ცხადდება შიდა კონკურსი სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 27 მაისიდან ცხადდება
შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობებზე
სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

მებუნიკე (550,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი მახარისხებელი
(პირველი კატეგორია)/მოძრაობა (ID 30045315);
მატარებლის შემდგენელი (750,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი
მახარისხებელი (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა (ID 30045295);
სადგურის მორიგის ოპერატორი (550,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი
მახარისხებელი (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა (ID 30045258);
საისრე პოსტის მორიგე (550,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი მახარისხებელი
(პირველი კატეგორია)/მოძრაობა (ID 30045319);

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 29 მაისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3064; e-mail: kadrebi@railway.ge).
დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები