საერთაშორისო მატარებლები
თბილისი - ბაქო - თბილისი
თბილისი - ერევანი