კომპანიის შესახებ
მისია, ხედვა რკინიგზის ისტორიასტრუქტურასამეთვალყურეო საბჭომენეჯმენტიდირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაფორუმი 
       
 
ტენდერების შედეგები
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 18 თებერვალს გობელინის ქსოვლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 მარტს ჩატარდა ტენდერი გობელინის ქსოვლის შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ”ლილე-პლასტ”-ი.

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 თებერვალს ლინოლიუმის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 მარტს ჩატარდა ტენდერი ლინოლიუმის შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ”Prio-21”-ი.
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 24 თებერვალს ელექტრომომარაგების მეურნეობის მოწყობილობების და კონსტრუქციების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 მარტს ჩატარდა ტენდერი ელექტრომომარაგების მეურნეობის მოწყობილობების და კონსტრუქციების შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 11 თებერვალს ელექტრომეურნეობის დამცავი და საზომი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2014
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 5 მარტს ჩატარდა ტენდერი ელექტრომეურნეობის დამცავი და საზომი საშუალებების შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში ს

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 17 თებერვალს წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 10 მარტს ჩატარდა ტენდერი წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს
  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 19 თებერვალს საისრე გარნიტურის დეტალების და საისრე ამძრავების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2014
 
სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2014 წლის 12 მარტს ჩატარდა ტენდერი საისრე გარნიტურის დეტალების და საისრე ამძრავების შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით ლოტებზე №1 და №2
  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 13 თებერვალს ვაგონშემაყოვნებლის კომპრესორის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 6 მარტს ჩატარდა ტენდერი ვაგონშემაყოვნ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 14 თებერვალს საკონტაქტო ქსელის დეტალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 7 მარტს ჩატარდა ტენდერი საკონტაქტო ქსელის დეტა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 19 თებერვალს ტუალეტის ქაღალდისა და ხელსახოცის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 12 მარტს ჩატარდა ტენდერი ტუ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 18 თებერვალს ჰერბიციდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 11 მარტს ჩატარდა ტენდერი ჰერბიციდის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 12 თებერვალს ბიმეტალის მავთულის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 5 მარტს ჩატარდა ტენდერი ბიმეტალის მავთულის<

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 25 თებერვალს ღორღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 18 მარტს ჩატარდა ტენდერი ღორღის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად,

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 7 თებერვალს რელსის საცხები საშუალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 28 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი რელსის საცხები საშუალების &

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 7 თებერვალს ტექნიკური ჟანგბადის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 28 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი ტექნიკური ჟანგბადის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 10 თებერვალს სატვირთო ვაგონების დეზინფექცია/რეცხვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 4 მარტს ჩატარდა ტენდერი ვაგონების დეზინფექცია/რეცხვის მომსახურების <

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 11 თებერვალს ნახევარვაგონის ჩამოსაცლელი ლუქის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 4 მარტს ჩატარდა ტენდერი ნახევარვაგონის ჩამოსაცლელი ლუქის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 7 თებერვალს ზღუდე ნახევარვაგონის ლუქის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 მარტი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 28 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი ზღუდე ნახევარვაგონის ლუქის&

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 დეკემბერს ხაშურის სავაგონო დეპოს წყვილთვლების ფორმირების უბნის მოსაწყობად საჭირო ტექნოლოგიური დანადგარების შესყიდვის, მონტაჟის, ექსპლუატაციაში გაშვების და პერსონალის სწავლების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 თებერვალი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 20 იანვარს ჩატარდა ტენდერი ხაშურის სავაგონო დეპოს წყვილთვლების ფორმირების უ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 14 იანვარს სხვადასხვა პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 თებერვალი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 4 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერ&l

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 დეკემბერს პირდაპირმოქმედი ჰაერმანაწილებელის (483А-07А) მთავარი ნაწილის (483.400), მაგისტრალური ნაწილის (483 Б. 010) და მათი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 იანვარი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 9 იანვარს ჩატარდა ტენდერი პირდაპირმოქმედი ჰაერმან

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 დეკემბერს მიკრო ავტოსატვირთველის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 იანვარი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 17 იანვარს ჩატარდა ტენდერი მიკრო ავტოსატვირთველის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 დეკემბერს კონტეინერის ტიპის საპირფარეშოს შესყიდვა/მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 17 იანვარს ჩატარდა ტენდერი

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 დეკემბერს საოფისე კონტეინერების შესყიდვა/მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 იანვარი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2014 წლის 17 იანვარს ჩატარდა ტენდერი

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 10 დეკემბერს კომპიუტერული ტექნიკისა და აქსესუარების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 იანვარი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 6 დეკემბერს კონტეინერის ტიპის საპირფარეშოების შესყიდვა/მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 იანვარი 2014
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ნოემბერს შალის ძაფის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი შალის ძაფის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 29 ნოემბერს სახანძრო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი სახანძრო ინვენტარის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 13 ნოემბერს სხვადასხვა საკეტ-საპლომბი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 4 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 ნოემბერს ხის განძელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი ხის განძელების

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 21 ნოემბერს ტრანშეის სათხრელი მექანიზმის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი ტრანშეის სათხრელი მექანიზმის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 ნოემბერს საბურავების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი საბურავების

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 4 ნოემბერს სატვირთო ვაგონების ურიკის სხმული დეტალების რემონტისა და დიაგნოსტიკისათვის საჭირო დანადგარების შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლოატაციაში გაშვების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი სატვირთო ვაგონების ურიკის სხმული დეტალების რემო

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 2 ნოემბერს მშთანთქმელი აპარატების მოსახსნელი მოწყობილობის შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 22 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი მშთანთქმელი აპარატების მოსახსნელი მოწყობილობის შესყიდვის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 26 ნოემბერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 17 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შეს

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 ნოემბერს ელექტროზეთიანი გამათბობელი ღუმელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 29 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ელექტროზეთიანი გამათბობელი ღუმელების <

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 22 ნოემბერს 20 და 40 ფუტიანი კონტეინერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 16 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი 20 და 40 ფუტიანიკონტეინერების <

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 ნოემბერს კომპიუტერული ტექნიკის მარაგ-ნაწილების, კაბელების და აქსესუარების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 2 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი კომპიუტერული ტექნიკის მარაგ-ნაწილების, კაბელების და აქსესუა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 ნოემბერს რელსების და ისრული გადამყვანების ჯვარედინების აღსადგენი დამდუღებელი მოწყობილობების (ავტომატური დადუღების მეთოდით) შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 2 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი რელსების და ისრული გადამყვანების ჯვარედინების აღსადგენი დამ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 ოქტომბერს მობილური რელსშემდუღებელი მანქანის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 6 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი მობილური რელსშემდუღებელი მანქანის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 1 ნოემბერს ქუსლების შესაცვლელ-დასამოქლონებელი პნევმოჰიდრავლიკური მოწყობილობის შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 21 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ქუსლების შესაცვლელ-დასამოქლონებელი პნევმოჰიდრავლიკური მოწყო

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 ოქტომბერს ნათურებისა და სანათი მოწყობილობების ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  09 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ნათურებისა და სანათი მოწყობილობების ნაწილების შესყიდვ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 5 ნოემბერს ლინოლიუმის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 დეკემბერი 2013
 
სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ლინოლიუმის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებ
  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 26 ოქტომბერს კომპიუტერული ტექნიკისა და აქსესუარების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 დეკემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 15 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი კო

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 16 ოქტომბერს ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვისათვის საჭირო მცირე მექანიზმების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 5 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვისათვის ს

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 29 ოქტომბერს ელმავლისა და თბომავლის წყვლთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ელმავლისა და თბომავლის წყვლთვლების შეკეთ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 ოქტომბერს ბოქლომების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 ოქტომბერს სარელსო წრედის მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი სარელსო წრედის მოწყობილობები

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 19 ოქტომბერს საიზოლაციო მასალის გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 ნოემბერი 2013
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 11 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოცხადდ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 12 ოქტომბერს რეზინის მილის (შლანგის) შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 ნოემბერი 2013
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 4 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი რეზინის მილის (შლანგის) შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოც

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 17 ოქტომბერს ტუალეტის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 ნოემბერი 2013
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 6 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ტუალეტის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 25 ოქტომბერს ელექტროჯაგრისის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 ნოემბერი 2013
 

სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 14 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ელექტროჯაგრისის შესყიდვის შესახებ, აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გამოცხადდა შ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 30 ოქტომბერს ტრანშეის სათხრელი მექანიზმის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 19 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ტრანშეის სათხრელი მექანიზმის შესყიდვის შესახებ, აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არცერთი

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 10 ოქტომბერს სპეცტანსაცმლის, სპეცფეხსაცმლის და სპეცინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 15 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი სპეცტანსაცმლის, სპეცფეხსაცმლის და სპეცინვენტარის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილები

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 25 ოქტომბერს ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 ნოემბერი 2013
 
სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 14 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებ
  სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 29 ოქტომბერს გარდაბნის, ხაშურისა და ფოთის მიმდინარე ახსნითი შეკეთების საამქროებისათვის მოწყობილობა-დანადგარების შეძენის, მონტაჟის, ექსპლუატაციაში გაშვების და პერსონალის სწავლების შესახებ შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი არდაბნის, ხაშურისა და ფოთის მიმდინარე ახსნითი შეკეთების საამქროებისათვის მოწყობილობა-დანადგარების შეძენ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 24 ოქტომბერს საბურავების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 13 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი საბურავების შესყიდვის შესახებ. <

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 28 სექტემბერს სახანძრო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  14 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სახანძრო ინვენტარის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 23 ოქტომბერს მოქლონების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი მოქლონების შესყიდვის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 ოქტომბერს სავაგონო სასწორებისა და საწონების დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  08 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 31 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სავაგონო სასწორებისა და საწონების დაკალიბრების მომსახურების

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 28 ოქტომბერს II კატეგორიის ხის შპალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  06 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 1 ნოემბერს ჩატარდა ფასთა კოტირება II კატეგორიის ხის შპალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ფასთა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 ოქტომბერს შალის ძაფის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 1 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი შალის ძაფის 

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 28 სექტემბერს საოსტატო საამქროების შესაკეთებლად საჭირო სხვადასხვა მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  01 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი საოსტატო საამქროების

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 ოქტომბერს სხვადასხვა ტიპის დიზელის ძრავების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  01 ნოემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 31 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა ტიპის დიზელის ძრავების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 28 სექტემბერს სხვადასხვა სახის ფანრების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი

  შპს ,,ბორჯომ-ბაკურიანის რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 21 სექტემბერს საისრო გადამყვანის, ხის განძელისა და ხიდის ძელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 ოქტომბერი 2013
 

შპს ,,ბორჯომ-ბაკურიანის რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 11 ოქტომბერს

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 სექტემბერს სამეურნეო იარაღებისა და მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 1 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სამეურნეო იარაღებისა და მასალების შესყიდვის შესახებ. <

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 24 სექტემბერს მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 15 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ. <

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 26 სექტემბერს ავტოდრეზინის წყვილთვლების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 16 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი ავტოდრეზინის წყვილთვლების შესყიდვის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 2 ოქტომბერს სხვადასხვა მოწყობილობა-დანადგარების მონტაჟისათვის მოსამზადებელი მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 22 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა მოწყობილობა-დანადგარების მონტაჟისათვის მოსამზადებელი მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხად

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 7 სექტემბერს სხვადასხვა ტიპის კარტრიჯის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა ტიპის კა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 სექტემბერს სატვირთო ვაგონის ქუსლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 2 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 სექტემბერს სხვადასხვა დისპენსერების შესყიდვა და მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 15 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა დისპენსერების შესყიდვა და მონტაჟის<

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 10 სექტემბერს სხვადასხვა ელექტროსაქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა ელექტროსაქონლის შესყიდვის შესახებ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 სექტემბერს წევის ძრავებისა და სხვადასხვა მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 10 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სექტემბერს წევის ძრავებისა და სხვადასხვა მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 23 აგვისტოს სხვადსხვა მზომი ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადსხვა მზომი ხელსაწყოების

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 სექტემბერს დენმიმღების და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი დენმიმღების და მისი მარაგ-ნაწილების 

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 სექტემბერს სხვადასხვა ტიპის დიზელის ძრავების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  09 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა ტიპის დიზელის ძრავების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 14 სექტემბერს ბურბუშელას დასაბრიკეტებელი წნეხის შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლოატაციაში გაშვების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  07 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 4 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი ბურბუშელას დასაბრიკეტებელი წნეხის შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლოატაციაში გაშვების შესახებ. &l

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 17 აგვისტოს მატარებელთა მსვლელობისას წყვილთვლების გეომეტრიული პარამეტრების მზომი და უარყოფითი დინამიკის მქონე ვაგონების აღმომჩენი მოწყობილობების კომპლექსის და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის, გადატანის და სწავლება-სერთიფიცირების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 6 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი მატარებელთა მსვლელობ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 აგვისტოს ელექტროდების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 16 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ელექტროდების<

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 სექტემბერს ნახევარვაგონის ლუქის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  02 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 სექტემბერს ჩატარდა ფასთა კოტირება ნახევარვაგონის ლუქის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 3 სექტემბერს წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  01 ოქტომბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 23 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი წყვილთვლების შეკეთე

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 4 სექტემბერს კტსმ-01დ-ს მოწყობილობების შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 24 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი კტსმ-01დ-ს მოწყობილ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 აგვისტოს საოფისე კონტეინერების, დაცვითი და სახანძრო სიგნლიზაციების მოწყობილობების შესყიდვა-მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი საოფისე კონტეინერების, დაცვითი და სახანძრო სიგნლიზაციების მოწყობილობების შესყიდვა-მონტაჟის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 8 აგვისტოს საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 29 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის <

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 5 სექტემბერს მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორის მომსახურების შესყიდვის <

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 აგვისტოს ელექტრო ხელსაწყოების ხვიების გადახვევის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 29 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ელექტრო ხელსაწყოების ხვიების გადახვევის მომსახურების შესყიდვის შესახებ<

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 16 აგვისტოს ნათურებისა და სანათი მოწყობილობების ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 5 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ნათურებისა და სანათი მოწყობილობების ნაწილების შესყიდვის შესახებ.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 აგვისტოს სხვადასხვა გვარლების და მავთულების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა გვარლების და მავთულების შესყიდვის შესახებ.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 23 აგვისტოს ავტოშლაგბაუმის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ავტოშლაგბაუმის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ&l

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 14 აგვისტოს დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 3 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერ<

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 1 აგვისტოს მატარებელთა მსვლელობისას წყვილთვლების გეომეტრიული პარამეტრების მზომი მოწყობილობების კომპლექსის შესყიდვისა და მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 21 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი მატარებელთა მსვლელობისას წყვილთვლების გეომეტრიული პარამეტრების მზომი მოწყობილობების კომპლექსის შესყიდვისა და მონტაჟის შესახ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 24 აგვისტოს ფინჯნისებური საჭრისების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 13 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ფინჯნისებური საჭრისების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ<

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 24 აგვისტოს ფინჯნისებური საჭრისების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 13 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ფინჯნისებური საჭრისების შესყიდვის შესახებ<

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 15 აგვისტოს ორეტაპიანი საერთაშორისო ტენდერის სპეცტანსაცმლის, სპეცფეხსაცმლის და სპეცინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 სექტემბერს (მეორე ეტაპი) ჩატარდა ტენდერი სპეცტანსაცმლის, სპეცფეხსაცმლის და სპეცინვენტარის შესყიდვის შესახებ&l

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 14 აგვისტოს ბენზინის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 3 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ბენზინის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 3 სექტემბერს ბათუმი-მახინჯაურის გადასარბენზე 4კმ+პკ+60მ-ში არსებული დაზიანებული რკინა-ბეტონის ხიდის აღდგენისათვის საჭირო მოცულობითი, საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  19 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 სექტემბერს ჩატარდა ფასთა კოტირება ბათუმი-მახინჯაურის გადასარბენზე 4კმ+პკ+60მ-ში არსებული დაზიანებული რკინა-ბეტონის ხიდის აღდგენისათვის საჭირო მოცულობითი, საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების&

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 აგვისტოს ვაგონების დეზინფექციისა და რეცხვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ვაგონების დეზინფექციისა და რეცხვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 3 აგვისტოს წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 23 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტე

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 ივლისს მშთანთქმელი აპარატების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი მშთანთქმელი აპარატების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 7 აგვისტოს ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერ&l

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 10 აგვისტოს ელ. ცენტრალიზაციის მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ელ. ცენტრალიზაციის მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 24 ივლისს წევის ძრავებისა და სხვადასხვა მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 13 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი წევის ძრავებისა და სხვადასხვა მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ<

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 აგვისტოს საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  09 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის სექტემბერს ჩატარდა ფასთა კოტირება საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ფასთა კოტირებაში გამარჯვებულად გამოცხადდაშპს ”Grant Thorton”.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 17 აგვისტოს აირ შედუღების და მეტალოდამხმარე მასალების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 6 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი აირ შედუღების და მეტალოდამხმარე მასალების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 აგვისტოს ”ვმკ” სერიის ელექტრომატარებლის ЭК-235 У-1 წევის ძრავების დასკომპლექტებლად საჭირო მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  05 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 აგვისტოს ჩატარდა ფასთა კოტირება ”ვმკ” სერიის ელექტრომატარებლის ЭК-235 У-1 წევის ძრავების დასკომპლექტებლად საჭირო მასალების შესყიდვის შესახ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 აგვისტოს სხვადასხვა სამშენებლო მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  05 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 3 სექტემბერს ჩატარდა ფასთა კოტირება სხვადასხვა სამშენებლო მასალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ფასთა კოტირება გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი ფასე

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 ივლისს კაბელებისა და სადენების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი კაბელებისა და სადენების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 26 ივლისს საბურავების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 15 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი საბურავების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ივლისს თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 სექტემბერი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 7 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 10 აგვისტოს ღორღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 10 აგვისტოს ღორღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის 30 აგვისტოს ჩატარებული ტ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 2 აგვისტოს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 2 აგვისტოს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 22 აგვისტოს ჩატარებულ ტენდერში, სატენდერო

  სს „საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 5 ივლისს სამეურნეო იარაღებისა და მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 აგვისტო 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს „საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 5 ივლისს სამეურნეო იარაღებისა და მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 25 ივლისს ჩატარებულ ტ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 2 აგვისტოს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 აგვისტო 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 2 აგვისტოს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული და ამა წლის

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 18 ივლისს ზღუდე ნახევარვაგონის ლუქის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 აგვისტო 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 18 ივლისს ზღუდე ნახევარვაგონის ლუქის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 7 აგვისტოს ჩატარებულ ტენდერშ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 28 მარტს წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 აგვისტო 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 28 მარტს წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 17 აპრილს ჩატარებული ტენდერის ლოტი №1 გ

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 15 აგვისტოს სს „საქართველოს რკინიგზის“ „თბილისი საკვანძო“-ს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების პუნქტის ტექნიკური შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA130017947) გამოცხადებული ელ.ტენდერის შედეგი
  26 აგვისტო 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 15 აგვისტოს სს „საქართველოს რკინიგზის“ „თბილისი საკვანძო“-ს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების პუნქტის ტექნიკური შენობის კაპიტალური შეკეთების

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 6 ივლისს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 აგვისტო 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 6 ივლისს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 25 ივლისს სხვადასხვა ქუროების და თერმული მილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 აგვისტო 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 25 ივლისს სხვადასხვა ქუროების და თერმული მილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებულ და ამა წლის 14 აგვისტოს ჩატარებულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 31 ივლისს საოფისე კონტეინერების შესყიდვისა და მონტაჟის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 20 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი  საოფისე კონტეინერების შესყიდვისა და მონტაჟის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან დადგენი

  სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 24 ივლისს სალოკომოტივო ბრიგადების წინასარეისო სამედიცინო შემოწმების მოწყობილობის (აპარატურის) შესყიდვის, მონტაჟის, პერსონალის სწავლებისა და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 აგვისტო 2013
 

გაცნობებთ, რომ სს ”საქართველოს რკინიგზის“ მიერ 2013 წლის 24 ივლისს სალოკომოტივო ბრიგადების წინასარეისო სამედიცინო შემოწმების მოწყობილობის (აპარატურის) შესყიდვის, მონტაჟის, პერსონალის სწავლებისა და მისი პროგრ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 30 ივლისს სატვირთო ვაგონის ქუსლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 აგვისტო 2013
 
სს ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ 2013 წლის 19 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სატვირთო ვაგონის ქუსლის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან დადგენილ ვადა
  სს „საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 26 ივლისს ხიდების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (SPA130016418) შედეგი
  20 აგვისტო 2013
 
სს „საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 აგვისტოს ჩატარდა ელექტრონული ტენდერი (SPA130016418) ხიდების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოები
  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 23 ივლისს სახარატო ჩარხის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სახარატო ჩარხის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 ივლისს ძალოვანი ტრანსფორმატორების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 14 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ძალოვანი ტრანსფორმატორების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 6 ივლისს ექსკავატორ-დამტვირთველის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 26 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ექსკავატორ-დამტვირთველის შესყიდვის შესახებ. აღნიშ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 10 ივლისს სხვადასხვა სახის კიბის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  08 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა სახის კიბის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერ&

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 29 ივნისს ელექტროენერგიის მრიცხველების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  07 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ელექტროენერგიის მრიცხველების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 2 ივლისს სამუხრუჭე სისტემების მარაგ-ნააწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 22 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სამუხრუჭე სისტემების მარაგ-ნააწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით ლოტზე №3 გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ”Skinest Rai

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 ივლისს ქსეროქსის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  06 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 29 ივლისს ჩატარდა ფასთა კოტირება ქსეროქსის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ფასთა კოტირებაში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ”Grampak Georgia”.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 22 ივლისს ზამთარ-ზაფხულის ტიპის კონდეციონერის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  06 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 ივლისს ჩატარდა ფასთა კოტირება ზამთარ-ზაფხულის ტიპის კონდეციონერის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ფასთა კოტირებაში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ”სქაი სეილსი”.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 16 ივლისს ელმავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 5 აგვისტოს ჩატარდა ელმავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ ტენდერი. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან დად

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 16 ივლისს სინტეპოლის ბალიშებისა და მათი შალითების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 5 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სინტეპოლის ბალიშებისა და მათი შალითების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 29 ივნისს სასიგნალო ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სასიგნალო ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 ივნისს ტექნიკური ჟანგბადის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 17 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ტექნიკური ჟანგბადის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით ლოტზე №2 გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,მა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 ივნისს სხვადასხვა აკუმულატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 9 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა აკუმულატორების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით ლოტზე №1 გამარჯვებ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 13 ივლისს კორპორატიული გაზეთის ბეჭვდისა და მოწოდების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 2 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი კორპორატიული გაზეთის ბეჭვდისა და მოწოდების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით გამოც

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 14 ივნისს ბურბუშელას დასაბრიკეტებელი წნეხის შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლოატაციაში გაშვების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 აგვისტო 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 4 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ბურბუშელას დასაბრიკეტებელი წნეხის შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლოატაციაში გაშვების შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაი

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 2 ივლისს დენმიმღების მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 22 ივლისს ჩატარდა ტენდერი დენმიმღების მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად ლოტებზე №1 და №2

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 22 ივნისს სარეზერვო ავტონომიური უწყვეტი კვების წყაროების შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 12 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სარეზერვო ავტონომიური უწყვეტი კვების წყაროების შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 3 ივლისს კომპრესორის და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 23 ივლისს ჩატარდა ტენდერი კომპრესორის და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 21 ივნისს დროსელ-ტრანსფორმატორების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 ივლისს ჩატარდა ტენდერი დროსელ-ტრანსფორმატორების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 ივლისს ბენზინმზიდით მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  29 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 ივლისს ჩატარდა ფასთა კოტირება ბენზინმზიდით მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ფასთა კოტირებაში გამარჯვებულად გამოცხადდა ი/მ ”ნოდარ ოსიაშვილი”.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ივლისს დიზელის საწვავის ლ-62-ის მარკის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ფასთა კოტირების შედეგი
  26 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 23 ივლისს ჩატარდა ფასთა კოტირება დიზელის საწვავის ლ-62-ის მარკის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ფასთა კოტირება გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 15 ივნისს სხვადასხვა ტექნიკის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 5 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა ტექნიკის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში ლოტებზე №2 და №3 გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ანი“, ხოლო ლოტი №1 ჩაიშალა.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 3 ივლისს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 23 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ხის მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი სატენდერო

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 ივნისს ბენზინის საწვავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 10 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ბენზინის საწვავის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში ლოტზე №2 გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,რომპეტროლ საქართველო“, ხოლო

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 28 ივნისს საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ივლისს ჩატარდა ტენდერი საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება დ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 28 ივნისს ლინოლიუმის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ლინოლიუმის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი სატენდერო წ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 25 ივნისს ღორღის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 15 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ღორღის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება და საკვალიფიკაციო მონაცემები არ შესააბამებოდა სატენდერო განცხადებით განსაზღვრულს.&

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 20 ივნისს დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 10 ივლისს ჩატარდა ტენდერი დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი ფასები აღემატებოდა შესმსყიდველი

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 26 ივნისს სატვირთო სადგურებში საპირფარეშოების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგი (SPA130013930)
  18 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 17 ივლისს ჩატარდა ელექტრონული ტენდერი (SPA130013930) სატვირთო სადგურებში საპირფარეშოების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 1 ივნისს ელმავლის რადიოსადგურის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 21 ივნისს ჩატარდა ტენდერი ელმავლის რადიოსადგურის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა

  შპს „რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი“-ს მიერ 2013 წლის 12 ივნისს აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 ივლისი 2013
 

შპს „რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი“-ს მიერ 2013 წლის 2 ივლისს ჩატარდა ტენდერი აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 ივნისს რადიოსიხშირეების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 1 ივლისს ჩატარდა ტენდერი რადიოსიხშირეების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს „ელექტრომაგნიტურ თავსებადობ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 11 მაისს საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 31 მაისს ჩატარდა ტენდერი საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში ლოტებზე №1 და №3 გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ”ეკო ჯე 2011”, №№2,8 და 11 - შპს ”მეგი და კომპანია”, №№4,

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 7 ივნისს კარტრიჯების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  09 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 27 ივნისს ჩატარდა ტენდერი კარტრიჯების დამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ნექსთ ჯი თი”.

  შპს ”ტრანს კავკასუს ტერმინალსი”-ს მიერ 2013 წლის 18 ივნისს კონტეინერმზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  09 ივლისი 2013
 

შპს ”ტრანს კავკასუს ტერმინალსი”-ს მიერ 2013 წლის 8 ივლისს ჩატარდა ტენდერი კონტეინერმზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 8ივნისს აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  08 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 28 ივნისს ჩატარდა ტენდერი აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ინტერაუდიტი”.

სატენდერო კომისია&

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 30 მაისს საიზოლაციო ფიბრებისა და შუასადების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 19 ივნისს ჩატარდა ტენდერი საიზოლაციო ფიბრებისა და შუასადების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა ი/მ ”ზურაბ ვარდიძე“.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 21 მაისს ელმავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 18 ივნისს ჩატარდა ტენდერი ელმავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №9 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ”იტს”, ხოლო ლოტები №№1,2,3,4,5,6,7,8 და №10 ჩაიშალა..

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 14 მაისს ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 3 ივნისს ჩატარდა ტენდერი ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №№1,2,4 და №5 ლოტებზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ” Prio 21”. ასევე გაცნობებთ, რომ შპს ” Prio 21” ლოტებზე №№3,6 და 8 დისკვალიფიცირებული იქნა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 1ივნისს ლოკომოტივის წყვილთვლების საპოხი მოწყობილობის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  01 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 21 ივნისს ჩატარდა ტენდერი ლოკომოტივის წყვილთვლების საპოხი მოწყობილობის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,მეგი და კომპანია”.

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 1 მაისს სპეცტანსაცმლის, სპეცფეხსაცმლის და სპეცინვენტარის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  01 ივლისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 26 ივნისს ჩატარდა ტენდერი (მეორე ეტაპი) სპეცტანსაცმლის, სპეცფეხსაცმლის და სპეცინვენტარის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №3 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ”IRON TRADE” LTD, №9

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 17 მაისს სამუხრუჭე ბუნიკების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 ივნისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 6 ივნისს ჩატარდა ტენდერი სამუხრუჭე ბუნიკების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,იტს”.

სატენდერო კომისია<

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 4 ივნისს ქსეროქსის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ივნისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 24 ივნისს ჩატარდა ტენდერი ქსეროქსის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და ს

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 4 ივნისს სინტეპოლის ბალიშებისა და მათი შალითების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ივნისი 2013
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2013 წლის 24 ივნისს ჩატარდა ტენდერი სინტეპოლის ბალიშებისა და მათი შალითების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი სატე

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 4 მაისს სატვირთო ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების და ახალი ვაგონების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 ივლისი 2012
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 15 ივნისს ჩატარდა ტენდერი სატვირთო ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების და ახალი ვაგონების შესყიდვის შესახებ. აღნი

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 24 აპრილს ცეცხლმქრობი ბალონების გადამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 მაისი 2012
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 10 მაისს ჩატარდა ტენდერი ცეცხლმქრობი ბალონების გადამუხტვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 12 აპრილს ხიდის ძელების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  14 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 3 მაისს ჩატარდა ტენდერი ხიდის ძელების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ახალციხის შპალ

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 21 აპრილს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  14 მაისი 2012
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 11 მაისს ჩატარდა ტენდერი საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხად

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 21 მარტს ნათურებისა და სანათი მოწყობილობების ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 11 აპრილს ჩატარდა ტენდერი ნათურებისა და სანათი მოწყობილობების ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №4, №5, №6, №7 და №12 ლოტ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 23 მარტს მაღალი და დაბალი გამავლობის ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 12 აპრილს ჩატარდა ტენდერი მაღალი და დაბალი გამავლობის ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №2 და №3 ლოტები, საზოგადოებრ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 31 მარტს სატვირთო ვაგონების წყვილთვლების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 20 აპრილს ჩატარდა ტენდერი სატვირთო ვაგონების წყვილთვლების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 31 მარტს რესორზედა ძელებისა და გვერდითი ჩარჩოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 20 აპრილს ჩატარდა ტენდერი რესორზედა ძელებისა და გვერდითი ჩარჩოების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 5 აპრილს თხევადი გაზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 25 აპრილს ჩატარდა ტენდერი თხევადი გაზის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა

  სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 18 აპრილს იზოლირებული გადასატანი კოშკურას შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 მაისი 2012
 

სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 8 მაისს ჩატარდა ტენდერი იზოლირებული გადასატანი კოშკურას შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 3 მარტს აკუმულატორებისა და სააკუმულატორო ქილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 23 მარტს ჩატარდა ტენდერი აკუმულატორებისა და სააკუმულატორო ქილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 30 მარტს რეფრიჟერატორული სექციის მექანიკური ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  01 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 20 აპრილს ჩატარდა ტენდერი რეფრიჟერატორული სექციის მექანიკური ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 17 მარტს საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  01 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 6 აპრილს ჩატარდა ტენდერი საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №4 და №5 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 3 აპრილს ლინოლიუმის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  01 მაისი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 23 აპრილს ჩატარდა ტენდერი ლინოლიუმის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,Prio 21”.

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 16 მარტს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 5 აპრილს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №2 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,დაგი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 მარტს სამგზავრო ვაგონის მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 18 აპრილს ჩატარდა ტენდერი სამგზავრო ვაგონის მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №2 და №4 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 20 მარტს სალიანდაგო რეზინის საფენების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 10 აპრილს ჩატარდა ტენდერი სალიანდაგო რეზინის საფენების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 23 მარტს მაღალი და დაბალი გამავლობის ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 12 აპრილს ჩატარდა ტენდერი მაღალი და დაბალი გამავლობის ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №2 და №3 ლოტზე გამარჯვებულად

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 მარტს ხორბალმზიდი ვაგონების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 18 აპრილს ჩატარდა ტენდერი ხორბალმზიდი ვაგონების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 მარტს ცემენტმზიდი ვაგონ-ცისტერნების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 18 აპრილს ჩატარდა ტენდერი ცემენტმზიდი ვაგონ-ცისტერნების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 მარტს ოთხღერძიანი ვაგონ-ცისტერნების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 18 აპრილს ჩატარდა ტენდერი ოთხღერძიანი ვაგონ-ცისტერნების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 30 მარტს ვაგონ-ბაქნების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 20 აპრილს ჩატარდა ტენდერი ვაგონ-ბაქნების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 31 მარტს ოთხღერძიანი ნახევარვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 20 აპრილს ჩატარდა ტენდერი ოთხღერძიანი ნახევარვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების <

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 3 აპრილს სხვადასხვა ტიპის სატვირთო ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 23 აპრილს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა ტიპის სატვირთო ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 1 მარტს სადავეებისა და სადავის პაკეტების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 21 მარტს ჩატარდა ტენდერი სადავეებისა და სადავის პაკეტების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 10 მარტს წევის ძრავების და ელექტრული მანქანების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 30 მარტს ჩატარდა ტენდერი წევის ძრავების და ელექტრული მანქანების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შეს

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 13 მარტს ვაგონის ძარის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 2 აპრილს ჩატარდა ტენდერი ვაგონის ძარის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №3 ლოტზე

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 8 მარტს ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვისათვის საჭირო მცირე მექანიზმების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 მარტს ჩატარდა ტენდერი ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვისათვის საჭირო მცირე მექანიზმების შესყიდვის

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 16 მარტს რელსის სახვრეტი ბურღებისა და დამჭერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 5 აპრილს ჩატარდა ტენდერი რელსის სახვრეტი ბურღებისა და დამჭერების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 1 მარტს საკონტაქტო ქსელის დეტალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 21 მარტს ჩატარდა ტენდერი საკონტაქტო ქსელის დეტალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 7 მარტს სამუხრუჭე სისტემის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 27 მარტს ჩატარდა ტენდერი სამუხრუჭე სისტემის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 7 მარტს ავტოგადაბმულობისა და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 27 მარტს ჩატარდა ტენდერი ავტოგადაბმულობისა და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №3 ლოტზე გამარჯვებულად გამოც

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 8 მარტს რკინიგზის თანამშრომლების პროფესიული გადამზადების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 მარტს ჩატარდა ტენდერი რკინიგზის თანამშრომლების პროფესიული გადამზადების მომსახურების შესყიდვის შესა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 10 მარტს ელმავლის და თბომავლის სააკვნე ჩამოკიდების ღეროს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 30 მარტს ჩატარდა ტენდერი ელმავლის და თბომავლის სააკვნე ჩამოკიდების ღეროს შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 14 მარტს სხვადასხვა გვარლების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 3 აპრილს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა გვარლების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტი გამოცხადდა ჩაშლილად, ხოლო №2 და №3 ლოტზე გამარჯ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 21 მარტს თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 11 აპრილს ჩატარდა ტენდერი თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 22 მარტს ჰერბიციდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 11 აპრილს ჩატარდა ტენდერი ჰერბიციდის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტენ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 20 მარტს წყვილთვლების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 10 აპრილს ჩატარდა ტენდერი წყვილთვლების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 17 მარტს დიაგნოსტიკური ცენტრის მოწყობის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 6 აპრილს ჩატარდა ტენდერი დიაგნოსტიკური ცენტრის მოწყობის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვად

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 7 მარტს დეზინფექციის, დეზინსექციის და დერატიზაციის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 27 მარტს ჩატარდა ტენდერი დეზინფექციის, დეზინსექციის და დერატიზაციის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. ა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 22 თებერვალს სამეურნეო საქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 აპრილი 2012
 
შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 13 მარტს ჩატარდა ტენდერი სამეურნეო საქონლის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამო
  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 25 თებერვალს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 16 მარტს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შეს

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 1 მარტს სხვადასხვა მავთულების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 21 მარტს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა მავთულების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №3 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,იტს”, ხო

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 2 მარტს მატარებელთა მსვლელობისას წყვილთვლების გეომეტრიული პარამეტრების მზომი მოწყობილობების კომპლექსის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 22 მარტს ჩატარდა ტენდერი მატარებელთა მსვლელობისას წყვილთვლების გეომეტრიული პარამეტრების მზომი მოწყობილობების კომპლექსის შესყ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 3 მარტს მაღალი და დაბალი ძაბვის მცველების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აპრილი 2012
 
შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 23 მარტს ჩატარდა ტენდერი მაღალი და დაბალი ძაბვის მცველების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს
  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 2 მარტს საკისრების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 22 მარტს ჩატარდა ტენდერი საკისრების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამო

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 7 მარტს ვაგონების დეზინფექციისა და რეცხვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 27 მარტს ჩატარდა ტენდერი ვაგონების დეზინფექციისა და რეცხვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 14 თებერვალს ტუტე კალიუმის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 5 მარტს ჩატარდა ტენდერი ტუტე კალიუმის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდეს

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 29 თებერვალს მაცივარ აგენტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 20 მარტს ჩატარდა ტენდერი მაცივარ აგენტის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 29 თებერვალს რკინიგზის ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 20 მარტს ჩატარდა ტენდერი რკინიგზის ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერშ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 17 თებერვალს ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 9 მარტს ჩატარდა ტენდერი ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №3, №4 და №5 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდეს შპს ,,კაპიტალ გრუპ” , ხოლ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 24 თებერვალს ტექნიკური ჟანგბადის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 15 მარტს ჩატარდა ტენდერი ტექნიკური ჟანგბადის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №3, №4 და №5 ლოტი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 24 თებერვალს ტექნიკური ჟანგბადის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 15 მარტს ჩატარდა ტენდერი ტექნიკური ჟანგბადის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №3, №4 და №5 ლოტი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 26 იანვარს წყვილთვლების საჩარხი დაზგების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 15 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი წყვილთვლების საჩარხი დაზგების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ.

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 18 თებერვალს ელექტროდებისელექტროდების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 9 მარტს ჩატარდა ტენდერი ელექტროდების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 1 მარტს ანტიფრიზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 21 მარტს ჩატარდა ტენდერი ანტიფრიზის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტენდ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 2 მარტს მატარებელთა მსვლელობისას უარყოფითი დინამიკის მქონე ვაგონების აღმომჩენი მოწყობილობების კომპლექსის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 22 მარტს ჩატარდა ტენდერი მატარებელთა მსვლელობისას უარყოფითი დინამიკის მქონე ვაგონების აღმომჩენი მოწყობილობების კომპლექსის შესყიდვისა და მონტაჟის <

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 16 თებერვალს სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 7 მარტს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან პრეტენდენტის მიერ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 14 თებერვალს იზოლატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 5 მარტს ჩატარდა ტენდერი იზოლატორების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №2 და №3 ლოტზე გამარჯვ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 17 თებერვალს დრეზინის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 9 მარტს ჩატარდა ტენდერი დრეზინის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 თებერვალს ცემენტმზიდი ვაგონ-ცისტერნების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 18 მარტს ჩატარდა ტენდერი ცემენტმზიდი ვაგონ-ცისტერნების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 თებერვალს რეფრიჟერატორული სექციის მექანიკური ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 18 მარტს ჩატარდა ტენდერი რეფრიჟერატორული სექციის მექანიკური ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 24 თებერვალს თხევადი გაზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 15 მარტს ჩატარდა ტენდერი თხევადი გაზის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 25 თებერვალს ხორბალმზიდი ვაგონების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 16 მარტს ჩატარდა ტენდერი ხორბალმზიდი ვაგონების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ე

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 1 თებერვალს ელმავლების და თბომავლების აწევითი რემონტისათვის საჭირო დანადგარების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 21 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი ელმავლების და თბომავლების აწევითი რემონტისათვის საჭირო დანადგარების შესყ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 8 თებერვალს საბლანკო უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი საბლანკო უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 9 თებერვალს ქსეროქსის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 29 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი ქსეროქსის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 14 თებერვალს ბაბიტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 5 მარტს ჩატარდა ტენდერი ბაბიტის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 17 თებერვალს დიაგნოსტიკური ცენტრის მოწყობის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 9 მარტს ჩატარდა ტენდერი დიაგნოსტიკური ცენტრის მოწყობის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 2 თებერვალს ავტომატური ბლოკირების სისტემის პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 22 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი ავტომატური ბლოკირების სისტემის პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 10 თებერვალს სიჩქარმზომის და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 1 მარტს ჩატარდა ტენდერი სიჩქარმზომის და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გამარჯ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 18 თებერვალს მურა ნახშირის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 9 მარტს ჩატარდა ტენდერი მურა ნახშირის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 8 თებერვალს წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 28 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 3 თებერვალს ტექნიკური დისპეჩერული და საწვავის კონტროლის მოწყობილობების შესყიდვის, მონტაჟის და თანმდევი მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 23 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი დისპეჩერული და საწვავის კონტროლის მოწყობილობების შესყიდვის, მონტაჟის და თანმდევი მომსახურების შესყიდვის შესახე

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 4 თებერვალს ხის განძელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 24 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი ხის განძელების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ახალციხის შპალ-საჟღენთი ქარ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 14 თებერვალს ელექტრომეურნეობის დამცავი და საზომი საშუალებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 5 მარტს ჩატარდა ტენდერი ელექტრომეურნეობის დამცავი და საზომი საშუალებების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 3 თებერვალს ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 მარტი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 23 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა სპს ,,მშე

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 4 თებერვალს საისრო გადამყვანის ჩარჩო რელსის და ჯვარედინის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 თებერვალი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 24 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი საისრო გადამყვანის ჩარჩო რელსის და ჯვარედინის შესყიდ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 13 იანვარს სარკინიგზო ხაზის შემოღობვასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 თებერვალი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 2 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი სარკინიგზო ხაზის შემოღობვასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 27 იანვარს გამაგრილებელი სასმელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 თებერვალი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 16 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი გამაგრილებელი სასმელების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ენგადი”

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 1 თებერვალს ვაგონების დიაგნოსტიკის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 თებერვალი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 21 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი ვაგონების დიაგნოსტიკის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 2 თებერვალს ჰერბიციდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 თებერვალი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 22 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი ჰერბიციდის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 2 თებერვალს შიდა კონტროლის ფარგლებში დოკუმენტაციის წარმოებისა და დანერგვის შესახებ საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 თებერვალი 2012
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2012 წლის 22 თებერვალს ჩატარდა ტენდერი შიდა კონტროლის ფარგლებში დოკუმენტაციის წარმოებისა და დანერგვის შესახებ საკონსულტაციო მომსახურების

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 3 ნოემბერს ხელის ლიანდაგმზომი ურიკის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ხელის ლიანდაგმზომი ურიკის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა ჩაშლილად, ვინაიდან

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ნოემბერს საოფისე ავეჯის და სამომხმარებლო ტექნიკის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი საოფისე ავეჯის და სამომხმარებლო ტექნიკის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №7 ლოტზე გამარჯვებულად გა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ნოემბერს ელექტრული დომკრატების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 15 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი ელექტრული დომკრატების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 ნოემბერს წნეხისა და ჯოჯგინა ამწის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი წნეხისა და ჯოჯგინა ამწის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 დეკემბერს ბაქნების, კონტეინერების გადასაზიდ ვაგონფიტინგებად გადაიარაღებისათვის საჭირო რკინის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი ბაქნების, კონტეინერების გადასაზიდ ვაგონფიტინგებად გადაიარაღებისათვის საჭირო რკინის ნაკეთობების შესყიდვის შესახ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 ნოემბერს რკინიგზის ლიანდაგის მოვლა-შენახვის ინსტრუქციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი რკინიგზის ლიანდაგის მოვლა-შენახვის ინსტრუქციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ნოემბერს რკინაბეტონის კონსტრუქციების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 15 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი რკინაბეტონის კონსტრუქციების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად შპს ,,რკინაბეტონის შპ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ნოემბერს ბალასტისა და ქვიშა-ხრეშის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 15 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი ბალასტისა და ქვიშა-ხრეშის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად შპს ,,ლსტ”, რომელთანაც

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ნოემბერს გაგრილების და გარემო პარამეტრების მონიტორინგის აპარატურის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 15 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი გაგრილების და გარემო პარამეტრების მონიტორინგის აპარატურის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ნოემბერს ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 15 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გამარჯვებულად შპს ,,რკინაბეტონის შპალ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 ნოემბერს სარკინიგზო ხაზის შემოღობვასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი სარკინიგზო ხაზის შემოღობვასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 16 ნოემბერს სხვადასხვა სამეურნეო საქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა სამეურნეო საქონლის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №3 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ნოემბერს სპირალური ბურღების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  08 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი სპირალური ბურღების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად შპს ,,იტს”, რომელთანაც ფორმდება

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 1 ნოემბერს ჭანჭიკების, ქანჩების და ჭილიპყურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  08 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 21 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ჭანჭიკების, ქანჩების და ჭილიპყურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გამარჯვებულად შპს ,,დ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 16 ნოემბერს დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  08 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 დეკემბერს ჩატარდა ტენდერი დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან პრეტ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 ნოემბერს რკინაბეტონის კონსტრუქციების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი რკინაბეტონის კონსტრუქციების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 1 ნოემბერს საიზოლაციო ფიბრებისა და მილისების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 21 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი საიზოლაციო ფიბრებისა და მილისების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 26 ოქტომბერს ზეთოვანი საღებავების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 15 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ზეთოვანი საღებავების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,WEGA-M"

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ნოემბერს ნახევარვაგონის დეტალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ნახევარვაგონის დეტალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ქუ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 ნოემბერს საბლანკო უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 დეკემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი საბლანკო უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად შპს ,,პოლიგრაფ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ნოემბერს ანტიფრიზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ანტიფრიზის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 27 ოქტომბერს მძიმე სალიანდაგო მანქანების მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 16 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი მძიმე სალიანდაგო მანქანების მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 27 ოქტომბერს ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 16 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №6 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ski

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 სექტემბერს სამგზავრო დოკუმენტების გაყიდვის აპარატების შესყიდვის შესახებ თანმდევი პროგრამული უზრუნველყოფით შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 21 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სამგზავრო დოკუმენტების გაყიდვის აპარატების შესყიდვის შესახებ თანმდევი პროგრამული უზრუნველყოფით შესყიდვის შესახ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს რელსის საჭრელი დაზგების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 7 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი რელსის საჭრელი დაზგების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს საპონისა და სარეცხი ფხვნილის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 7 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი საპონისა და სარეცხი ფხვნილის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 ოქტომბერს ელექტრო საქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ელექტრო საქონლის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,სკ”, რომელთ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 ნოემბერს ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 ნოემბერს ბალასტისა და ქვიშა-ხრეშის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ბალასტისა და ქვიშა-ხრეშის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 1 ნოემბერს ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 21 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 1 ნოემბერს ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 21 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 ოქტომბერს ელმავლის და თბომავლის სააკვნე ჩამოკიდების ღეროს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ელმავლის და თბომავლის სააკვნე ჩამოკიდების ღეროს შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს ავტოსაბმელისა და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 7 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ავტოსაბმელისა და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №3 ლოტზე გამარჯვებულ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 4 ოქტომბერს სხვადასხვა საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს საწმენდი ძონძის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 7 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი საწმენდი ძონძის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 ოქტომბერს ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა სს ,,სილქ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 13 ოქტომბერს ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  14 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 21 ოქტომბერს სარკინიგზო ხაზის შემოღობვასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  11 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 10 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი სარკინიგზო ხაზის შემოღობვასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ.

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 7 ოქტომბერს სხვადასხვა ტექნიკის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  09 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 27 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა ტექნიკის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ოქტომბერს ელმავლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  09 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 1 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ელმავლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხად

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 ოქტომბერს დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  09 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 ოქტომბერს ნახევარვაგონის დეტალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  07 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი ნახევარვაგონის დეტალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტი გამოცხადდა ჩაშ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 ოქტომბერს ბაქნების, კონტეინერების გადასაზიდ ვაგონფიტინგებად გადაიარაღებისათვის საჭირო რკინის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  07 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 26 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი ბაქნების, კონტეინერების გადასაზიდ ვაგონფიტინგებად გადაიარაღებისათვის საჭირო რკინის ნაკეთობების

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ოქტომბერს ფრეზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  07 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 1 ნოემბერს ჩატარდა ტენდერი ფრეზის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,იტს”, რომელთანაც გ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 სექტემბერს საშემდუღებლო და სარჩილავი მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი საშემდუღებლო და სარჩილავი მასალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 სექტემბერს კონდიციონერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი კონდიციონერების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 გამოცხადდა არ შ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 ოქტომბერს სამგზავრო ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 ნოემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სამგზავრო ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №5, №6 და №7 ლო

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 16 სექტემბერს სამეურნეო იარაღებისა და მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სამეურნეო იარაღებისა და მასალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გამარ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 4 ოქტომბერს სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტზე გამარჯვებულად გა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 ოქტომბერს თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 29 სექტემბერს ელექტროზეთიანი გამათბობელი ღუმელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერიელექტროზეთიანი გამათბობელი ღუმელების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 7 ოქტომბერს დახერხილი ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 27 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი დახერხილი ხის მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში ა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 სექტემბერს ელექტრული დომკრატების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 10 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი ელექტრული დომკრატების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 16 სექტემბერს ჭანჭიკების, სარჭეების, ქანჩებისა და ქანჩის გასაღებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი ჭანჭიკების, სარჭეების, ქანჩებისა და ქანჩის გასაღებების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 21 სექტემბერს მიწის ვაკისზე მომუშავე ტექნიკის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 11 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი წის ვაკისზე მომ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 აგვისტოს სხვადასხვა ელექტრო საქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა ელექტრო საქონლის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №3 და

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 სექტემბერს დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 11 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 სექტემბერს საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 9 სექტემბერს საფიდერო ავტომატების დაცვის დასარეგულირებელი ხელსაწყოს შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 29 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი საფიდერო ავტომატების დაცვის დასარეგულირებელი ხელსაწყოს შესყიდვის შესახებ.

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 აგვისტოს სამუხრუჭე მოწყობილობის და ურიკის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი სამუხრუჭე მოწყობილობის და ურიკის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 16 სექტემბერს ნათურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 ოქტომბერს ჩატარდა ტენდერი ნათურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვადაში არც ერთი პრეტე

  შპს ‘’საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 აგვისტოს მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 ოქტომბერი 2011
 

შპს ‘'საქართბელოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 სექტემბერს მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორის მომსახურების შესყიდვის შესახებ ჩატარებულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,მაგ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 3 სექტემბერს ბრიგადების გადასაყვანი ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 ოქტომბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 23 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ბრიგადების გადასაყვანი ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 26 აგვისტოს ხიდის ძელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 15 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ხიდის ძელების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 31 აგვისტოს საველე მასალა-მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი საველე მასალა-მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს ხის განძელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 სექტემბერი 2011
 
შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 13 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ხის განძელების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ახალც
  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს შალის ძაფის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 13 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი შალის ძაფის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხად

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 17 აგვისტოს საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 13 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ხის მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №3 ლოტები გამოც

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 3 სექტემბერს ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 23 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 აგვისტოს მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 აგვისტოს პროჟექტორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 სექტემბერი 2011
 
შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერიპროჟექტორების შესყიდვის შესახებ.
  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 აგვისტოს სარელსო სატრანსპორტო საშუალების - დრეზინის კვანძების მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი სარელსო სატრანსპორტო საშუალების - დრეზინის კვანძების მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 აგვისტოს თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს მექანიკური და სატვირთო ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 13 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი მექანიკური და სატვირთო ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 აგვისტოს ავტობუსის და სატვირთო ავტომანქანების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი ავტობუსის და სატვირთო ავტომანქანების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ.

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 აგვისტოს საშემდუღებლო და სარჩილავი მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი საშემდუღებლო და სარჩილავი მასალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს გენერატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  14 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 13 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი გენერატორების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგე

  შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს კომბინირებული სპრედერის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  14 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 13 სექტემბერს ჩატარდა ტენდერი კომბინირებული სპრედერის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 აგვისტოს სამგზავრო ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სამგზავრო ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 აგვისტოს ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  07 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 აგვისტოს ელექტრო ტელფერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  07 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 26 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ელექტრო ტელფერების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 3 აგვისტოს საშუალო და მაღალი წარმადობის სერვერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 23 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი საშუალო და მაღალი წარმადობის სერვერების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 11 აგვისტოს ელმავლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  06 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 31 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ელმავლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 აგვისტოს ცეცხლმაქრების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ცეცხლმაქრების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხად

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 აგვისტოს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №3 ლოტები გამოცხად

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 აგვისტოს ფრეზის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  01 სექტემბერი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ფრეზის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ,,ჯეო დეპო", რ

  შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 5 აგვისტოს მიკრო ავტოსატვირთველის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  31 აგვისტო 2011
 

შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი მიკრო ავტოსატვირთველის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 3 აგვისტოს კომპიუტერული ტექნიკისა და აქსესუარების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 23 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი კომპიუტერული ტექნიკისა და აქსესუარების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდე

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ივლისს სამტრედიის ვაგონების სარემონტო სამმართველოს საამქროებში ტექნიკის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  30 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სამტრედიის ვაგონების სარემონტო სამმართველოს საამქროებში ტექნიკის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შეს

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 6 აგვისტოს კავშირგაბმულობის საშუალებების და ვიდეო მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  29 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 26 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი კავშირგაბმულობის საშუალებების და ვიდეო მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 3 აგვისტოს ვაგონის ურიკის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 23 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ვაგონის ურიკის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 ივლისს გენერატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 9 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი გენერატორების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 ივლისს ავტოტრანსპორტის ამწის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 3 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ავტოტრანსპორტის ამწის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს ”ბიზნ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 ივლისს ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №2 და №3 ლოტზე გამარჯვებულად გამო

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 აგვისტოს სამეურნეო იარაღებისა და მასალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სამეურნეო იარაღებისა და მასალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 აგვისტოს დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 23 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგ

  შპს ‘’საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 1 აგვისტოს რეფრიჟერატორული კონტეინერების შესყიდვის შესახებ, მათი დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემით შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  24 აგვისტო 2011
 

შპს ‘'საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი რეფრიჟერატორული კონტეინერების შესყიდვის შესახებ, მათი დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემით

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 აგვისტოს სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 აგვისტოს ჭანჭიკების, სარჭეების, ქანჩებისა და ქანჩის გასაღებების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  23 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ჭანჭიკების, სარჭეების, ქანჩებისა და ქანჩის გასაღებების შესყიდვის შესახებ.

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 ივლისს ელექტრო - პნევმატური მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 9 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ელექტრო - პნევმატური მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტი გამოცხადდა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ივლისს განსახლების სამოქმედო გეგმის შედგენის მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 11 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი განსახლების სამოქმედო გეგმის შედგენის მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 ივლისს სამგზავრო მექანიკური და სატვირთო ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი მექანიკური და სატვირთო ვაგონების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ივლისს ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  22 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ლითონის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №2, №3, №4, №5 და №6 ლოტებზე გა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 29 ივლისს ნათურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ნათურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ივლისს სხვადასხვა ელექტრო საქონლის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  18 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 17 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა ელექტრო საქონლის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 27 ივლისს სარელსო სატრანსპორტო საშუალების - დრეზინის კვანძების მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 16 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი სარელსო სატრანსპორტო საშუალების - დრეზინის კვანძების მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 ივლისს საკონტაქტო ქსელის დეტალმძიმე სალინდაგო მანქანის ვპო 3000 №519-ის მექანიკური ნაწილის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  17 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 3 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი მძიმე სალინდაგო მანქანის ვპო 3000 №519-ის მექანიკური ნაწილის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ივლისს კარტრიჯების, ტონერებისა და ფოტოცილინდრების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი კარტრიჯების, ტონერებისა და ფოტოცილინდრების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 26 ივლისს კონდიციონერების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  16 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 15 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი კონდიციონერების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 ივლისს საკონტაქტო ქსელის დეტალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი საკონტაქტო ქსელის დეტალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 ივლისს ნახევარვაგონის და ბაქნის დეტალების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ნახევარვაგონის და ბაქნის დეტალების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 ივნისს კაბელებისა და სადენების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 ივლისს ჩატარდა ტენდერი კაბელებისა და სადენების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხადდ

  შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 12 ივლისს კომბინირებული სპრედერის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  10 აგვისტო 2011
 

შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 2 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი კომბინირებული სპრედერის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ.

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 19 ივლისს ვაგონებისა და კონტეინერების საპლომბი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  09 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი ვაგონებისა და კონტეინერების საპლომბი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამო

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ივნისს საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  05 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ივლისს ჩატარდა ტენდერი საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №6 ლოტები გამოცხადდა არ შემდგა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 ივლისს პროჟექტორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  04 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 3 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერიპროჟექტორების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად,

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 ივლისს ბრიგადების გადასაყვანი ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ბრიგადების გადასაყვანი ავტომანქანების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტი გამოცხადდა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ივლისს კავშირგაბმულობის საშუალებების და ვიდეო მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  03 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 აგვისტოს ჩატარდა ტენდერი კავშირგაბმულობის საშუალებების და ვიდეო მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ივნისს ტანსაცმლის საკიდი - სამკაპების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ტანსაცმლის საკიდი - სამკაპების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2010 წლის 17 სექტემბერს რკინიგზის მოდერნიზაციის საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2010 წლის 10 ივნისს ჩატარდა ორ ეტაპიანი საერთაშორისო ტენდერის მეორე ეტაპი რკინიგზის მოდერნიზაციის საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ.

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 ივნისს ნახევარვაგონის ლუქების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  02 აგვისტო 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 27 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ნახევარვაგონის ლუქების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ივნისს ფაილ-კაბინეტისა და სპეციალური საქაღალდის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ფაილ-კაბინეტისა და სპეციალური საქაღალდის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდე

  შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 7 ივლისს ბენზინის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 ივლისი 2011
 

შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 27 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ბენზინის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდ

  შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 7 ივლისს დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  28 ივლისი 2011
 

შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 27 ივლისს ჩატარდა ტენდერი დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 ივნისს ტრანსპორტიორის ლენტის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  27 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ტრანსპორტიორის ლენტის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპს «არილი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 5 ივლისს სამგზავრო ვაგონების შესაკეთებლად საჭირო მანქანებისა და მექანიზმების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  26 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 25 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სამგზავრო ვაგონების შესაკეთებლად საჭირო მანქანებისა და მექანიზმების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნუ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ივნისს ვიდეოსაკონფერენციო სისტემის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ივნისს ჩატარდა ტენდერი ვიდეოსაკონფერენციო სისტემის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯ

  შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 16 ივნისს მაღალი და დაბალი გამავლობის ავტომობილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  25 ივლისი 2011
 

შპს ,,ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერ”-ის მიერ 2011 წლის 6 ივლისს ჩატარდა ტენდერი მაღალი და დაბალი გამავლობის ავტომობილების შესყიდვის შესახებ. აღნი

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 30 ივნისს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 20 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ხის მასალის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დადგენილ ვა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 17 ივნისს სადავის პაკეტების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სადავის პაკეტების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 და №2 ლოტებზე გამარჯვებულად გამოცხა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 ივნისს საისრო გადამყვანის ჯვარედინის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 ივლისს ჩატარდა ტენდერი საისრო გადამყვანის ჯვარედინის შესყიდვის შესახებ. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შპ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 ივნისს ქოლ ცენტრის ფუნქციონალით, ციფრული სატელეფონო სადგურის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  21 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ქოლ ცენტრის ფუნქციონალით, ციფრული სატელეფონო სადგურის შესყიდვისა და მონტაჟის შესყიდვის შესახებ.

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 ივნისს სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  20 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 4 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლო

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ივნისს სამგზავრო ვაგონის ურიკის და სხვა კვანძების ზამბარების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სამგზავრო ვაგონის ურიკის და სხვა კვანძების ზამბარების შესყიდვის შესახებ. აღ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ივნისს სამგზავრო ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  19 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სამგზავრო ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამო

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 24 ივნისს ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 14 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ვაგონის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 18 ივნისს ბაქნების, კონტეინერების გადასაზიდ ვაგონფიტინგებად გადაიარაღებისათვის საჭირო რკინის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  15 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ივლისს ჩატარდა ტენდერი ბაქნების, კონტეინერების გადასაზიდ ვაგონფიტინგებად გადაიარაღებისათვის საჭირო რკინის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ.&

  შპს ‘’საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 2 ივნისს სხვადასხვა საღებავებისა და გამხსნელების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 ივლისი 2011
 

შპს ‘'საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ივნისს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა საღებავებისა და გამხსნელების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1, №2 და №5 ლოტები,

  შპს ‘’საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 8 ივნისს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 ივლისი 2011
 

შპს ‘'საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 28 ივნისს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №1 ლოტზე გამარჯვებულად გამოცხა

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ივნისს თხევადკრისტალური ტელევიზორების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ივლისს ჩატარდა ტენდერი თხევადკრისტალური ტელევიზორების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ივნისს სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დ

  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 22 ივნისს სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  13 ივლისი 2011
 

შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 12 ივლისს ჩატარდა ტენდერი სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერი გამოცხადდა არ შემდგარად, ვინაიდან დ

  შპს ‘’საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 9 ივნისს ნათურების შესყიდვის შესახებ გამოცხადებული ტენდერის შედეგი
  12 ივლისი 2011
 

შპს ‘'საქართველოს რკინიგზა”-ს მიერ 2011 წლის 29 ივნისს ჩატარდა ტენდერი ნათურების შესყიდვის შესახებ. აღნიშნული ტენდერის №3 და №7 ლოტებზე გამარკვებულად გამოცხადდა შპს ,,ჯი