კახაბერ გუდიაშვილი

დაბადების თარიღი:

1974 წლის 23 ოქტომბერი

სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლის აპრილი სს ,,საქართველოს რკინიგზა“ სატვირთო გადაზიდვების ფილიალის დირექტორი;

2017- 2021 სს „საქართველოს რკინიგზა“/ „სატვირთო გადაზიდვების ფილიალი“; სატვირთო გადაზიდვების დირექტორის მოადგილე – სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

2015-2017 სს „საქართველოს რკინიგზა“/ „ინფრასტრუქტურის ფილიალი“; ფილიალის დირექტორის მოადგილე;

2013 – 2014  სს „საქართველოს რკინიგზა“/ „ინფრასტრუქტურის ფილიალი“; ოპერაციათა მართვის დეპარტამენტის უფროსი;

2012 ,,მარაბდა-კარწახის რკინიგზა“; ტექ-ზედამხედველობის კომპანიის პროექტის მენეჯერი;

2010-2011 სს „საქართველოს რკინიგზა“ / „ინფრასტრუქტურის ფილიალი“;  დისპეტჩერიზაციის დეპარტამენტის უფროსი;

2010  სს „საქართველოს რკინიგზა“/ „სატვირთო გადაზიდვების ფილიალი“; მოძრაობის მართვის სამსახურის უფროსი;

2005-2010 სს „საქართველოს რკინიგზა“/„სატვირთო გადაზიდვების ფილიალი“; სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტის მთავარი ინჟინერი;

1994 – 2005 სს „საქართველოს რკინიგზა“

მოძრაობის უსაფრთხოების რევიზორი;

უფროსი საგზაო დისპეტჩერი;

სამატარებლო დისპეტჩერი;

პირველი კატეგორიის ინჟინერი;

სადგურის მორიგე;

განათლება:

2008 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

2000-2008  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასპირანტურა/დოქტორანტურა;

1996-1998 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

1991-1995 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ფაკულტეტი, სპეციალობა: გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა სარკინიგზო ტრანსპორტზე, ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

ენები:

ინგლისური, რუსული

მიღებული ჯილდოები:

„მოძრაობის უსაფრთხოებისთვის“

„საპატიო რკინიგზელი“

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი