სამგზავრო გადაყვანები

საერთაშორისო მიმოსვლა ერევანი

საერთაშორისო მიმოსვლა

მატარებელი N 371/372 თბილისი-ერევანი-თბილისი
საქართველოს რკინიგზა
მატ. # 371 თბილისი-ერევანი M გაჩერების პუნქტი მატ. # 372 ერევანი-თბილისი
შემოსვლა დგომა გასვლა შემოსვლა დგომა გასვლა
_ _ 20:20 თბილისი-სამგზავრო 7:35 _ _
_ _ 20:30 თბილისი-საკვანძო _ _ 7:24
_ _ 20:38 ფონიჭალა _ _ 7:16
_ _ 21:00 მარაბდა _ _ 6:51
_ _ 21:13 მარნეული _ _ 6:38
_ _ 21:28 შულავერი _ _ 6:21
22:09 66 23:15 სადახლო 4:40 60 5:40
სასომხეთის რკინიგზა
23:40 60 0:40 აირუმი 3:40 35 4:15
1:22 1 1:23 სანაინი 2:59 1 3:00
_ _ 1:57 შაგალი 2:22 5 2:27
_ _ 2:09 პამბაკი 2:05 5 2:10
2:20 5 2:25 ვანაძორი 1:48 5 1:53
3:50 20 4:10 გიუმრი 0:10 15 0:25
6:03 3 6:06 არმავირი 22:17 3 22:20
6:55 _ _ ერევანი _ _ 21:30