ბილეთის ღირებულება (მინ. და მაქს. ზღვარი) საბავშვო ბილეთის ღირებულება (მინ. და მაქს. ზღვარი) დამატებითი მომსახურება
(ბარგის გადაზიდვის ტარიფი)
მიმართულების რეისი II კლასი I კლასი ბიზნეს-კლასი საერთო II კლასი I კლასი ბიზნეს-კლასი საერთო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ნივთები
კატეგორია თბილისი-ბათუმი; ბათუმი-თბილისი 32.00 – 34.00 70.00 – 74.00 120.00 – 124.00 N/A 16.00 – 17.00 35.00 – 37.00 60.00 – 62.00 N/A 2.00 5.00
მაგისტრალური მიმართულება თბილისი-ზუგდიდი; ზუგდიდი-თბილისი 11.00 – 15.00 23.00 – 27.00 38.00 – 42.00 N/A 6.00 – 8.00 12.00 – 14.00 23.00 – 27.00 N/A
მაგისტრალური მიმართულება თბილისი-ფოთი; ფოთი-თბილისი 11.00 – 15.00 23.00 – 27.00 38.00 – 42.00 N/A 6.00 – 8.00 12.00 – 14.00 23.00 – 27.00 N/A
მაგისტრალური მიმართულება თბილისი-ოზურგეთი; ოზურგეთი-თბილისი N/A N/A N/A 7.00 – 9.00 N/A N/A N/A 4.00 – 5.00
მაგისტრალური მიმართულება თბილისი-ქუთაისი; ქუთაისი-თბილისი N/A N/A N/A 7.00 – 8.00 N/A N/A N/A 4.00
საგარეუბნო მიმართულება თბილისი-ბორჯომი; ბორჯომი-თბილისი N/A N/A N/A 1.00 – 2.00 N/A N/A N/A N/A
საგარეუბნო მიმართულება თბილისი-გარდაბანი; გარდაბანი-თბილისი N/A N/A N/A 0.5 N/A N/A N/A N/A
საგარეუბნო მიმართულება ხაშური-ზესტაფონი; ზესტაფონი-ხაშური N/A N/A N/A 0.5 N/A N/A N/A N/A
საგარეუბნო მიმართულება ქუთაისი-ბათუმი; ბათუმი-ქუთაისი N/A N/A N/A 1.00 – 2.00 N/A N/A N/A N/A
საგარეუბნო მიმართულება ბათუმი-ოზურგეთი; ოზურგეთი-ბათუმი N/A N/A N/A 0.50 – 0.80 N/A N/A N/A N/A
საგარეუბნო მიმართულება ქუთაისი-საჩხერე; საჩხერე-ქუთაისი N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A