უკან

მატ. # 37/38 თბილისი - ბაქო - თბილისი

საქართველოს რკინიგზა თბილისის დრო
მატ. #37 თბილისი - ბაქო გაჩერების პუნქტი მატ. #38 ბაქო - თბილისი
შემოსვლა დგომა გასვლა შემოსვლა დგომა გასვლა
- - 20:35 თბილისი - სამგზ. 10:30 - -
20:46 3 20:49 თბილისი - საკვ. 10:15 4 10:19
- - 20:55 თბილისი -დამხ. - - 10:09
- - 21:00 ველი - - 10:03
21:06 2 21:08 გაჩიანი 9:55 2 9:57
21:18 2 21:20 ბაქ. რუსთაბი სამგზ. 9:41 2 9:43
- - 21:23 რუსთავი-სატვ. - - 9:38
21:35 60 23:35 გარდაბანი 8:25 60 9:25
აზერბაიჯანის რკინიგზა (ბაქოს დრო)
23:00 60 0:00 ბეიუკ-კიასკი 7:00 60 8:00
0:50 3 0:53 აღსტაფა 5:56 2 5:58
1:16 2 1:18 ტაუზი 5:34 2 5:36
1:35 2 1:37 კოვლიარი 5:17 2 5:19
2:02 3 2:05 დოლიარი 4:52 2 4:54
2:50 10 3:00 განჯა 4:05 10 4:15
4:50 6 4:56 უჯარი 1:57 5 2:02
6:48 5 6:53 გაჯიქაბული 23:55 5 0:00
8:40 2 8:42 ბალაჯარი - - 22:09
9:00 - - ბაქო-სამგ. - - 21:50