ცხადდება შიდა კონკურსი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 21 აპრილიდან ცხადდება შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით

 

სავაგონო  დეპარტამენტში 

ვაგონების უფროსი მსინჯველ-შემკეთებელი (990,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპო/რუსთავის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის) (ID 30042562);
ვაგონების უფროსი მსინჯველ-შემკეთებელი (1045,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპო/ბეიუკ-კიასიკის მოსაზღვრე ქვეყნებში ვაგონების გადაცემის პუნქტი (ID 30042667);
ვაგონების უფროსი მსინჯველ-შემკეთებელი (990,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპო/თბილისი-საკვანძოს ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის) (ID 30042515);
ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (სადგური – ცხრა-ძმა) (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპო/მარაბდის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (|V ჯგუფის) (ID 30042454);

გისურვებთ წარმატებებს სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;აირჩიეთ ქართული Unicod;მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება;გთხოვთ:დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზესააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 27 აპრილის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (e-mail: vacancy@railway.ge).

მიმაგრებული დოკუმენტები