ცხადდება შიდა კონკურსი ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 09 მარტიდან ცხადდება შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობაზე:

მართვის ცენტრალური აპარატი/სახელშეკრულებო ფონდში

ანალიტიკოსი (1250,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ფინანსური დირექტორის დაქვემდებარება/ეკონომიკური დეპარტამენტი/მმართველობითი აღრიცხვისა და ანალიზის სამსახური
უმცროსი ანალიტიკოსი (625,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ფინანსური დირექტორის დაქვემდებარება/ეკონომიკური დეპარტამენტი/მმართველობითი აღრიცხვისა და ანალიზის სამსახური

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 11 მარტის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3066; e-mail: vacancy@railway.ge).

დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები