სადგური შესვლის დრო დგომის დრო გასვლის დრო
1 ქუთაისი I 12:15
3 რიონი 12:35 32 13:07
6 სვირი 13:21 1 13:22
9 ზესტაფონი 13:36 14 13:50
17 ხარაგაული 14:20 8 14:28
21 მარელისი 14:43 1 14:44
25 მოლითი 14:55 1 14:56
28 წიფა 15:08 1 15:09
36 ხაშური 15:31 15 15:46
45 გორი 16:15 2 16:17
61 მცხეთა 17:01 1 17:02
68 თბილისი-სამგზ 17:40