ცხადდება შიდა კონკურსი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 21 ოქტომბრიდან ცხადდება შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობებზე

სალიანდაგო დეპარტამენტი

გამოსატენ-მასწორებელ-საზუსტებელი სალიანდაგო მანქანის მემანქანე (ვპრ-09 -32) (750,00ლ.)
– 1 საშტატო ერთეული – ლიანდაგის სარემონტო სამშენებლო სამმართველო/თბილისის
მექანიზირებული ბაზა/გამოსატენ-მასწორებელ-საზუსტებელი სალიანდაგო მანქანა
ვპრ-09-32 №3225

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 25 ოქტომბრის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3066; e-mail: kadrebi@railway.ge).
დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები