ცხადდება შიდა კონკურსი სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 26 მარტიდან ცხადდება
შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობებზე
სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

სადგურის სათადარიგო მორიგე (სადგ: მარაბდა-ცხრა-ძმა) (750,00ლ.) -სადგური მარაბდა
(მეოთხე კატეგორია)
სადგურის უფროსი (900,00ლ.) – სადგური ცხრა-ძმა (მესამე კატეგორია)
სადგურის სათადარიგო მორიგე (750,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური
სამტრედია (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა (ID 30044391);

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 28 მარტის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3064; e-mail: kadrebi@railway.ge).
დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები