ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტმენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 07 ივნისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პრიცესი საკადრო რეზერვის ფორმირების მიზნით

 

სალიანდაგო დეპარტამმენტში

 

ლიანდაგის მონტიორი (690,00ლ.) – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიული საწარმოო პერსონალი/გურიის რეგიონი/ლო-5 ლანჩხუთის საოსტატო/საბრიგადირო (ლბ-13)

გისურვებთ წარმატებებს სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;აირჩიეთ ქართული Unicod;მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება;გთხოვთ:დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზესააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 11 ივნისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (e-mail: vacancy@railway.ge).

მიმაგრებული დოკუმენტები