ცხადდება შიდა კონკურსი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 24 აგვისტოდან ცხადდება შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით

სავაგონო დეპარტამენტში
*ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (880,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – სამტრედიის სავაგონო დეპო/ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (II ჯგუფის)
*ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (880,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – სამტრედიის სავაგონო დეპო/ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (II ჯგუფის)

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 31 აგვისტოს ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (e-mail: vakansy@railway.ge).

დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები