ცხადდება შიდა კონკურსი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 28 მაისიდან ცხადდება შიდა კონკურსი საკადრო რეზერვის ფორმირების მიზნით შემდეგ თანამდებობებზე

სალიანდაგო დეპარტამენტი

ლიანდაგის ბრიგადირი (750,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ლიანდაგის სარემონტო
სამშენებლო სამმართველო/თბილისის მექანიზირებული ბაზა/ლიანდაგშემკეთებელი
კოლონა (ID 30054641);
ხარიხა ამწის მემანქანე (750,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ლიანდაგის სარემონტო სამშენებლო სამმართველო/ბროწეულას მექანიზირებული ბაზა/მექანიზაციის საამქრო (ID 30054564);
ინჟინერი (1000,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ლიანდაგის სარემონტო სამშენებლო
სამმართველო/თბილისის მექანიზირებული ბაზა (ID 30054633);

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 30 მაისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3066; e-mail: kadrebi@railway.ge).
დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები