ცხადდება ღია საჯარო კონკურსი სატვირტო გადაზიდვების დეპარტამენტში

-

ღია საჯარო კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 26 ივნისიდან ცხადდება
ღია საჯარო კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობებზე
სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

მატარებლის შემდგენელი ( მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 600,00ლ.) – რკინიგზის
სადგურები/სადგური თბილისი მახარისხებელი (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა;
საისრე პოსტის მორიგე (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 400,00ლ.) – რკინიგზის
სადგურები/სადგური თბილისი მახარისხებელი (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა
მებუნიკე (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 500,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური
თბილისი მახარისხებელი (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა (ID 30045313);
ტექნიკური აღრიცხვის ოპერატორი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 400,00ლ.) –
რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი მახარისხებელი (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა);

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 02 ივლისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3064; e-mail: kadrebi@railway.ge).
დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები