ცხადდება ღია საჯარო კონკურსი ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

-

ღია საჯარო კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 28 ივნისიდან ცხადდება ღია საჯარო კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობაზე:

ელექტრომომარაგების დეპარტამენტი

ელექტრომონტიორი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 500,00ლ.) – 1 საშტატო
ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/რიონის ცენტრი
/ქუთაისი
|| საკონტაქტო ქსელის რაიონი (ID 30050832);
ელექტრომონტიორი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 500,00ლ.) – 1 საშტატო
ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/რიონის ცენტრი/
რიონის
საკონტაქტო ქსელის რაიონი (ID 30050852);
ელექტრომონტიორი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 500,00ლ.) – 2 საშტატო
ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ლანჩხუთის
ცენტრი/ლანჩხუთის საკონტაქტო ქსელის რაიონი (ID 30050764);
ელექტრომონტიორი (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 500,00ლ.) – 1 საშტატო
ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ელექტრომომარაგების
რაიონი/ქუთაისის ჯგუფი (ID 30050944);

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 02 ივლისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3066; e-mail: kadrebi@railway.ge).

დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ გვერდზე.

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები