კომპანიის შესახებ
მისია, ხედვა რკინიგზის ისტორიასტრუქტურასამეთვალყურეო საბჭომენეჯმენტიდირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაფორუმი 

       
 
ტენდერები
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვულკანიზაციური პრესისა და ვალცვის და მისხურების დანადგარის სხვადასხვა სტენდების შესყიდვის შესახებ (GEO150000647)
  09 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გეოკომპოზიტის შესყიდვის შესახებ (GEO150000648)
  09 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვლ10“ და „ვლ11“ სერიის ელმავლების ელექტრო მინის მწმენდის შესყიდვის შესახებ (GEO150000649)
  09 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ზესტაფონი-საჩხერის უბნის, სადგურ ჭიათურის კმ35+პკ5-ში ახალი საქვეითო ხიდის მშენებლობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150027358)
  09 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტყავის ყელიანი ფეხსაცმელის შესყიდვის შესახებ (SPA150027376)
  09 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150027250)
  08 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინის კარადის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150027286)
  08 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150027301)
  08 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150027317)
  08 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მონტიორის დამცავი ქამარის შესყიდვის შესახებ (SPA150027095)
  07 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამატარებლო და საგადასასვლელო შუქნიშნების და მათი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000644)
  07 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას შესადუღებელი მავთულის (რელსების და ისრული გადამყვანის ჯვარედინების დადუღებისათვის) შესყიდვის შესახებ (GEO150000645)
  07 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტოსატრანსპორტო საშუალების - პიკაპის თანმდევი საგარანტიო პირობების ფარგლებში გეგმიური ფასიანი მომსახურებებით შესყიდვის შესახებ (SPA150027202)
  07 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბურღების შესყიდვის შესახებ (SPA150027057)
  06 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამაშველო თოკის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150027062)
  06 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სიჩქარმზომის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000643)
  06 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარჩილავი კალის შესყიდვის შესახებ (SPA150026926)
  05 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური დათვალიერების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150026941)
  05 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრონული მაკომპლექტებელი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ (GEO150000640)
  05 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გარდამსახის ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000639)
  05 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისი-საკვანძოს წევის ქვესადგურის შემომყვანის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150026952)
  05 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მტვერსასრუტების შესყიდვის შესახებ (SPA150026713)
  02 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ოპტიკური აქსესუარების შესყიდვის შესახებ (SPA150026719)
  02 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 02 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კომპრესორის და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000633)
  02 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხის მასალის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026817)
  02 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მრიცხველების შესყიდვის შესახებ (SPA150026806)
  02 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ელექტროტექნიკური აპარატურის შესყიდვის შესახებ (GEO150000636)
  02 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 01 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქსელური ვიდეო სამეთვალყურეო-ჩამწერი სისტემის თანმდევი მომსახურებით შესყიდვის შესახებ (SPA150026681)
  01 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სატვირთო ავტომანქანის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150026682)
  01 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ექსკავატორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150026683)
  01 ოქტომბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჰიდრავლიკური ურიკების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026451)
  30 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტყავი ხელოვნური ნაჭრის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026456)
  30 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინიგზის სადგურებში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვის შესახებ (SPA150026550)
  30 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რიგის მომწესრიგებელი აპარატის ქაღალდის შესყიდვის შესახებ (SPA150026552)
  30 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბრეზენტის და ჯვალოს ნაჭრის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026317)
  29 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გამათბობლების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026335)
  29 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026340)
  29 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ღვედის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026256)
  28 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს წყლის დისპენსერების შესყიდვის შესახებ (SPA150026263)
  28 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ორსხივიანი ოსცილოგრაფის შესყიდვის შესახებ (SPA150026268)
  28 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კაბელის და კაბელის აქსესუარების შესყიდვის შესახებ (SPA150026270)
  28 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ამწეების დიაგნოსტიკის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000612)
  25 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის პლასტმასის ქუროს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026151)
  25 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150026120)
  25 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური დათვალიერების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026147)
  25 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ამწყობი საამქროს შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150026011)
  24 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს მთავარი კორპუსის ფასადის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150026012)
  24 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა რკინის ნაკეთობების შესყიდვის შესახებ (SPA150026010)
  24 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გაბილეთიანების სისტემის აპარატის ქაღალდის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150026008)
  24 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგური ნიგოეთის შენობის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150025818)
  23 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000598)
  23 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგქვეშა წყვილთვლის საჩარხი დაზგის შესყიდვის შესახებ (GEO150000603)
  23 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შესადუღებელი აპარატის შესყიდვის შესახებ (SPA150025685)
  22 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საოფისე-საყოფაცხოვრებო და საპირფარეშოს ტიპის კონტეინერების თანმდევი მომსახურებით შესყიდვის შესახებ (SPA150025693)
  22 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ტუმბოების შესყიდვის შესახებ (SPA150025745)
  22 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრო მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000591)
  21 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლითონის კრონშტეინის შესყიდვის შესახებ (GEO150000592)
  21 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს თბომავლების საამქროს ხიდურა ამწის და სავალი ნაწილის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000593)
  21 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სააკუმულატორო ქილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000595)
  21 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ კორპორატიული გაზეთის ბეჭდვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (GEO150000596)
  21 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სპილენძის წნულის შესყიდვის შესახებ (SPA150025409)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის შესყიდვის შესახებ (SPA150025418)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის ახალი ატს-ის და ტელეგრაფის შენობის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150025428)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კომუტატორ ლეიერების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150025503)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვიდეოაპარატურის სახელმწიფო შესყიდვა შესყიდვის შესახებ (SPA150025508)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ქსელური აპარატურის შესყიდვის შესახებ (SPA150025509)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მოდემების და ტელეფონების შესყიდვის შესახებ (SPA150025512)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებლის ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150025514)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ტელეფონის აპარატების შესყიდვის შესახებ (SPA150025516)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხელით მართვის ლიანდაგმზომი ურიკის შესყიდვის შესახებ (GEO150000590)
  18 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგური ზესტაფონის ძველი სამორიგეო კოშკურის შენობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150025372)
  17 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქუთაისის სალოკომოტივო დეპოს ოთახების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150025378)
  17 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას АКВ-0,65 ტიპის მოდერნიზებული კომპრესორების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000587)
  17 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბენზინმზიდით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150025223)
  16 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგური ბარჯისხევის ადმინისტრაციული შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150025235)
  16 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150025261)
  16 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ღორღის შესყიდვის შესახებ (GEO150000584)
  16 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ტყიბული სატვირთოში საპირფარეშოს შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150025048)
  15 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150025081)
  15 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს საამქროების ბუნებრივი განათების ფანრის ღიობების კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150025139)
  15 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ხის საშრობის ფასადის შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150025009)
  14 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხის კიბეების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150025017)
  14 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურისა და სამტრედიის რეგიონებში სს ,,საქართველოს რკინიგზაში” დასაქმებულთა შვილების ეროვნული გამოცდებისთვის (ზოგადი უნარები და ინგლისური ენა) მომზადების ხელშეწყობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150025004)
  14 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ხაშურის კოშკურის შენობის გაზსადენის შიდა ქსელის მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150025015)
  14 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ზესტაფონი-ტყიბულის უბნის, გელათი-ორპირის გადასარბენის კმ23 პკ4-ში რკინა-ბეტონის ხიდის რეკონსტრუქციის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150024807)
  11 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედია-ხაშურის უბნის, სადგური რიონის კმ2291 პკ9-ში წყვილ მიმართულებაზე რკინა-ბეტონის გზაგამტარის მალის ნაშენის შეცვლის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150024813)
  11 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედია-ბათუმის უბნის, ნატანები-ოჩხამურის გადასარბენის კმ39 პკ5-ში არსებული ერთლიანდაგიანი რკინა-ბეტონის ხიდის რეკონსტრუქციის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150024817)
  11 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსმავალი სატვირთო ავტოდრეზინის შესყიდვის შესახებ (GEO150000574)
  11 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000575)
  11 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ცეცხლმაქრებისა და სახანძრო ფარის შესყიდვის შესახებ (SPA150024880)
  11 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ტრანსფორმატორების და გარდამქმნელების შესყიდვის შესახებ (SPA150024890)
  11 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა კონდენციონერების შესყიდვის შესახებ (SPA150024684)
  10 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ავტოდრეზინის ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO150000570)
  10 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამუხრუჭე კომპოზიციური ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO150000571)
  10 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას უნიფიცირებული მოსახსნელი მოწყობილობის გორგოლაჭის და ჯაჭვის შესყიდვის შესახებ (GEO150000572)
  10 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ამწეების და ამწის სავალი ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000566)
  09 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150024571)
  09 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ულტრაბგერითი და მაგნიტურფხვნილოვანი დეფექტოსკოპების შესყიდვის შესახებ (GEO150000567)
  09 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სცბ-ს ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150024442)
  08 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გამტარის შესყიდვის შესახებ (SPA150024461)
  08 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ (GEO150000563)
  08 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას უნიფიცირებული ინდუქციური გამაცხელებლის (ტრანსპორმატორული მართვით) კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (GEO150000564)
  08 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ავტოგადაბმულობის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000562)
  07 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტომატური გათბობის სისტემის ქვაბის შესყიდვის შესახებ (SPA150024417)
  07 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარჩილავი კალის შესყიდვის შესახებ (SPA150024418)
  07 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ (SPA150024204)
  04 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ (GEO150000556)
  04 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კომპრესორის ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO150000559)
  04 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამგზავრო მატარებლებისთვის ერთჯერადი თავის მისაყრდნობი შალითების შესყიდვის შესახებ (SPA150024291)
  04 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჰიდრავლიკური ურიკების შესყიდვის შესახებ (SPA150024096)
  03 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სერვერების შესყიდვის შესახებ (SPA150024130)
  03 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თუჯის ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO150000546)
  02 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ზესტაფონი-საჩხერის უბნის, სადგურ ჭიათურის კმ35+432მ-ში საქვეითო ხიდის დემონტაჟის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150024039)
  02 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მიკროპროცესორული ნახევრადავტომატური ბლოკირების სისტემის შესყიდვის შესახებ (GEO150000550)
  02 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ერთკამერიანი მაცივრების შესყიდვის შესახებ (SPA150023828)
  01 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ (SPA150023836)
  01 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნოლოგიური სადისპეტჩერო კავშირის ინტეგრირებული ციფრული სისტემის თანმდევი მომსახურებით შესყიდვის შესახებ (SPA150023928)
  01 სექტემბერი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მობილური ტელეფონების შესყიდვის შესახებ (SPA150023799)
  31 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს ,,საქართველოს რკინიგზაში” დასაქმებულთა მორალური და მატერიალური წახალისების დაჯილდოვების ცერემონიალისთვის ფურშეტის ორგანიზების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150023801)
  31 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტელევიზორების შესყიდვის შესახებ (SPA150023802)
  31 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეცხი მანქანის შესყიდვის შესახებ (SPA150023803)
  31 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სუვენირის შესყიდვის შესახებ (SPA150023805)
  31 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ კორპორატიული გაზეთის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000539)
  27 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა დისპენსერების თანმდევი მომსახურებით შესყიდვის შესახებ (SPA150023661)
  27 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამკერდე ნიშნების შესყიდვის შესახებ (SPA150023698)
  27 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საფოსტო და საკურიერო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150023700)
  27 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ЖТ-79 Л ТУ 0254-002-01055954-01-ს შესყიდვის შესახებ (GEO150000537)
  26 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფაილ-კაბინეტების და სხვადასხვა სათავსო კარადების შესყიდვის შესახებ (SPA150023568)
  26 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა რადიოსადგურების და რადიოსადგურების ბატარეების შესყიდვის შესახებ (GEO150000538)
  26 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კარის სხვადასხვა საკეტის შესყიდვის შესახებ (SPA150023430)
  25 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ასინქრონული ელექტრო ძრავის შესყიდვის შესახებ (SPA150023435)
  25 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბენზინმზიდით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150023441)
  25 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკის და აქსესუარების შესყიდვის შესახებ (SPA150023444)
  25 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რკინაბეტონის ძელების ისრული გადამყვანებისთვის შესყიდვის შესახებ (GEO150000534)
  25 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჩამრთველი კოჭების შესყიდვის შესახებ (GEO150000531)
  24 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ღრუბლების შესყიდვის შესახებ (SPA150023327)
  24 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 აგვისტოდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გაზის წნევის რეგულატორის თანმდევი მომსახურებით შესყიდვის შესახებ (SPA150023262)
  24 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მუდმივი დენის ელექტრომრიცხველის თანმდევი მომსახურებით შესყიდვის შესახებ (GEO150000528)
  21 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დენმიმღების ფირფიტების შესყიდვის შესახებ (GEO150000529)
  21 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის ვაგონების საექსპლუატაციო დეპოს ელექტრო და შიდა მოწყობილობების საამქროების სახურავის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150023232)
  21 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამეურნეო იარაღების შესყიდვის შესახებ (SPA150023132)
  20 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დროსელ-ტრანსფორმატორების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000518)
  19 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150022977)
  19 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზეთის და საცხის შესყიდვის შესახებ (GEO150000524)
  19 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის დამხმარე მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000525)
  19 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის საქარე და გვერდითი მინების თანმდევი მონტაჟით შესყიდვის შესახებ (GEO150000512)
  18 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის სასილე, რეზინის მილის შესყიდვის შესახებ (GEO150000516)
  18 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამატარებლო და საგადასასვლელო შუქნიშნების და მათი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000517)
  18 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგის მასწორებელ-გამოსატენ-საზუსტებელი სალიანდაგო მანქანის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000511)
  18 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგური ნიგოეთის შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150022745)
  17 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ტყიბული სატვირთოში საპირფარეშოს შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150022758)
  17 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ჯუმათის ელექტრო ცენტრალიზაციის შენობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150022765)
  17 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საწმენდი ქვების, საჭრელი დისკების და საჭრელი ქვების შესყიდვის შესახებ (SPA150022593)
  14 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგური ბარჯისხევის ადმინისტრაციული შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150022671)
  14 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ერ-2 სერიის ელექტრომატარებლის წყვილთვლების რედუქტორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000507)
  14 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000508)
  14 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქვანახშირისა და მურა ნახშირის შესყიდვის შესახებ (SPA150022471)
  13 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვისათვის საჭირო მცირე მექანიზმების შესყიდვის შესახებ (GEO150000504)
  13 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ასაგორებელი ბუნიკის შესყიდვის შესახებ (GEO150000505)
  13 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს დაზიანებული შენობების დემონტაჟის პროექტირების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022431)
  12 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის და თბომავლის სააკვნე ჩამოკიდების ღეროების შესყიდვის შესახებ (GEO150000501)
  12 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების ერთჯერადი სანიტარული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022434)
  12 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინის კარადის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022209)
  11 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ექსკავატორ-დამტვირთველის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022287)
  11 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტრაქტორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150022290)
  11 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საკაბელო არხების შესყიდვის შესახებ (SPA150022292)
  11 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სახანძრო მოტოტუმბოს შესყიდვის შესახებ (GEO150000499)
  10 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თეთრეულის კომპლექტის, ლეიბების, ადიელების, ბალიშების და პირსახოცების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022184)
  10 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტომატური გათბობის სისტემის ქვაბის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022182)
  10 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022049)
  07 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დაშვების კონტროლის სისტემის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022061)
  07 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის ტექნიკური მომსახურების პუნქტი-მახარისხებელის სამორიგეო ჯიხურის (ოპერატორების) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022067)
  07 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული სათავსოების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150022069)
  07 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჰიდრავლიკური ურიკების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021934)
  06 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტოპოგრაფიული აზომვითი ნახაზის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021938)
  06 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა პრინტერების, სკანერების და ასლგადამღები მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021941)
  06 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021948)
  06 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ,,ჩმე-3” სერიის თბომავლის „კრ-2“ მოცულობის საქარხნო კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000492)
  06 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხის მასალის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021688)
  05 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ სამგზავრო ბაქნების კაპიტალური შეკეთების (რეკოსტრუქციის) საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150021725)
  05 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ თბილისის მგზავრთა სერვის ცენტრებში და საინკასაციო ოთახში დამონტაჟებული ვიდეო სამეთვალყურეო და სალაპარაკო მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021736)
  05 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამატარებლო ბრიგადებისათვის პირველადი დახმარების ბაზისური ალგორითმის ტრენინგის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000487)
  05 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მიკროპროცესორული ნახევრადავტომატური ბლოკირების სისტემის შესყიდვის შესახებ (GEO150000488)
  05 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის რეზინების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021670)
  04 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021563)
  03 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჰიგიენური საშუალებებისა და ინვენტარის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021575)
  03 აგვისტო 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში ოთახების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150021371)
  31 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის კარტრიჯების დამუხტვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021379)
  31 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა დამღების, შტამპების და საპლომბი მოწობილობების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021440)
  31 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ღორღის შესყიდვის შესახებ (GEO150000476)
  31 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხის გაუჟღენთავი შპალების შესყიდვის შესახებ (GEO150000464)
  30 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინიგზის სადგურის მორიგის ქუდის შესყიდვის შესახებ (SPA150021258)
  30 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა კარტრიჯების შესყიდვის შესახებ (SPA150021284)
  30 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგდამგები ამწის შესყიდვის შესახებ (GEO150000470)
  30 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000471)
  30 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჩამრთველი კოჭების შესყიდვის შესახებ (GEO150000458)
  29 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კომპრესორის ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO150000459)
  29 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ტიპის კონტეინერების შესყიდვა-მონტაჟის შესახებ (SPA150021128)
  29 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რკინაბეტონის შპალების მოზამბარე ტიპის სამაგრებით შესყიდვის შესახებ (GEO150000460)
  29 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის ახალი ატს-ის და ტელეგრაფის შენობის შეკეთების შესყიდვისშესახებ (SPA150021172)
  29 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სცბ-ს ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150021177)
  29 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გაჟღენთილი ხის განძელების შესყიდვის შესახებ (GEO150000461)
  29 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რკინაბეტონის ძელების ისრული გადამყვანებისთვის შესყიდვის შესახებ (GEO150000457)
  28 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შეწებებული ფანერის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021018)
  28 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ჰიგიენური საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021015)
  28 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მინების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150021021)
  28 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სახანძრო ავტომანქანის (ავტოავზის) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150020887)
  27 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ულტრაბგერითი და მაგნიტურფხვნილოვანი დეფექტოსკოპების შესყიდვის შესახებ (GEO150000454)
  27 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მემანქანის რადიოყურმილის შესყიდვის შესახებ (GEO150000455)
  27 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ფარნების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150020641)
  24 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ყალბი ფულის ამომცნობი მოწყობილობის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150020738)
  24 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს წყლის გასაცხელებელი აგრეგატის შესყიდვის შესახებ თანმდევი მომსახურებით (SPA150020650)
  24 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ელექტროსაქონელის შესყიდვის შესახებ (SPA150020744)
  24 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოებუის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150020732)
  24 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150020740)
  24 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გამტარის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150020729)
  24 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კომპრესორის და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000444)
  23 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჟურნალ-გაზეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150020518)
  23 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა უწყვეტი კვების წყაროების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150020566)
  23 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ავტოგადაბმულობის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000445)
  23 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 ივლისს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამედიცინო (ჯანმრთელობის) სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150020607)
  23 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ამწეების დიაგნოსტიკის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000443)
  22 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რადიოსიხშირეების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150020421)
  22 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ორძაფიანი ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპის შესყიდვის შესახებ (GEO150000436)
  22 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის რადიოსადგურის შესყიდვის შესახებ (GEO150000434)
  21 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ (SPA150020285)
  21 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კუმისის წევის ქვესადგურის შენობის სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150020121)
  20 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვაზიანის წევის ქვესადგურის შენობის სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150020133)
  20 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მარნეულის წევის ქვესადგურის შენობის სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150019956)
  17 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბენზინმზიდით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019965)
  17 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი „ЛЗ-ЦНИИ“ (У) ТУ 0254-013-00148820-99 შესყიდვის შესახებ (GEO150000425)
  17 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ (GEO150000426)
  17 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საოფისე ავეჯის შესყიდვის შესახებ (SPA150019977)
  17 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სკამებისა და სავარძლების შესყიდვის შესახებ (SPA150019979)
  17 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს პოლიეთილენის პარკების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019829)
  16 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის საქარე და გვერდითი მინების შესყიდვის შესახებ თანმდევი მონტაჟით (GEO150000424)
  16 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინის კარადის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019679)
  15 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხელსაწყოების გადასატანი ჩანთის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019682)
  15 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ღვედის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019680)
  15 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სალიანდაგო მანქანის ჰიდროგადამცემის კოლოფის სათადარიგო მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000420)
  15 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტომატური გათბობის სისტემის ქვაბის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019528)
  14 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს საკონტროლო პოსტის შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019539)
  14 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150019541)
  14 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის წყვილთვლების (დაკომპლექტებული საბუქსე კვანძით) კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000418)
  14 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დენმიმღების მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000410)
  13 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო-საექსპლუატაციო დეპოს (ტმპ მახარისხებლის ტერიტორიაზე) საკომპრესოროს სამუხრუჭე სისტემის ჰაერის მილგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019415)
  13 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა კონდენციონერების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019265)
  10 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბაქნის ბორტის ჩამკეტის (ლილვაკებით) შესყიდვის შესახებ (GEO150000407)
  10 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს თბომავლების საამქროს საზეინკლო ოთახების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150019285)
  10 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბოლნისის წევის ქვესადგურის შენობის სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150019288)
  10 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბორჯომის წევის ქვესადგურის შენობის სახურავის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150019290)
  10 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურასსაცხი ЖТ-79 Л ТУ 0254-002-01055954-01-ის შესყიდვის შესახებ (GEO150000408)
  10 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რკინაბეტონის შპალების მოზამბარე ტიპის სამაგრებით შესყიდვის შესახებ (GEO150000404)
  09 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ფიტინგების შესყიდვის შესახებ (GEO150000405)
  09 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მუშა კამერის გადაბმის ქუროების შესყიდვის შესახებ (GEO150000406)
  09 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს დაზიანებული შენობების დემონტაჟის პროექტირების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150019169)
  09 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტომატური გათბობის სისტემის ქვაბის სახელმწიფო შესყიდვისა და მონტაჟის შესახებ (SPA150019173)
  09 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 08 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში ოთახების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150019020)
  08 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ავტოგადასაბმელის შესყიდვის შესახებ (GEO150000398)
  07 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 07 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჰიდრავლიკური ურიკების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018888)
  07 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 07 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სანათი მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018889)
  07 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 06 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სვეტისებური და მობილური მონობლოკური ტიპის კონდენციონერების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018748)
  06 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 06 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საკაბელო არხების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018749)
  06 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 06 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ფილტრების შესყიდვის შესახებ (GEO150000394)
  06 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 06 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სტარტერების შესყიდვის შესახებ (GEO150000395)
  06 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 06 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამაშველო თოკის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018759)
  06 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 06 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კავების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018760)
  06 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 06 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს ტექნიკური დათვალიერების საამქროს გასახდელის, კანალიზაციის და აბანოს შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150018766)
  06 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 03 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის დამხმარე მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000390)
  03 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 03 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის ურიკის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000393)
  03 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 03 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტმპ-ს საყოფაცხოვრებო კორპუსის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018660)
  03 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 02 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ავტოშლაგბაუმის და მისი ჰიდროჩამქრობის შესყიდვის შესახებ (GEO150000380)
  02 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 02 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის ელექტროაპარატურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000381)
  02 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 02 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო-საექსპლუატაციო დეპოს მახარისხებლის ვაგონების ახსნითი შეკეთების საამქროს შენობის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018485)
  02 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 02 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სპილენძის წნულის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018501)
  02 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 01 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018405)
  01 ივლისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მგზავრების ტრანსპორტირების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018293)
  30 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მაღალი წნევის გამრეცხი დანადგარებისა და მათი მარაგ-ნაწილების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018325)
  30 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა რკინის ნაკეთობების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018201)
  29 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჰიგიენური საშუალებებისა და ინვენტარის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018209)
  29 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სახანძრო კიბეების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150018059)
  26 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შუქდიოდური ელექტრონული ტაბლოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ თანმდევი მომსახურებით (SPA150018092)
  26 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ულტრაბგერითი და მაგნიტურფხვნილოვანი დეფექტოსკოპების შესყიდვის შესახებ (GEO150000368)
  26 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ელექტრომატარებლის ვაგონების და ელმავლის ძარების სარეცხი სტაციონალური მანქანის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150018072)
  26 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გობელინის ქსოვილის შესყიდვის შესახებ (SPA150018069)
  26 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კონდენციონერების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150017924)
  25 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგური ბათუმის ელექტროცენტრალიზაციის მართვის პუნქტის შენობის რეკონსტრუქციის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150017932)
  25 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ყვითელი ქვიშის შესყიდვის შესახებ (SPA150017936)
  25 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გადასატანი ელექტრული დომკრატის შესყიდვის შესახებ (SPA150017809)
  24 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მაღალი წნევის გამრეცხი დანადგარის, „კერხერი”-ს მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150017746)
  24 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს ავტოგადაბმულობის საამქროს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150017831)
  24 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვმკ სერიის ელექტრომატარებლების წევის ძრავების მიმდინარე საქარხნო შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000356)
  24 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ტილოების შესყიდვის შესახებ (SPA150017694)
  23 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დასუფთავებისათვის საჭირო სხვადასხვა ინვენტარის შესყიდვის შესახებ (SPA150017694)
  23 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150017579)
  22 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს საწყობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150017584)
  22 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მემანქანის რადიოყურმილის შესყიდვის შესახებ (GEO150000353)
  22 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზების შესყიდვის შესახებ (SPA150017588)
  22 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სახანძრო ლულების შესყიდვის შესახებ (GEO150000349)
  19 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული სათავსოების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150017421)
  19 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის წყვილთვლების ,,СОНК“ (დაკომპლექტებული საბუქსე კვანძით) შესყიდვის შესახებ (GEO150000350)
  19 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ სადგურების სამგზავრო ბაქნების მიმდინარე შეკეთების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150017468)
  19 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შიდაწვის დიზელის ძრავის შესყიდვის შესახებ (SPA150017460)
  19 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტექნიკური მომსახურების პუნქტის სამეთვალყურეო ჯიხური სადგური ხაშურის (წყვილი ყელი) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150017299)
  18 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტექნიკური მომსახურების პუნქტის სამეთვალყურეო ჯიხური სადგური ხაშურის (კენტი ყელი) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150017307)
  18 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150017183)
  17 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარკინიგზო ტრანსპორტის მართვასთან და მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ და აგრესიულ სითხეებთან და ელექტრომაგნიტური ველის წყაროებთან დაკავშირებულ დასაქმებულთა სავალდებულო პერიოდული შემოწმების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150017193)
  17 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კომპიუტერული ქსელის კაბელის შესყიდვის შესახებ (SPA150017110)
  17 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის ტექნიკური მომსახურების პუნქტი-მახარისხებელის სამორიგეო ჯიხურის (ოპერატორების) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150017202)
  17 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი - პროპანის (ხაშური) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150017063)
  16 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი - პროპანის (თბილისი) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150017073)
  16 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხაშურის სავაგონო დეპოს ბალანსზე რიცხული ჩარხებისა და ხიდურა ამწის ძრავების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000342)
  16 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრული დომკრატების, ხიდურა ამწისა და ხრახნსაჭრელი ჩარხის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000344)
  16 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სახანძრო ავტომანქანის (ავტოავზის) შესყიდვის შესახებ (SPA150016785)
  12 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სადგურში ღია საბაჟო საწყობის ამაღლებული ბაქნის ნაწილზე ფარდულის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150016804)
  12 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელექტრული დომკრატების, ჯოჯგინა ამწისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000334)
  12 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს წყლის გასაცხელებელი აგრეგატის შესყიდვის შესახებ თანმდევი მომსახურებით (SPA150016688)
  11 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტომატური გათბობის სისტემის ქვაბის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150016560)
  10 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ივნისს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მოქლონების შესყიდვის შესახებ (GEO150000322)
  09 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ივნისს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სენაკი-აგურქარხნის გადასარბენზე (კმ. 2235 პკ. 4-ში) მდინარე ტეხურაზე არსებული ლითონის ხიდის (5X34მ)მალის ნაშენის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150016387)
  09 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სალაროსთან რიგის მომწესრიგებელი სისტემის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150016399)
  09 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 ივნისს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150016229)
  08 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 ივნისს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბომავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000316)
  05 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 ივნისს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დენმიმღების მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000315)
  05 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 ივნისს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000317)
  05 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რიგის მომწესრიგებელი აპარატის ქაღალდის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150015975)
  04 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს კუთვნილი ელექტრო კარადების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150015976)
  04 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150015819)
  03 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კვამლის დეტექტორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150015824)
  03 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ავტოგადაბმულობების და დამამზადებელი საამქროს მიმდინარე შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150015613)
  02 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 ივნისს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების სათადარიგო ნაწილების და მასალების შესყიდვის შესახებ (GEO150000307)
  02 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მაღალი წნევის ორთქლით გამრეცხი გენერატორებისა და მისი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (SPA150015693)
  02 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მტვერსასრუტისა და მისი აქსესუარების შესყიდვის შესახებ (SPA150015673)
  02 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ავტოსაკონტროლო პუნქტის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150015565)
  01 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტექნიკური მომსახურების პუნქტის სასადილოს კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150015568)
  01 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს ავტომუხრუჭების საკონტროლო პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150015570)
  01 ივნისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამგზავრო ვაგონების დეზინფექციის, დეზინსექციის და დერატიზაციის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150015376)
  29 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კორპორაციული ქსელის რეორგანიზაციისათვის საჭირო აპარატურის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ თანმდევი მომსახურებით (SPA150015388)
  29 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მოძრავი შემადგენლობის მონიტორინგის სისტემის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150015384)
  29 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საბლანკო უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150015373)
  29 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150015025)
  27 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ადმინისტრაციული კორპუსის ფასადის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150015100)
  27 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტექნიკური მომსახურების პუნქტის ფასადის და სამორიგეო ოთახის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA150015098)
  27 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დიზელ-გენერატორი 6НЧ 12/14 К-461М-ის შუასადებისა და კომპრესორის შესყიდვის შესახებ (GEO150000305)
  27 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მექანიკური ვაგონის დიზელ-გენერატორის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000304)
  27 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტობუსების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014926)
  25 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს წიგნების აკინძვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014941)
  25 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გეოკომპოზიტის შესყიდვის შესახებ (GEO150000293)
  22 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას შლაგბაუმის ძელების შესყიდვის შესახებ (GEO150000292)
  22 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ მუშა მოსამსახურეთა წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014819)
  22 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ჭანჭიკების შესყიდვის შესახებ (GEO150000290)
  21 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზეთის და საცხის შესყიდვის შესახებ (GEO150000291)
  21 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს სატელევიზიო მაუწყებლობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014676)
  21 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას შედუღების ნახევარავტომატის შესყიდვის შესახებ (GEO150000287)
  20 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის ელექტროაპარატურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000288)
  20 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინიგზის ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014542)
  20 მაისი 2015
 
  შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს
  20 მაისი 2015
 
  შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 2015 წლის 19 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს
  19 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო გადასასვლელებისათვის რეზინოკორდული ფენილის შესყიდვის შესახებ (GEO150000284)
  19 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვისათვის საჭირო მცირე მექანიზმების შესყიდვის შესახებ (GEO150000285)
  19 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო-საექსპლუატაციო დეპოს (ტმპ მახარისხებლის ტერიტორიაზე) საკომპრესოროს სამუხრუჭე სისტემის ჰაერის მილგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150014271)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს ავტოგადაბმულობის საამქროს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (GEO150014270)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი, ქ. ბათუმი) შესყიდვის შესახებ (SPA150014321)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი, ქ. სამტრედია) შესყიდვის შესახებ (SPA150014325)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამატარებლო და საგადასასვლელო შუქნიშნებისა და მათი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000281)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ (GEO150000282)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა რადიოსადგურების და რადიოსადგურების ბატარეების შესყიდვის შესახებ (GEO150000283)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ამწეების დიაგნოსტიკის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000270)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ასაგორებელი ბუნიკის შესყიდვის შესახებ (GEO150000275)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სასიგნალო, სალიანდაგო და სარელეო ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000274)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ავტოშლაგბაუმისა და მისი ჰიდროჩამქრობის შესყიდვის შესახებ (GEO150000272)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ქანჩების შესყიდვის შესახებ (GEO150000269)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლილვაკების შესყიდვის შესახებ (GEO150000266)
  14 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ავტომატრისის შესყიდვის შესახებ (GEO150000267)
  14 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსმავალი სატვირთო ავტოდრეზინას შესყიდვის შესახებ (GEO150000268)
  14 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის ქუსლის შესყიდვის შესახებ (GEO150000254)
  11 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის კომპოზიციური სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO150000256)
  11 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000249)
  08 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქ. საჩხერის რკინიგზის სკვერის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150013612)
  08 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამატარებლო ბრიგადებისათვის პირველადი დახმარების სიცოცხლის შენარჩუნების ბაზისური ალგორითმის ტრენინგის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000243)
  07 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ფირფიტების და საჭრისების შესყიდვის შესახებ (GEO150000237)
  06 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ფიტინგების შესყიდვის შესახებ (GEO150000236)
  05 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ,,ვმკ“ სერიის ელექტრომატარებლის გარდამსახის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000235)
  05 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სიჩქარმზომის ლენტის შესყიდვის შესახებ (GEO150000233)
  04 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მოქლონების შესყიდვის შესახებ (GEO150000234)
  04 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა საკისრების შესყიდვის შესახებ (GEO150000225)
  01 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლოკომოტივის წყვილთვლების ხელის უნივერსალური საჩარხი დაზგის შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ (GEO150000226)
  01 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სახანძრო ტუმბოების შესყიდვის შესახებ (GEO150000224)
  30 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას,,ერ2ტ“ სერიის ელექტრომატარებლის წყვილთვლების (კომპლექტში რედუქტორითა და ბუქსებით) შესყიდვის შესახებ (GEO150000219)
  29 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა თერმული ქუროების და ყუთების შესყიდვის შესახებ (GEO150000222)
  29 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ (GEO150000214)
  28 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზღუდარების და გრაგნილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000215)
  28 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ერ-2 სერიის ელექტრომატარებლის წყვილთვლების რედუქტორების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000216)
  28 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის დამხმარე მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000208)
  27 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვმკ სერიის ელექტრომატარებლების წევის ძრავების მიმდინარე საქარხნო შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000209)
  27 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას იზოლატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000205)
  24 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა სახელურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000206)
  24 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საიზოლაციო ფიბრების შესყიდვის შესახებ (GEO150000207)
  24 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კონდიციონერის მართვის ბლოკის შესყიდვის შესახებ (GEO150000189)
  23 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელექტრული დომკრატების, ჯოჯგინა ამწისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000200)
  23 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების სათადარიგო ნაწილების და მასალების შესყიდვის შესახებ (GEO150000185)
  22 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხაშურის სავაგონო დეპოს კუთვნილი ელექტრული დომკრატის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000186)
  22 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბათუმის სავაგონო დეპოს კუთვნილი ელექტროშედუღების აპარატისა და წყვილთვლების ღერძის ყელის ინდუქციური გამაცხელებლის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000187)
  22 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ქუსლების შესაცვლელ-დასამოქლონებელი პნევმოჰიდრავლიკურიმოწყობილობის შესყიდვის შესახებ (GEO150000180)
  21 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ასაგორებელი ბუნიკის შესყიდვის შესახებ (GEO150000182)
  21 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000174)
  20 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მშთანმთქმელი აპარატის მოსახსნელი მოწყობილობის შესყიდვის, მონტაჟის და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ (GEO150000175)
  20 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ЖТ-79 Л ТУ 0254-002-01055954-01-ის შესყიდვის შესახებ (GEO150000176)
  20 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი „ЛЗ-ЦНИИ“-ის შესყიდვის შესახებ (GEO150000177)
  20 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საისრო გადამყვანის ჩარჩო-რელსის კალმით და საისრო გადამყვანის ჯვარედინების შესყიდვის შესახებ (GEO150000170)
  17 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დენმიმღების მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000171)
  17 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ამწეების დიაგნოსტიკის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000169)
  16 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სიჩქარმზომის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000167)
  15 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საწმენდი ქვების, საჭრელი დისკების და საჭრელი ქვების შესყიდვის შესახებ (SPA150011304)
  15 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვაგონ-თერმოსის კარის ჩამკეტი მექანიზმის შესყიდვის შესახებ (GEO150000163)
  14 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს ამწყობი საამქროს იატაკის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150011191)
  14 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს SAP ERP სისტემის დანერგვის (სწავლება, ექსპლუატაციაში გაშვების მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150011078)
  08 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ფითხების შესყიდვის შესახებ (SPA150010774)
  07 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას GRT სერიის ელექტრომატარებლის რადიოსადგურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000145)
  07 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფილიალ ,,მგზავრთა გადაყვანა“-ს თბილისის სალოკომოტივო დეპოს ელმავლების პერიოდული შეკეთების საამქროს შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურების შესახებ (SPA150010795)
  07 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ (SPA150010822)
  07 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის რადიოსადგურის შესყიდვის შესახებ (GEO150000141)
  06 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სასიგნალო, სალიანდაგო და სარელეო ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000142)
  06 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000143)
  06 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საისრო ამძრავების, საისრო გარნიტურის და მათი შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000136)
  03 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი - პროპანის (ხაშური) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010474)
  03 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლისა და თბომავლის კონდენციონერის შესყიდვისა და მონტაჟის შესახებ (GEO150000139)
  03 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საბურავების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010368)
  02 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სიჩქარმზომის ლენტის შესყიდვის შესახებ (GEO150000132)
  02 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოში სამორიგეო შენობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150010380)
  02 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 აპრილს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდსაცდელი სადგურის მზომი მოწყობილობის ,,MGCplus“-ის დიაგნოსტიკის, პროფილაქტიკის, დაკალიბრებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000125)
  01 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კაბელების, სადენების და გამტარების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010225)
  01 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150010234)
  01 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი -პროპანის (თბილისი) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010033)
  31 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საინფორმაციო სახის ვიდეორგოლის სატელევიზიო ეთერში განთავსების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010123)
  31 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ექსკავატორ-დამტვირთველის შესყიდვის შესახებ (SPA150009964)
  30 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის დამხმარე მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000121)
  30 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სალიანდაგო სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ (GEO150000122)
  30 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ბათუმი-სამგზავროში მიკროპროცესული ელექტრული ცენტრალიზაციის სისტემის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150009822)
  27 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO150000108)
  26 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ნახევარვაგონის ჩამოსაცლელი ლუქის შესყიდვის შესახებ (GEO150000103)
  25 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150009568)
  25 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ზღუდე ნახევარვაგონის ლუქის შესყიდვის შესახებ (GEO150000099)
  24 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბიმეტალის მავთულის შესყიდვის შესახებ (GEO150000098)
  23 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა რკინის ნაკეთობების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150009247)
  23 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბაქნის ლითონკონსტრუქციული გადასასვლელი ხიდის (ავტოსატვირთველის ტრაპი) შესყიდვის შესახებ (SPA150009042)
  20 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მასტაბილიზირებელი გამმართველის და სიხშირის კვების წყაროს შესყიდვის შესახებ (SPA150009048)
  20 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო გადასასვლელებისათვის რეზინოკორდული ფენილის შესყიდვის შესახებ (GEO150000089)
  20 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ცილინდრული კომპრესორის შესყიდვის შესახებ (GEO150000081)
  19 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008920)
  19 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსის საჭრელი დისკების შესყიდვის შესახებ (GEO150000087)
  19 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვმკ სერიის ელექტრომატარებლებზე დენმიმღების სისტემის სარეკონსტრუქციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000068)
  17 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას GRT სერიის ელექტრომატარებლის სწრაფმოქმედი ამომრთველის შესყიდვის შესახებ (GEO150000069)
  17 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს წყვილთვლების საამქროს საკისურების განყოფილების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008311)
  16 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს ავტოგადაბმულობის საამქროს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008433)
  16 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერსსაავტომობილო ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150008434)
  16 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კომუტატორების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150008220)
  13 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მოთუთიებული თუნუქისა და არმატურის შესყიდვის შესახებ (SPA150008232)
  13 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სადგურში ღია საბაჟო საწყობის ამაღლებული ბაქნის ნაწილზე ფარდულის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008035)
  12 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს სამჭედლოს შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008062)
  12 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა გამაფრთხილებელი ნიშნების შესყიდვის შესახებ (SPA150008065)
  12 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტმპ-ს საყოფაცხოვრებო კორპუსის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008066)
  12 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო-საექსპლუატაციო დეპოს (ტმპ მახარისხებლის ტერიტორიაზე) საკომპრესოროს სამუხრუჭე სისტემის ჰაერის მილგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007845)
  11 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერსსატვირთო (ხორბალმზიდი) ვაგონების დეზინფექცია/რეცხვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150007892)
  11 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვაგონ-ცისტერნების იჯარის შესახებ (SPA150007918)
  11 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მახარისხებლის ვაგონების ახსნითი შეკეთების საამქროს შენობის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007682)
  10 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს შენობაში გაზსადენის შიდა ქსელის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007706)
  10 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს საკომპრესოროს-სამუხრუჭე სისტემის ჰაერის მილგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007726)
  10 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის სამუხრუჭე სისტემის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000060)
  10 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბაბიტის შესყიდვის შესახებ (GEO150000059)
  09 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს არქივის შენობის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007574)
  09 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კალიუმის მწვავე ტუტის (მონოჰიდრატით) შესყიდვის შესახებ (SPA150007373)
  06 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბალახის სათიბის შესყიდვის შესახებ (SPA150007386)
  06 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სატელეკომუნიკაციო კარადებისა და მისი აქსესუარების შესყიდვის შესახებ (SPA150007107)
  05 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდსაცდელი სადგურის მზომი მოწყობილობის ,,MGCplus“-ის დიაგნოსტიკის, პროფილაქტიკის, დაკალიბრებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000056)
  05 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მინი ექსკავატორის შესყიდვის შესახებ (SPA150007181)
  05 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შენობა-ნაგებობების სანიტარული მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150007185)
  05 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ბურღების შესყიდვის შესახებ (GEO150000053)
  04 მარტი 2015