ცხადდება ღია საჯარო კონკურსი კორპორატიული მართვის დეპარტამენტში

-

ღია საჯარო კონკურსი

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 23 ივლისიდან ცხადდება ღია საჯარო კონკურსი საკადრო რეზერვის ფორმირების მიზნით შემდეგ თანამდებობაზე:

მართვის ცენტრალური აპარატი/კორპორატიული მართვის დეპარტამენტი

მთავარი სპეციალისტი – შესყიდვების სააგენტო/სატენდერო კომისიის აპარატი

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 29 ივლისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3066; e-mail: kadrebi@railway.ge).

დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები