სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2021 წლის 9 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ხაშურის სავაგონო დეპოს საკანალიზაციო გადამქაჩი სადგურის და საქვაბის შენობის დემონტაჟის საპროექტი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT210017583)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge