გამგზავრების თარიღი 26.08.2013 გამგზავრების სადგური: КУТАИСИ I ჩასვლის სადგური: ТБИЛИСИ-ПАСС.

ვაგონის რანგი საერთო პლაცკარტი კუპირებული რბილი
სრული საბავშვო სრული საბავშვო სრული საბავშვო სრული საბავშვო
არამოდერნიზებული - - - - 9,50 4,50 - -
მოდერნიზებული - - - - 20,50 9,50 - -
მგზავრობის ტარიფს ემატება სამგზავრო დოკუმენტის (ბილეთის) გაფორმების (მომსახურების) საკომისიო 0,50 ლარი.