ცხადდება შიდა კონკურსი მონიტორინგის და პრევენციის ცენტრში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 06 თებერვლიდან ცხადდება შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობაზე:

მონიტორინგის და პრევენციის ცენტრში

მთავარი სპეციალისტი (1650,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული –

რევიზორი სცბ-ს და კავშირგაბმულობის მეურნეობის დარგში (1650,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – აღმოსავლეთ რეგიონის სარევიზიო აპარატი

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 12 თებერვლის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3066; e-mail: kadrebi@railway.ge).

დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები