ცხადდება ღია საჯარო შერჩევის პროცესი სავაგონო დეპარტამენტში

-

ღია საჯარო კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 6 ივნისიდან ცხადდება ღია საჯარო  შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობა

 

სავაგონო დეპარტამენტში

დეფექტოსკოპისტი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 990,00ლ.) – თბილისის სავაგონო დეპო;
ზეინკალი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 990,00ლ.) – თბილისის სავაგონო დეპო;
ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 990,00ლ, 1100,00ლ.) – თბილისის სავაგონო დეპო;
ხარატი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 880,00ლ.) – თბილისის სავაგონო დეპო;
ხარატი (წყვილთვლების სახარატო ჩარხის) (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 1100,00ლ.) – თბილისის სავაგონო დეპო;
მოძრავი შემადგენლობის რემონტის ზეინკალი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 990,00ლ.) – თბილისის სავაგონო დეპო;

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 8 ივნისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები