მიხეილ გოგიშვილი

დაბადების თრიღი: 07. 10. 1966

განათლება:

1987 – 1992  – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

2011 წლიდან დღემდე – ს/ს ,,საქართველოს რკინიგზის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

2010 -2011 – შპს ,,საქართველოს რკინიგზის“ აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

2012 წლიდან დღემდე – კავკასიის უნივერსიტეტი, ლექტორი

2006 წლიდან დღემდე – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ლექტორი

2012 წლიდან – იურიდიული კომპანია ,,ადვოკატთა სახლის“ მრჩეველი

2005 – 2012 – საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარე

2000 წლიდან – საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის მოსამართლე

1999 – 2000 – თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე

1996 – 1999 – საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამსახურის სახელმწიფო მრჩეველი

1995  წელი – საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის იურიდიული განყოფილების სახელმწიფო მრჩეველი

1993 -1994 – საქართველოს პარლამენტის აპარატის იურიდიული განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

უცხო ენები: რუსული, ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი