ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი მართვის ცენტრალურ აპარატში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”  26 აპრილიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

მართვის ცენტრალურ აპარატში

 

დეპარტამენტის უფროსი (5060,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ეკონომიკური დეპარტამენტი
სამსახურის უფროსი (3925,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ეკონომიკური დეპარტამენტი/ბიუჯეტირების და საბიუჯეტო აღრიცხვის სამსახური
მთავარი ანალიტიკოსი (2850,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ეკონომიკური დეპარტამენტი/მმართველობითი აღრიცხვის და ანალიზის სამსახური

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 02 მაისის  ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმი

მიმაგრებული დოკუმენტები