ცხადდება შიდა კონკურსი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 22 აპრილიდან ცხადდება შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით

 

სავაგონო  დეპარტამენტში

ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (880,00ლ.) – 2 საშტატო ერთეული – სამტრედიის სავაგონო დეპო/ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი

 ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (სადგური სენაკი) (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – სამტრედიის სავაგონო დეპო/სამტრედიის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი ( I ჯგუფის) (ID 30043042);

ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – სამტრედიის სავაგონო დეპო/ფართო-წყალის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (II ჯგუფის) (ID 30042929);

ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (825,00ლ.) – 3 საშტატო ერთეული – სამტრედიის სავაგონო დეპო/ფოთის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი ( I ჯგუფის) (ID 30042871);

ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – სამტრედიის სავაგონო დეპო/ქუთაისი I-ის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (III ჯგუფის

გისურვებთ წარმატებებს სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;აირჩიეთ ქართული Unicod;მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება;გთხოვთ:დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზესააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 28 აპრილის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (e-mail: vacancy@railway.ge).

მიმაგრებული დოკუმენტები