კომპანიის შესახებ
მისია, ხედვა რკინიგზის ისტორიასტრუქტურასამეთვალყურეო საბჭომენეჯმენტიდირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაფორუმი 
       
 
ტენდერების შედეგები
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 30 იანვარს სხვადასხვა სახის ჯაგრისების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  23 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 30 იანვარს სხვადასხვა სახის ჯაგრისები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ნოემბერს ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვისათვის საჭირო მცირე მექანიზმების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  18 თებერვალი 2015
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ნოემბერს ლიანდაგის

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 დეკემბერს ავტობუსის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  18 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 დეკემბერს ავტობუსის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და იმავე წლის 22 დეკემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140027889), სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 14 იანვარს ოპტიკური მოდულების და პლატების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  18 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 14 იანვარს ოპტიკური მოდულების და პლატების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 4 თებერვალს ჩატარებუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 5 იანვარს ლიანდაგდამგები ამწეს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  18 თებერვალი 2015
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 5 იანვარს ლიანდაგდამგები  ამ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 26 იანვარს ცემენტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 26 იანვარს ცემენტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 16 თებერვალს ჩატარებული ელექტრონული ტენდ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ნოემბერს სავაგონო სასწორებისა და საწონების დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  13 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ნოემბერს სავაგონო სასწორებისა და საწონების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 21 იანვარს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტერიტორიაზე მექანიკური უბნის წყვილთველების ფორმირების უბნად გადაიარაღების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 21 იანვარს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტერიტორიაზე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 23 იანვარს სხვადასხვა ზეთის და საცხის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 23 იანვარს სხვადასხვა ზეთის და საცხის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 13 იანვარს მოქლონების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 13 იანვარს მოქლონების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 3 თებერვალს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში (GEO150000006), სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 6 იანვარს ფილიალ ,,მგზავრთა გადაყვანას” თბილისის და ქუთაისის სალოკომოტივო დეპოებსა და თბილისის ვაგონების საექსპლუატაციო დეპოში დამიწების სისტემის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 თებერვალი 2015
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 6 იანვარს 

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 23 იანვარს ცილინდრული კომპრესორის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 23 იანვარს ცილინდრული კომპრესორი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურა (GEO150000012), ს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 23 იანვარს საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 23 იანვარს საზეთ-საპოხი მასალის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 დეკემბერს სადგურ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ელექტროცენტრალიზაციის შენობის პირველი სართულის ოთახების (სარეზერვო მონაცემთა ცენტრის ოთახების) სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  06 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 დეკემბერს სადგურ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ელე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს სადგურ ფოთში წყალმომცილებელი ნაგებობის მშენებლობის პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  06 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს სადგურ ფოთში წყალმომცილებელი ნაგებობის მშენებლობის პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და იმავე წლის 11 დეკემბერს ჩატარ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 16 იანვარს სალოკომოტივო სილის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  06 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 16 იანვარს სალოკომოტივო სილის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 6 თებერვალს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 16 იანვარს სარკინიგზო გადასასვლელებისათვის რეზინოკორდული ფენილის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  06 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 16 იანვარს სარკინიგზო გადასასვლელებისათვის რეზინოკორდული ფენილი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 15 იანვარს გამაგრილებელი სასმელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  05 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 15 იანვარს გამაგრილებელი სასმელები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 5 თებე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 31 დეკემბერს დისკური მასივის შესყიდვისა და ინსტალაციის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 31 დეკემბერს დისკური მასივის შესყიდვისა და
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 დეკემბერს სამტრედია-ბათუმის უბნის, სუფსა-ურეკის გადასარბევზე კმ54 პკ 10-ში არსებულ ერთლიანდაგიან ლითონის ხიდზე (2X45მ) მალის ნაშენის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 თებერვალი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 დეკემბერს სამტრედია-ბათუმის უბნის, სუფსა-ურეკის გ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 8 იანვარს მოსახსნელი ტიპის პორტალური ამწეს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2015 წლის 8 იანვარს მოსახსნელი ტიპის პორტალური ამწე შესყი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს მარელისი-მოლითის გადასარბენის წყვილ მიმართულებაზე კმ.2356 პკ.1-2-ში და პკ.10-ში ნაპირდამცავი კედლის აღდგენის და გამაგრების პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  26 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს მარელისი-მოლითის გადასარბენის წყვილ მიმართულებაზე კმ.2356 პკ.1-2-ში და პკ.10-ში ნაპირდამცავი კედლის აღდგენის და გამაგრების პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 დეკემბერს სადგურ კაჭრეთის ადმინისტრაციული, ელექტრო ცენტრალიზაციისა და ,,პოსტი-89კმ”-ის შენობების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  23 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 დეკემბერს სადგურ კაჭრეთის ადმინისტრაციული, ელექტრო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 დეკემბერს ციფრული ტელეფონის აპარატების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  23 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 დეკემბერს ციფრული ტელეფონის აპარატები შესყიდვის შესახებ გამოცხა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 დეკემბერს ინდუსტრიული ზეთის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  23 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 დეკემბერს ინდუსტრიული ზეთი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და 2015 წლის 8 იანვარს ჩატარებულ ელექტრონულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს რედუქტორის ზეთის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  22 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს რედუქტორის ზეთის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და იმავე წლის 10 დეკემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში (GEO
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 დეკემბერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს მუშა-მოსამსახურეთა საყოფაცხოვრებო შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 დეკემბერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს მუშა-მოსამსახ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 დეკემბერს დიქტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 დეკემბერს დიქტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და 2015 წლის 5 იანვარს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140029456), სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 დეკემბერს სამტერდიის სალოკომოტივო დეპოს საამქროების 6 (ექვსი) კარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 დეკემბერს სამტერდიის სალოკომოტივო დეპოს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 დეკემბერს მანქანა-გრეიდერის (XCMG GR 165) შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 დეკემბერს მანქანა-გრეიდერის (XCMG GR 165) შეკეთების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 დეკემბერს ოპტიკური რეფლექტომეტრის LCD პანელის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 დეკემბერს ოპტიკური რეფლექტომეტრის LCD პანელის შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 დეკემბერს სადგურ ზესტაფონის, სალიეთის, არაგვეთას და აჯამეთის შენობების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 დეკემბერს სადგურ ზესტაფონის, სალიეთის,
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 დეკემბერს სადგურ მარაბდაში ელექტრო ცენტრალიზაციის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 დეკემბერს სადგურ მარაბდაში ელექტრო ცენტრალიზაციის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების 
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ნოემბერს ელექტროზეთიანი გამათბობელი ღუმელის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ნოემბერს ელექტროზეთიანი გამათბობელი ღუმელი შესყიდვის შესახებ გა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს სამტრედიის სახარატო საამქროს შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს სამტრედიის სახარატო საამქროს შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოც
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 დეკემბერს ლიანდაგმზომი ვაგონის №097 ,,КВЛ-П 2.1“ დაკალიბრების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 დეკემბერს ლიანდაგმზომი ვაგონის №097 ,,КВЛ-П 2.1“ დაკალიბრების შესყიდვის შესახებ<
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 ნოემბერს საღერძე ზეთი ,,Л"-ის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  21 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 ნოემბერს საღერძე ზეთი ,,Л"-ის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ნოემბერს სკანერების და საბეჭდი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ნოემბერს სკანერების და საბეჭდი მოწყობილობები
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 დეკემბერს სხვადასხვა ზეთის და საცხის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  15 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 დეკემბერს სხვადასხვა ზეთის და საცხის შესყიდვი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 დეკემბერს თბილისის მახარისხებლის ვაგონების მიმდინარე ახსნითი შეკეთების საამქროს ოთახების კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 დეკემბერს თბილისის მახარისხებლის ვაგონების მიმდინარე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ნოემბერს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ნოემბერს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 დეკემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140027409)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 13 ნოემბერს არანაკლებ 120 ტონა ტვირთამწეობის ჰიდრავლიკური მოწყობილობის შესყიდვის, მონტაჟის და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 13 ნოემბერს არანაკლებ 120 ტონა ტვირთამწეობის ჰიდრავლიკური მოწყობილობის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა ონკანების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა ონკანების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 2 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში (GEO140000062), სატე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარი შესყიდვის შესახებ გამოც
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 დეკემბერს ელმავლის წევის ძრავების საქარხნო კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  08 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 დეკემბერს ელმავლის წევის ძრავების საქარხნო კაპიტა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 დეკემბერს საცხი ”ჟრო”-ს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 დეკემბერს საცხიჟრო- შესყიდვის შესახებ გამ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 დეკემბერს კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  05 იანვარი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 დეკემბერს კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და 2015 წლის 5 იანვ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ნოემბერს ზესტაფონი-საჩხერის უბნის, ბეღლევი-სალიეთის გადასარბენზე კმ25 პკ5-ში არსებულ ერთლიანდაგიან ლითონის ხიდზე (15.6+2x27+14.5მ) დეფექტური წამწისქვედა ფილების რკინა-ბეტონის მაღალი სიმტკიცის წამწისქვედა ფილებით შეცვლის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  31 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ნოემბერს ზესტაფონი-საჩხერის უბნის, ბეღლევი-სალიეთ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ნოემბერს ელექტრო სასწორის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  31 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ნოემბერს ელექტრო სასწორი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 5 დეკემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 ოქტომბერს სამეურნეო იარაღების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 22 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  31 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 ოქტომბერს სამეურნეო იარაღები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 22 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს ძაბვის ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელქტრონული ტენდერის შედეგი
  29 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს ძაბვის ტრანსფორმატორები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 20
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 დეკემბერს საინფორმაციო სახის ვიდეორგოლის სატელევიზიო ეთერში განთავსების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 დეკემბერს საინფორმაციო სახის ვიდეორგოლის სატელევიზიო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 დეკემბერს ექსკავატორი ,,ეო-3323”-ის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 დეკემბერს ექსკავატორი ,,ეო-3323”-ის მიმდინარე შეკ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 დეკემბერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტექნიკური მომსახურების პუნქტის საყოფაცხოვრებო კორპუსის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 დეკემბერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტექნიკური
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ნოემბერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების საამქროს ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ნოემბერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების საამქროს ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ნოემბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს არასაცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ნოემბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს ელექტროენერგიის მრიცხველების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს ელექტროენერგიის მრიცხველების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 12 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს ვენტილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს ვენტილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 20 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140022729
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ნოემბერს სადგურ ლიხში, წიფაში, მოლითში და ძირულაში ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ნოემბერს სადგურ ლიხში, წიფაში, მოლითში და
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს სადგურ გორის ადმინისტრაციული შენობის საპირფარეშოს, ელ. ცენტრალიზაციის შენობის და საპირფარეშოს და ,,პოსტი უფლისციხის” ელ. ცენტრალიზაციის შენობის სამორიგეო ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს სადგურ გორის ადმინისტრაციული შენობის საპ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ნოემბერს სადგურ გომის ეც-ს შენობაში სამორიგეო ოთახის, დირექტორის ოთახის და საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ნოემბერს სადგურ გომის ეც- შენობაში სამო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ნოემბერს სავაგონო სასწორებისა და საწონების დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ნოემბერს სავაგონო სასწორებისა და საწონების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 დეკემბერს შედუღების აპარატის კაბელის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 დეკემბერს შედუღების აპარატის კაბელი შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ოქტომბერს ელექტრომატარებლის ელექტროაპარატურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ოქტომბერს ელექტრომატარებლის ელექტროაპარატურის მარაგ-ნაწილები
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს ტრანსფორმატორის ზეთის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს ტრანსფორმატორის ზეთი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ოქტომბერს სატვირთო ვაგონის ურიკის ზამბარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  24 დეკემბერი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ოქტომბერს

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ოქტომბერს სხვადასხვა კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  18 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ოქტომბერს სხვადასხვა კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარები
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 დეკემბერს საშუალო წნევის როტაციული გაზის მრიცხველის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 დეკემბერს საშუალო წნევის როტაციული გაზის მრიცხველი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ნოემბერს დისკური მასივის შესყიდვის და ინსტალაციის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ნოემბერს დისკური მასივის შესყიდვის და ინსტალაციის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს ელმავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  17 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს ელმავლის მარაგ-ნაწილები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის19 აგვისტოს ბათუმის სავაგონო დეპოს წყალგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 დეკემბერი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის19 აგვისტოს ბათუმის სავაგონო დეპოს წყალგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 10 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრო

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ნოემბერს თბილისი-მახარისხებელის სადგურის გორაკის ავტომატური ცენრალიზაციის შენობისა და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ნოემბერს თბილისი-მახარისხებელის სადგურის გორაკის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ რუსთავის ადმინისტრაციის შენობის ოთახის, საშხაპის, ღია ვერანდის და საპირფარეშოს შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ რუსთავის ადმინისტრაციის შენობის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს სატვირთო ვაგონების დიაგნოსტირებისას გამოყენებული კაპილარული (ფერადი) დეფეკტოსკოპირებისათვის საჭირო აეროზოლიანი ბალონების ნაკრების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  15 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს სატვირთო ვაგონების დიაგნოსტირებისას გამოყენებული კაპილარული (ფერადი) დეფეკტოსკოპირებისათვის საჭირო აეროზოლიანი ბალონების ნაკრების შესყიდვის შესახებ&l
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 აგვისტოს სატვირთო ვაგონის სამუხრუჭე სისტემის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  15 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 აგვისტოს სატვირთო ვაგონის სამუხრუჭე სისტემის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 11 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 აგვისტოს ჰაერის კომპრესორის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  15 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 აგვისტოს ჰაერის კომპრესორი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენის კმ18+პკ1-6 (ციხისძირი) სარკინიგზო მონაკვეთზე ნაპირდამცავი ნაგებობების 2007 წელს შედგენილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების (ახალი გარემოებების გათვალისწინებით) მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენის კმ18+პკ1-6
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს მურა ნახშირის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს მურა ნახშირის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 12 დეკემბერს ჩატარებული ელექტრონული
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს 1-დ-12 ტიპის დიზელის ძრავის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  11 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ნოემბერს 1--12 ტიპის დიზელის ძრავის შეკეთების მო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 31 ოქტომბერს საპირაპირე საიზოლაციო ფიბრის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  10 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 31 ოქტომბერს საპირაპირე საიზოლაციო ფიბრი შესყიდვის შესახებ გამოცხა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 სექტემბერს ლითონის ტრავერსის და დგარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  10 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 სექტემბერს ლითონის ტრავერსის და დგარი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 15 ოქტომბერს ჩატარებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ივლისს ერთლიანდაგიან ლითონის ხიდზე (2X45მ) მალის ნაშენის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  10 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ივლისს ერთლიანდაგიან ლითონის ხიდზე (2X45მ) მალის ნაშენის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი (SPA1400178
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 ნოემბერს ფიტინგების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  10 დეკემბერი 2014
 

სს ”საქართველო

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 ნოემბერს ვიბრაციული ელექტრობურღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  10 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 ნოემბერს ვიბრაციული ელექტრობურღი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 10 დე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს ინდუსტრიული ზეთის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  10 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს ინდუსტრიული ზეთი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 10 დეკემბერს ჩატარებული ელექტრო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს დიზელისა და თითისტარის ზეთის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  10 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ნოემბერს დიზელისა და თითისტარის ზეთი შესყიდვ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ნოემბერს ლიანდაგმზომი ვაგონის №097 ,,КВЛ-П 2.1“ დაკალიბრების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  10 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ნოემბერს ლიანდაგმზომი ვაგონის №097 ,,КВЛ-П 2.1“ დაკალიბრების შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს სატვირთო ვაგონის წყვილთვლების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  10 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს სატვირთო ვაგონის წყვილთვლების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 23 ოქ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 სექტემბერს ბალიშებისა და შალითების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 სექტემბერს ბალიშებისა და შალითების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 30 სექ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ოქტომბერს ფილიალ „მგზავრთა გადაყვანა”-ს თბილისის სალოკომოტივო და ვაგონების საექსპლუატაციო დეპოებში საპირფარეშოების, საშხაპეებისა და საგარდერობე ოთახების მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ოქტომბერს ფილიალმგზავრთა გადაყვანა”- თბილისის&l
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ოქტომბერს მგზავრების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ოქტომბერს გზავრების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის შესა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ნოემბერს სახანძრო ავტომანქანების(ავტოავზების) შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ნოემბერს სახანძრო ავტომანქანების (ავტოავზების) შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 სექტემბერს დიქტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 სექტემბერს დიქტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 24 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი (SPA140020685)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ნოემბერს გაჟღენთილი ხის განძელის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  08 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ნოემბერს გაჟღენთილი ხის განძელი შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ნოემბერს საცხი ”ჟრო”-ს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ნოემბერს საცხი ”ჟრო”-ს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 5 დეკემბერს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურა (GEO140000105) არ შედგა, ვინაიდან დად
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ოქტომბერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების საამქროს ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ოქტომბერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ აწყურში ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ აწყურში ოთახების კაპიტალური შეკეთებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ ახალციხის ეც-ს შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ ახალციხის ეც- შენობის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ოქტომბერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ოქტომბერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს სხვადასხვა ცოცხების, ჯაგრისების და სხვა საოჯახო საწმენდი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს სხვადასხვა ცოცხების, ჯაგრისების და სხვა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა სახის საპნების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა სახის საპნების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 3 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140021412), სატენდერო კომისიის გა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ თბილისი-სამგზავროს ეც-ს შენობის სახურავისა და ადმინისტრაციის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ თბილისი-სამგზავროს ეც-
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ გარდაბანში საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ გარდაბანში საპირფარეშოს კაპიტალური
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ ლილოს ადმინისტრაციის შენობის და ეც-ს შენობის ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ ლილოს ადმინისტრაციის შენობის და
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ ველის ადმინისტრაციის შენობის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ ველის ადმინისტრაციის შენობის ოთა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს მიკროფონიანი ყურსასმენების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს მიკროფონიანი ყურსასმენებიშესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 ნოემბერს ჩატარებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს სხვადასხვა სახის საწმენდი ტილოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს სხვადასხვა სახის საწმენდი ტილოების შესყიდვის შესახებ&l
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 აგვისტოს ციფრული ტელეფონის აპარატების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 აგვისტოს ციფრული ტელეფონის აპარატების შესყიდვის შესახებ გამოცხად
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს მრიცხველისა და ავტომატური ამომრთველის ყუთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს მრიცხველისა და ავტომატური ამომრთველის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ ბათუმში მუშათა აბანოსა და ტექნიკური აღრიცხვის ოპერატორების ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ ბათუმში მუშათა აბანოსა და
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს სამგზავრო მატარებლებისთვის ერთჯერადი თეთრეულის და სავარძლის თავის მისაყრდნობი შალითების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  01 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს სამგზავრო მატარებლებისთვის ერთჯერადი თეთრეულის და სავარძლის თავის მი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს ელმავლის მინების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  01 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს ელმავლის ინები შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ოქტომბერს ფილიალ „მგზავრთა გადაყვანა”-ს ქუთაისის სალოკომოტივო დეპოს საშხაპის და ბრიგადების მოსასვენებელი ოთახის მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  01 დეკემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ოქტომბერს ფილიალმგზავრთა გადაყვანა”- ქუთაისის &
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  28 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს ძალოვანი ტრანსფორმატორები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 20 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140022732),
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ნოემბერს სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  28 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ნოემბერს სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ნოემბერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელ. დომკრატებისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  27 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ნოემბერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 20 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს დენის ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს დენის ტრანსფორმატორები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 20 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს სხვადასხვა კიბეების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს სხვადასხვა კიბეების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 20 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140022734), სატენდე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს სხვადასხვა მილების, მუხლების და ქუროების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს სხვადასხვა მილების, მუხლების და ქუროებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს სხვადასხვა ქუროების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს სხვადასხვა ქუროები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 21 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 23 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ოქტომბერს ანტიფრიზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ოქტომბერს ანტიფრიზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 7 ნოემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140024235), სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ მარელისში ოთახების და დაზიანებული სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ მარელისში ოთახების და დაზიანებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ნოემბერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირების და გათბობის სისტემის მოწყობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ოქტომბერს დისკური მასივის შესყიდვისა და ინსტალაციის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ოქტომბერს დისკური მასივის შესყიდვისა და ინსტალაციის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 7 ნოემბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი (SPA140024343) დასრულებულია უარ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს ქსანი-კავთისხევის გადასარბენზე კენტი მიმართულებით კმ2464 პკ4-ში არსებული რკინა-ბეტონის ხიდის კაპიტალური და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს ქსანი-კავთისხევის გადასარბენზე კენტი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ოქტომბერს ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი) შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ოქტომბერს ტექნიკური ჟანგბადი (გაზისებრი) შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს ზესტაფონი-საჩხერის უბნის, ბეღლევი-სალიეთის გადასარბენზე კმ25 პკ5-ში არსებულ ერთლიანდაგიან ლითონის ხიდზე (15.6+2x27+14.5მ) დეფექტური წამწისქვედა ფილების რკინა-ბეტონის მაღალი სიმტკიცის წამწისქვედა ფილებით შეცვლის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს ზესტაფონი-საჩხერის უბნის, ბეღლევი-სალიეთის გადასარბენზე კმ25 პკ5-ში არსებულ ერთლიანდაგიან ლითონის ხიდზე (15.6+2x27+14.5მ) დეფექტური წამწისქვედა ფილების რკინა-ბეტონის მაღალი სიმტკიცის წამწისქ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ქობულეთის ეც-ს შენობის, სადგურ ოჩხამურში ოთახის და საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ქობულეთის ეც-ს შენობის, სადგურ ოჩხამურში ოთახის და საპირფარეშოს კაპიტალური შკეთებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს სხვადასხვა კონდიციონერების შესყიდვის და მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს სხვადასხვა კონდიციონერების შესყიდვის და მონტაჟის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 6 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140021624), სატენდერ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 ოქტომბერს საცხი ”ლზ-ცნიი”-ს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  20 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 ოქტომბერს საცხილზ-ცნიი- შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 სექტემბერს თბილისი-სატვირთოს სადგურის ელექტრო ცენტრალიზაციის შენობის და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  20 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 სექტემბერს თბილისი-სატვირთოს სადგურის ელექტრო ცენტრალიზაციის შენობის და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 სექტემბერს გაზეთის შინაარსის, დიზაინისა და მაკეტის შექმნის, დაკაბადონების და ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  20 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 სექტემბერს გაზეთის შინაარსის, დიზაინისა და მაკეტის შექმნის, დაკაბადონების და ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ოქტომბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს აბანოს შეკეთების და გასახდელების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  20 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ოქტომბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ოქტომბერს სადგურ წიფაში სამგზავრო ბაქნის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  20 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ოქტომბერს სადგურ წიფაში სამგზავრო ბაქნის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 სექტემბერს სატვირთო ვაგონის წყვილთვლების ,,СОНК“ (დაკომპლექტებული საბუქსე კვანძით) შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  20 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 სექტემბერს სატვირთო ვაგონის წყვილთვლები ,,СОНК“ (დაკომპლექტებული საბუქსე კვანძით) შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს სალიანდაგო სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  20 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს სალიანდაგო სამაგრი საშუალებები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ პ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 28 ოქტომბერს სხვადასხვა ქულერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  19 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 28 ოქტომბერს სხვადასხვა ქულერები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 18 ნოემბ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 სექტემბერს ტექნიკური ლაბორატორიის შენობის მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  19 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 სექტემბერს ტექნიკური ლაბორატორიის შენობის მიმდინარე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს წყლის გამაცხელებელი ავზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს წყლის გამაცხელებელი ავზი შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს 1-დ-12 ტიპის დიზელის ძრავის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  17 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს 1--12 ტიპის დიზელის ძრავის შეკეთების &
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 ნოემბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს არასაცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ნოემბერი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 ნოემბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს შიდაწვის დიზელის ძრავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  14 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს შიდაწვის დიზელის ძრავი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140022
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 სექტემბერს სხვადასხვა GSM და IP ტელეფონების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  14 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 სექტემბერს სხვადასხვა GSM და IP ტელეფონები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 15 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს ვიბრაციული ელექტრობურღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  14 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს ვიბრაციული ელექტრობურღი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 12 სე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 ოქტომბერს ელმავლის წევის ძრავების საქარხნო კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  14 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 ოქტომბერს ელმავლის წევის ძრავების საქარხნო კაპიტალ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 ოქტომბერს ელმავლის დამხმარე ელექტრული მანქანების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  14 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 ოქტომბერს ელმავლის დამხმარე ელექტრული მანქანების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს სხვადასხვა ტიპის კონტეინერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  14 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს სხვადასხვა ტიპის კონტეინერები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 20 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SP
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს საავიაციო ნავთის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  14 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს საავიაციო ნავთი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 23 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს რეფრეჟერატორული სექციის შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  14 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ოქტომბერს რეფრეჟერატორული სექციის შემადგენელი ნაწილები<
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ოქტომბერს თუჯის სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  13 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ოქტომბერს თუჯის სამუხრუჭე ხუნდები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს ექსკავატორ-დამტვირთველის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს ექსკავატორ-დამტვირთველის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 6 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140021592), სატენდერო კომისიის გად
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ თბილისი-საკვანძოში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ თბილისი-საკვანძოში წყალსადენის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ ხაშურში (კენტ და წყვილ ყელში) სათვალთვალო კოშკების კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს სადგურ ხაშურში (კენტ და
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს საცხი ”ჟრო”-ს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 12 ნოემბერს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ოქტომბერს საცხიჟრო-ს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 12 ნოემბერს ჩატ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ მთავარ ხაზზე 1960 წლამდე არსებული ხიდების კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ მთავარ ხაზზე 1960 წლამდე არსებული ხიდების კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოც
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 აგვისტოს თბომავლის აგრეგატების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 აგვისტოს თბომავლის აგრეგატების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 2 სექტემბერს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს სადგურ ბათუმში №1, №2 და №3 საისრე პოსტების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს სადგურ ბათუმში №1, №2 და №3 საისრე პოსტების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა ოპტიკური ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა ოპტიკური ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 6 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA1400215
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 სექტემბერს საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 სექტემბერს აზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურა (GEO140000060), ს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს ხაშურის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო შენობის ოთახების მოწყობის, წყალგაყვანილობისა და საშხაპეების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  11 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 ოქტომბერს ხაშურის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ოქტომბერს მესამე თაობის მობილური ტელეფონის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  10 ნოემბერი 2014
 

სს ”საქართველო

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს ამწე მექანიზმის ,,კდე-163”-ის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  07 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს ამწე მექანიზმის ,,კდე-163”-ის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 30 ს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 სექტემბერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს წყვილთვლების საამქროს გორგოლაჭსაკისურებიანი ბუქსების საკისრების შესაკეთებელი ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  07 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 სექტემბერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს წყვილთვლების საამქროს გორგოლაჭსაკისურებიანი ბუქსების საკისრების შესაკეთებელი ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს ელმავლის სააკვნე ჩამოკიდების ღეროს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  07 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს ელმავლის სააკვნე ჩამოკიდების ღერო შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს უღელტეხილის სალიანდაგო სამმართველოს ადმინისტრაციულ შენობაში გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  07 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს უღელტეხილის სალიანდაგო სამმართველოს ადმინისტრაციულ შენობაში გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 8 ოქტ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს მთარგმნელობითი მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  06 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს მთარგმნელობითი მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 15 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA1400
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 სექტემბერს გაერთიანებული სადისპეჩეროს ცენტრის ოთახის და გამოთვლითი ცენტრის პირველი სართულის შემოსასვლელის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  06 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 სექტემბერს გაერთიანებული სადისპეჩეროს ცენტრის ოთახის და გამოთვლითი ცენტრის პირველი სართულის შემოსასვლელის შეკეთების სამუშაოები შესყიდვის შესახებ <
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ოქტომბერს ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენის კმ18+პკ1-6 (ციხისძირი) სარკინიგზო მონაკვეთზე ნაპირდამცავი ნაგებობების 2007 წელს შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ოქტომბერს ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენის კმ18+პკ<
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ოქტომბერს სადგურ ფოთში წყალმომცილებელი ნაგებობის მშენებლობის პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ოქტომბერს სადგურ ფოთში წყალმომცილებელი ნაგებობის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ოქტომბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს არასაცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  05 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ოქტომბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ოქტომბერს სადგური თბილისი-მახარისხებლის კმ3+პკ7+50-ში ნაწილობრივ აშენებული საქვეითო ხიდის სამშენებლო სამუშოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  05 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ოქტომბერს სადგური თბილისი-მახარისხებლის კმ3+
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს სხვადასხვა კარტრიჯების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს სხვადასხვა კარტრიჯების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 6 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 სექტემბერს ,,ერ2ტ“ სერიის ელექტრომატარებლის წყვილთვლების (კომპლექტში რედუქტორითა და ბუქსებით) შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  03 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 სექტემბერს ,,ერ2ტ“ სერიის ელექტრომატარებლის წყვილთვლები (კომპლექტში რედუქტორითა და ბუქსებით) &
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 სექტემბერს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 სექტემბერს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 3 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს JCB ექსკავატორ-დამტვირთველის მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს JCB ექსკავატორ-დამტვირთველის მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს თბილისი-მახარისხებელის სადგურის გორაკის ავტომატური ცენრალიზაციის შენობისა და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 ნოემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს თბილისი-მახარისხებელის სადგურის გორაკის ავტომატური ცენრალიზაციის შენობისა და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 ოქტომბერს მანქანა-გრეიდერის (XCMG GR 165) შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 30 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  30 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 ოქტომბერს მანქანა-გრეიდერის (XCMG GR 165) შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 30 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 ოქტომბერს მარელისი-მოლითის გადასარბენის წყვილ მიმართულებაზე კმ.2356 პკ.1-2-ში და პკ.10-ში ნაპირდამცავი კედლის აღდგენის და გამაგრების პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  30 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 ოქტომბერს მარელისი-მოლითის გადასარბენის წყვილ მიმ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ოქტომბერს სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  28 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ოქტომბერს სამედიცინო ინვენტარი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 13 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA14002
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს შიდაწვის დიზელის ძრავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  28 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს შიდაწვის დიზელის ძრავი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA1
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ოქტომბერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების საამქროს ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  28 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ოქტომბერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ოქტომბერს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის I სართულის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  28 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ოქტომბერს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის I სართულის კაპიტალური შეკეთებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 ივლისს სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 ივლისს სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი (SPA140018116),
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ოქტომბერს თბილისის ტექნიკური მომსახურების პუნქტი-მახარისხებელის სამორიგეო ჯიხურის (ოპერატორების) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ოქტომბერს თბილისის ტექნიკური მომსახურების პუნქტი-მახარისხებელის სამორიგეო ჯიხურის (ოპერატორების) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის12 სექტემბერს საფოსტო და საკურიერო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის12 სექტემბერს საფოსტო და საკურიერო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 3 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 სექტემბერს ღორღგამწმენდი მანქანა ,,რმ-80"-ს მალცვეთადი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  24 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 სექტემბერს ღორღგამწმენდი მანქანა ,,რმ-80"-ს მალცვეთადი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 2 ოქტომბერს ჩატარებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 აგვისტოს აირშედუღების მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  24 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 აგვისტოს აირშედუღების მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 21 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურა (GEO140000033)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს თბილისი-მახარისხებელის სადგურის გორაკის ავტომატური ცენრალიზაციის შენობისა და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს თბილისი-მახარისხებელის სადგურის გორაკის ავტომატური ცენრალიზაციის შენობისა და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 ივნისს საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 ივნისს საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 22 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140016353)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ოქტომბერს სადგურ წიფაში სამგზავრო ბაქნის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ოქტომბერს სადგურ წიფაში სამგზავრო ბაქნის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 სექტემბერს სატელეფონო კაბელის გარე გამთიშველი კოლოფის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  24 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 სექტემბერს სატელეფონო კაბელის გარე გამთიშველი კოლოფი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 ოქტომბერს ელმავლის სხვადასხვა მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  23 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 ოქტომბერს ელმავლის სხვადასხვა მარაგ-ნაწილები
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 ოქტომბერს სხვადასხვა საკისრები და საკისრის რგოლების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  23 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 ოქტომბერს სხვადასხვა საკისრები და საკისრის რგოლები
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ოქტომბერს რეფრეჟერატორული სექციის შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  23 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ოქტომბერს რეფრეჟერატორულიექციის შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს მახარისხებლის (ველი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  23 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს მახარისხებლის (ველი) კტსმ სამომსახურეო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს კასპის (კავთისხევი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  23 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს კასპის (კავთისხევი) კტსმ სამომსახურეო ჯი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს კასპის (მეტეხი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  23 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს კასპის (მეტეხი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  23 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ოქტომბერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს ელმავლის შემაერთებელი და დამაბოლოებელი სახელოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  21 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 სექტემბერს ელმავლის შემაერთებელი და დამაბოლოებელი სახელოები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 21 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტრონული
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ივლისს ფარნების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  20 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ივლისს ფარნების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 6 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140017403)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 სექტემბერს ლიანდაგმზომი ვაგონის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  20 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 სექტემბერს ლიანდაგმზომი ვაგონის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 23 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაშ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს დისკური მასივის შესყიდვის და ინსტალაციის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  20 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს დისკური მასივის შესყიდვის და ინსტალაციის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 15 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს წყლის გამაცხელებელი ავზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს წყლის გამაცხელებელი ავზი შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს საცხი ”ჟრო”-ს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 სექტემბერს საცხიჟრო-ს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 სექტემბერს სხვადასხვა ტექნიკის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 სექტემბერს სხვადასხვა ტექნიკის მიმდინარე შეკეთების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს სავაგონო სასწორის ფუნდამენტის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს სავაგონო სასწორის ფუნდამენტის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 25 სექტემბერს ჩატარებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 აგვისტოს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს თბილისი-სატვირთოს ტექნიკური მომსახურების პუნქტის საშხაპის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 აგვისტოს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს თბილისი-სატვირთოს ტექნიკური მომსახურების პუნქტის საშხაპის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ &l
  ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს კონტეინერის ტიპის საპირფარეშოს შესყიდვა-მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს კონტეინერის ტიპის საპირფარეშოს შესყიდვა-მონტაჟის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 12 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 სექტემბერს სამტრედიის სალოკომოტივო დეპოს შენობის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 სექტემბერს სამტრედიის სალოკომოტივო დეპოს შენობის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 3 ოქტომბერს ჩატარებულ ელექ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს ბრენდირებული ბლოკნოტების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს ბრენდირებული ბლოკნოტების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 9 ოქტომბერს ჩატარებულ ე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 სექტემბერს GRT სერიის 5 ელექტრომატარებელში GPS რუკების სისტემის შესყიდვის და მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 სექტემბერს GRT სერიის 5 ელექტრომატარებელში GPS რუკების სისტემის შესყიდვის და მონტაჟის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 7 ოქტომბერს ჩატარებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 აგვისტოს რელსის სახვრეტი გვირგვინისებური ბურღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 აგვისტოს რელსის სახვრეტი გვირგვინისებური ბურღი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 სექტემბ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს სხვადასხვა მილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს სხვადასხვა მილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 25 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140020
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 სექტემბერს მრიცხველისა და ავტომატური ამომრთველის ყუთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  16 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 სექტემბერს მრიცხველისა და ავტომატური ამომრთველის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 სექტემბერს თუჯის სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  16 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 სექტემბერს თუჯის სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 16 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურა (GEO140000071) <
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 13 აგვისტოს სხვადასხვა ჩარხებისა და მანქანა-დანადგარების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  16 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 13 აგვისტოს სხვადასხვა ჩარხებისა და მანქანა-დანადგარების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 4 სექტემბერს ჩატარებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ აწყურში ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ აწყურში ოთახების კაპიტალური შეკ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ხაშურში (კენტ და წყვილ ყელში) სათვალთვალო კოშკების კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ხაშურში (კენტ და წყვილ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ თბილისი-საკვანძოში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ თბილისი-საკვანძოში წყალსადენის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ახალციხის ეც-ს შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ახალციხის ეც-
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ გარდაბანში საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ გარდაბანში საპირფარეშოს კაპიტალური შკეთების სამუშაოები შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ბათუმში მუშათა აბანოსა და ტექნიკური აღრიცხვის ოპერატორების ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ბათუმში მუშათა აბანოსა და ტექნიკური აღრიცხვის ოპერატორების ოთახის კაპიტალური შეკეთების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ლილოს ადმინისტრაციის შენობის და ეც-ს შენობის ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ლილოს ადმინისტრაციის შენობის და ეც-ს შენობის ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს მზომი ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს მზომი ხელსაწყოებიშესყიდვის შესახ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 სექტემბერს გობელინის ქსოვილის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 სექტემბერს გობელინის ქსოვილის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 24 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140020
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს სხავადასხვა საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს სხავადასხვა საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 26 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის18 ივლისს გამწოვი ვენტილაციის და ღუზების საშრობი ღუმელის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის18 ივლისს გამწოვი ვენტილაციის და ღუზების საშრობი ღუმელის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ველის ადმინისტრაციის შენობის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ველის ადმინისტრაციის შენობის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ რუსთავის ადმინისტრაციის შენობის ოთახის, საშხაპის, ღია ვერანდის და საპირფარეშოს შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ რუსთავის ადმინისტრაციის შენობის ოთახის, საშხაპის, ღია ვერანდის და საპირფარეშოს შკეთების სამუშაოები
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ მარელისში ოთახების და დაზიანებული სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ მარელისში ოთახების და დაზიანებუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ფოთში წყალმომცილებელი ნაგებობის მშენებლობის პროექტირების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 სექტემბერს სადგურ ფოთში წყალმომცილებელი ნაგებობის მშენებლობის პროექტირების შესყიდვის შესახებ გამოცხადე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს მესამე თაობის მობილური ტელეფონის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს მესამე თაობის მობილური ტელეფონის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 აგვისტოს ტუალეტის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 აგვისტოს ტუალეტის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 5 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140019435
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 სექტემბერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს საამქროების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 სექტემბერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს საამქროების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 2 ოქტო
  ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 აგვისტოს ბათუმის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 ოქტომბერი 2014
 
”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 აგვისტოს ბათუმის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს - ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  09 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს - ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ივლისს ელექტრო მატარებლის ელექტრო აპარატურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  09 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ივლისს ელექტრო მატარებლის ელექტრო აპარატურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურა (GEO1400000
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს სხვადასხვა ელექტროსაქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  09 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს სხვადასხვა ელექტროსაქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 9 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტრონული პროც
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი დიზელ-გენერატორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  09 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი დიზელ-გენერატორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს არასაცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  09 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს სადგურ თბილისი-სამგზავროს ეც-ს შენობის სახურავისა და ადმინისტრაციის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  09 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 სექტემბერს სადგურ თბილისი-სამგზავროს ეც-ს შენობის სახურავისა და ადმინისტრაციის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 სექტემბერს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 სექტემბერს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 7 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს მარელისი-მოლითის გადასარბენის წყვილ მიმართულებაზე ნაპირდამცავი კედლის აღდგენის და გამაგრების პროექტირების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  08 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს მარელისი-მოლითის გადასარბენის წყვილ მიმართულებაზე ნაპირდამცავი კედლის აღდგენის და გამაგრების პროექტირების შესყიდვის შესახებ გამოც
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელ. დომკრატებისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  08 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელ. დომკრატებისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს სატვირთო ვაგონის ურიკის ზამბარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  08 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 სექტემბერს სატვირთო ვაგონის ურიკის ზამბარის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს ხაშურის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო შენობის ოთახების მოწყობის წყალგაყვანილობისა და საშხაპეების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 სექტემბერს ხაშურის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო შენობის ოთახების მოწყობის წყალგაყვანილობისა და საშხაპეების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 აგვისტოს სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  06 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 აგვისტოს სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი (SPA140019879), დამკვეთი სამსახურის მოთხოვნით შეწყდა.
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს მანქანა-გრეიდერის (XCMG GR 165) შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  06 ოქტომბერი 2014
 

სს ”საქართველ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა სახის საწმენდი ტილოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა სახის საწმენდი ტილოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 3 ოქტომბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი (SPA14002142
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა ცოცხების, ჯაგრისების და სხვა საოჯახო საწმენდი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 სექტემბერს სხვადასხვა ცოცხების, ჯაგრისების და სხვა საოჯახო საწმენდი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 3 ოქტომბერს ჩატ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 აგვისტოს სატვირთო ვაგონის ავტოგადასაბმელის წევის ცალუღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 აგვისტოს სატვირთო ვაგონის ავტოგადასაბმელის წევის ცალუღი შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 29 აგვისტოს ჩატარებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 31 ივლისს ავტოგადასაბმელის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 31 ივლისს ავტოგადასაბმელის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 20 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში (GEO140000031)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 ივლისს ღორღგამანაწილებელი მანქანა უსპ-2005 №815-ის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 ივლისს ღორღგამანაწილებელი მანქანა უსპ-2005 №815-ის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 13 აგვისტო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 ივლისს ნახევარვაგონის ჩამოსაცლელი ლუქის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 ივლისს ნახევარვაგონის ჩამოსაცლელი ლუქის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 აგვისტოს კონვერტების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 აგვისტოს კონვერტების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 5 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140019429), <
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის15 აგვისტოს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს ტექნიკური დათვალიერების საამქროს (ბრტყელი გადახურვის) სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის15 აგვისტოს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს ტექნიკური დათვალიერების საამქროს (ბრტყელი გადახურვის

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 სექტემბერს თბილისის მახარისხებელ სალოკომოტივო დეპოში საკანალიზაციო სისტემის და ჭების გაწმენდა-გასუფთავების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 სექტემბერს თბილისის მახარისხებელ სალოკომოტივო დეპოში საკანალიზაციო სისტემის და ჭების გაწმენდა-გასუფთავების მომსახურების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 სექტემბერს ბათუმის სავაგონო დეპოს ჰაერგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 სექტემბერს ბათუმის სავაგონო დეპოს ჰაერგაყვანილობის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 28 ივლისს უნიფორმების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 28 ივლისს

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 აგვისტოს ლაზერული და მექანიკური მანძილმზომების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 აგვისტოს ლაზერული და მექანიკური მანძილმზომების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს მახარისხებლის კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის (ხიდები) კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  01 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს მახარისხებლის კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის (ხიდები) კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 29 სექტემბერს ჩატარებუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 სექტემბერს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  01 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 სექტემბერს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 30 სექტემბერს ჩ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 სექტემბერს თბილისის ტექნიკური მომსახურების პუნქტი-მახარისხებელის სამორიგეო ჯიხურის (ოპერატორების) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  01 ოქტომბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 სექტემბერს თბილისის ტექნიკური მომსახურების პუნქტი-მახარისხებელის სამორიგეო ჯიხურის (ოპერატორების) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 სექტემბერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების საამქროს ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  01 ოქტომბერი 2014
 

სს ”საქართველო

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს მახარისხებლის (ველი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს მახარისხებლის (ველი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს კასპის (მეტეხი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 სექტემბერი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს კასპის (მეტეხი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს მცხეთა-ზაჰესის კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს მცხეთა-ზაჰესის კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 29 სექტემბერ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის (მცხეთა-არმაზი) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის (მცხეთა-არმაზი) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 29 სექტემბერს ჩატარებული ელექტ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს ხელის გადასატანი რადიოსადგური მოტოროლა СP040-ის აკუმულატორის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  26 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 სექტემბერს ხელის გადასატანი რადიოსადგური მოტოროლა СP040-ის აკუმულატორის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 26 სექტემბერს ჩატარებული
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს კასპის (კავთისხევი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  26 სექტემბერი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 სექტემბერს კასპის (კავთისხევი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 სექტემბერს ღორღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  25 სექტემბერი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 სექტემბერს ღორღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 24 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურა (GEO1

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს ელექტრომატარებლის სხვადასხვა ელექტროსაქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  25 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს ელექტრომატარებლის სხვადასხვა ელექტროსაქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 24 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონული პროც
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს აბანოს და გასახდელის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს აბანოს და გასახდელის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 სექტემბერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 ივლისს ელექტროშემდუღებლების და აირშემდუღებლების სწავლება/გადამზადების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  22 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 ივლისს ელექტროშემდუღებლების და აირშემდუღებლების სწავლება/გადამზადების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 4 აგვისტოს ჩატ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 აგვისტოს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარნეულის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  22 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 აგვისტოს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარნეულის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 აგვისტოს ხაშურისა და სამტრედიის რეგიონებში სს „საქართველოს რკინიგზაში” დასაქმებულთა შვილების ეროვნული გამოცდებისთვის (ზოგად უნარები, ინგლისური და რუსული ენა) მომზადების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  22 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 აგვისტოს ხაშურისა და სამტრედიის რეგიონებში სს „საქართველოს რკინიგზაში” დასაქმებულთა შვილების ეროვნული გამოცდებისთვის (ზოგად უნარები, ინგლისური და რუსული ენა) მომზადების მომსახურების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 სექტემბერს საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  22 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 სექტემბერს საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 22 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი (SPA1400
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 ივლისს სხვადასხვა სახის კარტრიჯების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელეტქრონული ტენდერის შედეგი
  18 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 ივლისს სხვადასხვა სახის კარტრიჯების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 20 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ივლისს სახანძრო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  18 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 ივლისს სახანძრო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 4 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140017264),
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ივლისს ნათურების და სანათი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  18 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ივლისს ნათურების და სანათი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 5 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140017395)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 ივლისს GRT ტიპის ელექტრო მატარებლის დისკური მუხრუჭის ხუნდების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  18 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 ივლისს GRT ტიპის ელექტრო მატარებლის დისკური მუხრუჭის ხუნდების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 14 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 ივლისს ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  18 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 ივლისს ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 14 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 28 ივლისს სამეურნეო იარაღების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  17 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 28 ივლისს სამეურნეო იარაღების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 18 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 აგვისტოს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  17 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის1 აგვისტოს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 21 აგვისტოს ჩატარ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს თბილისი-სატვირთოს სადგურის ელექტრო ცენტრალიზაციის შენობის და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 აგვისტოს თბილისი-სატვირთოს სადგურის ელექტრო ცენტრალიზაციის შენობის და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 აგვისტოს ინდუქციური გამაცხელებლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  12 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 21 აგვისტოს ინდუქციური გამაცხელებლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 11 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი (SP
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 აგვისტოს სხვადასხვა კარტრიჯების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  09 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 აგვისტოს სხვადასხვა კარტრიჯების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი (SPA140018722), დამკვეთი სამ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 აგვისტოს საფოსტო და საკურიერო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  09 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 აგვისტოს საფოსტო და საკურიერო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 8 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 აგვისტოს ხაშურის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო შენობის ოთახების მოწყობის წყალგაყვანილობისა და საშხაპეების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  09 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 აგვისტოს ხაშურის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო შენობის ოთახების მოწყობის წყალგაყვანილობისა და საშხაპეების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 აგვისტოს სატვირთო ვაგონის ურიკის ზამბარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  09 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 აგვისტოს სატვირთო ვაგონის ურიკის ზამბარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 9 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურა (GEO140000046
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 ივლისს ძალური ტირისტორის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  08 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 25 ივლისს ძალური ტირისტორის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 14 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ პ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ივლისს ელექტრო მატარებლის მართვის სისტემის ,,ატლანტი-1“-ის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  08 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ივლისს ელექტრო მატარებლის მართვის სისტემის ,,ატლანტი-1“-ის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 18
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ივლისს ელექტრო მატარებლის ელექტრო აპარატურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  08 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ივლისს ელექტრო მატარებლის ელექტრო აპარატურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 18 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ პრო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის17 ივლისს თბილისის სატრანსფორმატორო ქვესადგურების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის17 ივლისს თბილისის სატრანსფორმატორო ქვესადგურების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 7 აგვისტოს ჩატარებუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 აგვისტოს მშთანმთქმელი აპარატის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  08 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 აგვისტოს მშთანმთქმელი აპარატის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 21 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში (GEO1400
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 აგვისტოს ბენზინმზიდით მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 აგვისტოს ბენზინმზიდით მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 1 სექტემბერს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში &
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 აგვისტოს თუჯის სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 აგვისტოს თუჯის სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 5 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონული პროცედუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 აგვისტოს სადგური თბილისი-მახარისხებლის კმ3+პკ7+50-ში ნაწილობრივ აშენებული საქვეითო ხიდის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  05 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 14 აგვისტოს სადგური თბილისი-მახარისხებლის კმ3+პკ7+50-ში ნაწილობრივ აშენებული საქვეითო ხიდის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 5 ს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 13 აგვისტოს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელ. დომკრატებისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 13 აგვისტოს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელ. დომკრატებისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ<
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 აგვისტოს სხვადასხვა სახის საპნების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  03 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 აგვისტოს სხვადასხვა სახის საპნების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 3 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 აგვისტოს ბრენდირებული კალმების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 აგვისტოს ბრენდირებული კალმების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 27 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრო
  2014 წლის 1 აგვისტოს სს „საქართველოს რკინიგზის“ მთავარ ხაზზე 1960 წლამდე არსებული ხიდების გამოკვლევისა და კლასიფიკაციის დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
2014 წლის 1 აგვისტოს სს „საქართველოს რკინიგზის“ მთავარ ხაზზე 1960 წლამდე არსებული ხიდების გამოკვლევისა და კლასიფიკაციის დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის18 ივლისს სარეზერვო ავტონომიური უწყვეტი კვების წყაროს შესყიდვის, მონტაჟის და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის18 ივლისს სარეზერვო ავტონომიური უწყვეტი კვების წყაროს შესყიდვის, მონტაჟის და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 7 აგვისტოს ჩატარებუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 ივლისს სარკინიგზო და საავტომობილო ექსპლუატაციისათვის განკუთვნილი სააკუმულატორო ბატარეის ამძრავიანი ელექტროგამწევის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 ივლისს სარკინიგზო და საავტომობილო ექსპლუატაციისათვის განკუთვნილი სააკუმულატორო ბატარეის ამძრავიანი ელექტროგამწევი შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის23 ივლისს ლიანდაგის შემაზუსტებელი მანქანის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის23 ივლისს ლიანდაგის შემაზუსტებელი მანქანის მარაგ-ნაწი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის5 აგვისტოს ბრენდირებული ჩანთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 27 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 აგვისტოს ბრენდირებული ბეჯების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 აგვისტოს ბრენდირებული ბეჯების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 27 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 აგვისტოს ბრენდირებული ფლეშმეხსიერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 აგვისტოს ბრენდირებული ფლეშმეხსიერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 26 აგვისტოს ჩატარებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის11 ივლისს ბალახის სათიბის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის11 ივლისს ბალახის სათიბის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 4 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140017233)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 აგვისტოს სხვადასხვა სახის საწმენდი ტილოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 აგვისტოს სხვადასხვა სახის საწმენდი ტილოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 2 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 აგვისტოს სხვადასხვა ცოცხების, ჯაგრისების და სხვა საოჯახო საწმენდი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 2 სექტემბერს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 აგვისტოს სხვადასხვა ცოცხების, ჯაგრისების და სხვა საოჯახო საწმენდი საშუალებების შეს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 აგვისტოს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  01 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 აგვისტოს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოც
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 აგვისტოს სამტრედიის სავაგონო დეპოს - ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  01 სექტემბერი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 აგვისტოს სამტრედიის სავაგონო დეპოს - ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ&l
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის17 ივლისს სადგურებიდან თხევადი უსუფთაობის გატანასთან დაკავშირებით საკანალიზაციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის17 ივლისს სადგურებიდან თხევადი უსუფთაობის გატანასთან
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ივლისს მაღალი წნევის გამრეცხი დანადგარის „კერხერი”-ს მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ივლისს მაღალი წნევის გამრეცხი დანადგარისკერხერი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 აგვისტოს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  29 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 აგვისტოს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ <
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 აგვისტოს ბრენდირებული ბლოკნოტების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 აგვისტოს ბრენდირებული ბლოკნოტების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 აგვისტოს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს აბანოს და გასახდელის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  27 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 აგვისტოს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს აბანოს და გასახდელის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 აგვისტოს რეფრეჟერატორული სექციის შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  26 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 აგვისტოს რეფრეჟერატორული სექციის შემადგენელი ნაწილები შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 25 ა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 31 ივლისს სხავადასხვა საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  22 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 31 ივლისს სხავადასხვა საწმენდი და საპრიალებელი პროდუ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ივლისს გამთიშების და განმმუხტველების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  21 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ივლისს გამთიშების და განმმუხტველების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 7 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში (GEO140
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივლისს დრეზინის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  21 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივლისს დრეზინის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 8 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში<
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ივლისს დროსელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 6 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 15 ივლისს დროსელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 6 აგვისტოს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140017401)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ივნისს ბათუმის სავაგონო დეპოს ჰაერგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  21 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ივნისს ბათუმის სავაგონო დეპოს ჰაერგაყვანილობის კა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ივლისს სხვადასხვა კონდიციონერების შესყიდვის და მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  19 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 29 ივლისს სხვადასხვა კონდიციონერების შესყიდვ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ივნისს მატარებლის მოძრაობის გრაფიკის ელექტრონულ ფორმატში დამუშავება და ბეჭდვის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ივნისს მატარებლის მოძრაობის გრაფიკის ელექტრონულ ფორმატში დამუშავება და ბეჭდვის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ივლისს საისრო გადამყვანის ჩარჩო-რელსის კალმით შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის
  18 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ივლისს საისრო გადამყვანის ჩარჩო-რელსის კალმით შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 25 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში (
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ივნისს ხაშურის სავაგონო დეპოს კუთვნილი სხვადასხვა ტექნიკის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  15 აგვისტო 2014
 
    სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ივნისს ხაშურის სავაგონო დეპოს კუთვნილი სხვადასხვა ტექნიკის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ივნისს „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი დიზელ-გენერატორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ივნისს „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი დიზელ-გენერატორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ&l
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ივლისს საისრო გადამყვანის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  15 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 7 ივლისს საისრო გადამყვანის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 25 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში (GEO140000004), სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივნისს სახანძრო ბალონების დამუხტვის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  15 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივნისს სახანძრო ბალონების დამუხტვის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 11 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140017703), სატენდერო კომი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის24 ივლისს ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენის კმ18+პკ1-6 (ციხისძირი) სარკინიგზო მონაკვეთზე ნაპირდამცავი ნაგებობების 2007 წელს შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  14 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის24 ივლისს ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენის კმ18+პკ1-6 (ციხისძირი) სარკინიგზო მონაკვეთზე ნაპირდამცავი ნაგებობების 2007 წელს შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების მომსახურების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ივლისს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  14 აგვისტო 2014
 

 სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ივლისს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის13 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი (S

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 ივლისს საკონტაქტო ქსელის პარამეტრების კონტროლის სისტემის შესყიდვის, მონტაჟის, ექსპლუატაციაში გაშვების და ტექნიკური პერსონალის სწავლების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  14 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 ივლისს საკონტაქტო ქსელის პარამეტრების კონტროლის სისტემის შესყიდვის, მონტაჟის, ექსპლუატაციაში გაშვების და ტექნიკური პერსონალის სწავლების შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 ივნისს 30 ტონა ტვირთამწეობის ელექტრო დომკრატისა და სხვადასხვა ამწეების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  14 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 ივნისს 30 ტონა ტვირთამწეობის ელექტრო დომკრატისა და სხვადასხვა ამწეების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესახ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ივლისს სადგურებიდან თხევადი უსუფთაობის გატანასთან დაკავშირებით საკანალიზაციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  14 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ივლისს სადგურებიდან თხევადი უსუფთაობის გატანასთან დაკავშირებით საკანალიზაციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის7 აგვისტოს ჩატარე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ივლისს კონდენციონერის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  13 აგვისტო 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 22 ივლისს კონდენციონერის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის12 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული ტენდ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის” 2014 წლის 4 ივლისს საისრო გადამყვანის ჯვარედინების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  12 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ივლისს საისრო გადამყვანის ჯვარედინების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 24 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ივლისს ჯოჯგინა ამწეების მოდერნიზაცია-შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  11 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ივლისს ჯოჯგინა ამწეების მოდერნიზაცია-შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 24 ივლისს ჩატარებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ივლისს რადიოსიხშირეების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ე;ექტრონული ტენდერის შედეგი
  11 აგვისტო 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ივლისს რადიოსიხშირეების

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ივლისს საპკუარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 28 ივლისს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  11 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ივლისს საპკუარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 28 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA1400
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივლისს მეტროლოგიური მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივლისს მეტროლოგიური მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 8 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი<
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივლისს მეტროლოგიური მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივლისს მეტროლოგიური მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 8 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი (&
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ივნისს ბათუმის სავაგონო დეპოს წყალგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ივნისს ბათუმის სავაგონო დეპოს წყალგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ივნისს დამიწების კონტურების კაპიტალური შეკეთებისათვის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 ივნისს დამიწების კონტურების კაპიტალური შეკეთებისათვის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 18 ივლისს ჩატარებულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 ივლისს სამტრედიის სალოკომოტივო დეპოს ფოთის მოსაბრუნებელი პუნქტისშენობის სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  08 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 1 ივლისს სამტრედიის სალოკომოტივო დეპოს ფოთის მოსაბრუნებელი პუნქტისშენობ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ივნისს ტექნიკური ლაბორატორიის შენობის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  07 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 ივნისს ტექნიკური ლაბორატორიის შენობის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 27 ივნისს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ივლისს საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  07 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ივლისს საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 7 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონულ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის” მიერ 2014 წლის 15 ივლისს სახანძრო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის” მიერ 2014 წლის 15 ივლისს სახანძრო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 4 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურა (
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 ივლისს საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 ივლისს აზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 31 ივლისს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ივლისს ელექტრო მატარებლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ივლისს ელექტრო მატარებლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 5 აგვისტოს ჩატარ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ივლისს სხვადასხვა საკისრების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 16 ივლისს სხვადასხვა საკისრების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 5 აგვისტოს ჩატარებული ელექტრონული პროცედურა (GEO140000015) არ შედგა
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 ივნისს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოში ლოკომოტივის №5 თხრილის გამაგრება-გაძლიერებითი სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  05 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 9 ივნისს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოში
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 მაისს ზესტაფონის სამგზავრო ბაქნების მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  05 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 მაისს ზესტაფონის სამგზავრო ბაქნების მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 13 ივნისს ჩატარებულ ელ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ივნისს ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  05 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ივნისს ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 9 ივლი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ივნისს კონდენციონერების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 ივნისს კონდენციონერების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 16 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140015998)
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ივნისს სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ივნისს სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ<
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 ივნისს ოპტიკური რეფლექტომეტრის LCD პანელის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 30 ივნისს ოპტიკური რეფლექტომეტრის LCD პანელის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 21 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ივლისს საინფორმაციო სახის ვიდეორგოლის სატელევიზიო ეთერში განთავსების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ივლისს საინფორმაციო სახის ვიდეორგოლის სატელევიზიო ეთერში განთავსების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 24 ივლისს ჩატარ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ივნისს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  04 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 ივნისს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 ივლისს ელექტრო საკერავი მანქანების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  01 აგვისტო 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 ივლისს ელექტრო საკერავი მანქანების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 1 აგვისტოს ჩატარებული ე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 ივლისს სხვადასხვა სტენდების და სილის მფრქვევანათი მწმენდავი მოწყობილობის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  31 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 ივლისს სხვადასხვა სტენდების და სილის მფრქვევანათი მწმენდავი მოწყობილობის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული დ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 ივლისს ამწე მექანიზმის ,,კდე-163”-ის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  28 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 8 ივლისს ამწე მექანიზმის ,,კდე-163”-ის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 28 ივლი
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ივნისს შენობა-ნაგებობების სანიტარული მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ივნისს შენობა-ნაგებობების სანიტარული მომსახურების
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 ივნისს ელმავლისა და თბომავლის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 ივნისს ელმავლისა და თბომავლის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 1 ივლისს ჩატ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ივნისს ხაშურის სცბ-ს სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობის და სადგურ ხაშურის ეც-ს კოშკურის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ივნისს ხაშურის სცბ- სამმართველოს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ივნისს პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 3 ივნისს პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 25 ივნისს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ივნისს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს ძირითად შენობაში ადმინისტრაციის ოთახების სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 6 ივნისს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს ძირითად შენობაში
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 მაისს ს.ს ,,საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში სველი წერტილების (14 საპირფარეშოს) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 27 მაისს ს.ს ,,საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში სველი წერტილების (14 საპირფარეშოს) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 მაისს სამტრედიის სამგზავრო ბაქნების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 მაისს სამტრედიის სამგზავრო ბაქნების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ივნისს რკინიგზის ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 4 ივნისს რკინიგზის ობიექტების დაცვის მომსახურების &l
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ივნისს სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 2 ივნისს სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე ტექნიკური
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 13 ივნისს მავთულის შესანახი კონტეინერისა და შესადუღებელი მავთულის (სარკინიგზო რელსებსა და ისრული გადამყვანის ჯვარედინებზე დადუღებისათვის) შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 13 ივნისს მავთულის შესანახი კონტეინერისა და შესადუღებელი მავთულის (სარკინიგზო რელსებსა და ისრული გადამყვანის ჯვარედინებზე დადუღებისათვის) შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ივნისს 4 პორტიანი VoIP-ადაპტერის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 26 ივნისს 4 პორტიანი VoIP-ადაპტერის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 ივლისს ჩატარე
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივნისს სიჩქარმზომის ლენტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული პროცედურის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 ივნისს სიჩქარმზომის ლენტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 8 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ პროცედურაში (GEO
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ივნისს ნახაზების გამრავლების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 20 ივნისს ნახაზების გამრავლების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 14 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140015791), სატენდერო კო
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 ივნისს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 ივნისს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 10 ივლისს ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA140015618),
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 მაისს ხაშურის სამგზავრო ბაქნის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის  23 მაისს ხაშურის სამგზავრო ბაქნის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის13 ივნ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 მაისს მცხეთის სამგზავრო ბაქნის მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 მაისს მცხეთის სამგზავრო ბაქნის მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 მაისს ლანჩხუთის სამგზავრო ბაქნების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 23 მაისს ლანჩხუთის სამგზავრო ბაქნების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ა