ცხადდება შიდა კონკურსი სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,
სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 20 თებერვლიდან ცხადდება
შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობებზე
სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში
რეფრიჟერატორული სექციის მექანიკოსი (500,00ლ.) –( 1 ერთეული) – მალფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვის და იზოთერმული ვაგონებით მომსახურებისცენტრი/მალფუჭი ტვირთების გადაზიდვის და იზოთერმული ვაგონებით მომსახურებისგანყოფილება (ID 30003854);
სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 22 თებერვლის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3064; e-mail: kadrebi@railway.ge).
დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე
გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.
გისურვებთ წარმატებებს