ცხადდება შიდა კონკურსი სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 02 აგვისტოდან ცხადდება შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობებზე სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

სადგურის მორიგე (750,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – რკინიგზის სადგურები/სადგური სამტრედია (პირველი კატეგორია)/სადგური ურეკი (მეოთხე კატეგორია) (ID 30044507);

სადგურის სათადარიგო მორიგე (სადგ: მარაბდა-ცხრა-ძმა) (750,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი მახარისხებელი (პირველი კატეგორია)/სადგური
მარაბდა (მეოთხე

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 08 აგვისტო ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3064; e-mail: kadrebi@railway.ge).
დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები