ცხადდება შიდა კონკურსი ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 24 ივლისიდან ცხადდება შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობაზე:

ელექტრომომარაგების დეპარტამენტი

ელექტრომონტიორი (625,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – აღმოსავლეთისელექტრომომარაგების სამმართველო/ოპერატიულ – საწარმოო პერსონალი/თბილისის
ცენტრი/რუსთავის საკონტაქტო ქსელის რაიონი
ელექტრომონტიორი (625,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – აღმოსავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ოპერატიულ – საწარმოო პერსონალი/მარნეულის
ცენტრი/მარნეულის საკონტაქტო ქსელის რაიონი
მორიგე ელექტრომონტიორი (მძღოლი) (500,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – აღმოსავლეთისელექტრომომარაგების სამმართველო/ოპერატიულ – საწარმოო პერსონალი/კასპის
ცენტრი/ზაჰესის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 30 ივლისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3066; e-mail: kadrebi@railway.ge).

დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ გვერდზე.

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები