ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სამედიცინო სამსახურში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 20 ნოემბრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

სამედიცინო სამსახურში

 

რეისისწინა სამედიცინო შემოწმების მედდა (770,00ლ.) – სამედიცინო სამსახური/სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილება/სახაზო სამედიცინო პუნქტები/თბილისი-მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს სამედიცინო პუნქტი (ID 30000569);
რეისისწინა სამედიცინო შემოწმების მედდა (770,00ლ.) – სამედიცინო სამსახური/სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილება/სახაზო სამედიცინო პუნქტები/გურჯაანის მოსაბრუნებელი პუნქტის სამედიცინო პუნქტი (ID 30000560);
რეისისწინა სამედიცინო შემოწმების მედდა (770,00ლ.) – სამედიცინო სამსახური/სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილება/სახაზო სამედიცინო პუნქტები/სამტრედიის სალოკომოტივო დეპოს სამედიცინო პუნქტი (ID 30000582);
რეისისწინა სამედიცინო შემოწმების მედდა (770,00ლ.) – სამედიცინო სამსახური/სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილება/სახაზო სამედიცინო პუნქტები/ზესტაფონის მოსაბრუნებელი პუნქტის სამედიცინო პუნქტი (ID 30000565);
რეისისწინა სამედიცინო შემოწმების მედდა (770,00ლ.) – სამედიცინო სამსახური/სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილება/სახაზო სამედიცინო პუნქტები/ფოთის მოსაბრუნებელი პუნქტის სამედიცინო პუნქტი (ID 30000587);
რეისისწინა სამედიცინო შემოწმების უფროსი მედდა (770,00ლ.) – სამედიცინო სამსახური/სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილება/სახაზო სამედიცინო პუნქტები/ქუთაისის სალოკომოტივო დეპოს (ფილიალი მგზავრთა გადაყვანა) ბათუმისსალოკომოტივო პუნქტის სამედიცინო პუნქტი (ID 30000594);
რეისისწინა სამედიცინო შემოწმების მედდა (770,00ლ.) – სამედიცინო სამსახური/სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილება/სახაზო სამედიცინო პუნქტები/ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს სამედიცინო პუნქტი (ID 30000590);
რეისისწინა სამედიცინო შემოწმების მედდა (770,00ლ.) – სამედიცინო სამსახური/სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილება/სახაზო სამედიცინო პუნქტები/სადგურ ბათუმი-სამგზავროს (ბათუმი ცენტრალი)სამედიცინო პუნქტი (ID 30000790);

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 22 ნოემბრის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები