საერთაშორისო მატარებლები
თბილისი - ბაქო - თბილისი
ბათუმი - ერევანი