლბ-9)
ლიანდაგის ბრიგადირი (1265,00ლ.) – უღელტეხილის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ხარაგაულის რეგიონი/ლო-5 წიფას საოსტატო/საბრიგადირო
ლიანდაგის მონტიორი (1155,00ლ.) – უღელტეხილის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ხაშურის რეგიონი/ხაშურის სალიანდაგო ცენტრი

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 29 დეკემბრის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით