ცხადდება შიდა კონკურსი სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 26 ივნისიდან ცხადდება
შიდა კონკურსი კანდიდატთა შერჩევის მიზნით შემდეგ თანამდებობებზე
სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

ტექნიკური აღრიცხვის უფროსი ოპერატორი (750,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური
ფოთი (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა
სადგურის მორიგის ოპერატორი (550,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური ფოთი
(პირველი კატეგორია)/მოძრაობა
ცენტრალიზაციის პოსტის მორიგე (მინიმალური თანამდებობრივი სარგო 400,00ლ.) –
რკინიგზის სადგურები/ სადგური ჭიათურა (მეორე კატეგორია)/პოსტი პერევისა

სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 28 ივნისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (ოთახი 3064; e-mail: kadrebi@railway.ge).
დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე

გთხოვთ:
მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება;
აირჩიეთ ქართული Unicod;
აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;
სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.

გისურვებთ წარმატებებს

მიმაგრებული დოკუმენტები