კომპანიის შესახებ
მისია, ხედვა რკინიგზის ისტორიასტრუქტურასამეთვალყურეო საბჭომენეჯმენტიდირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაფორუმი 

       
 
ტენდერები
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტობუსების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014926)
  25 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს წიგნების აკინძვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014941)
  25 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გეოკომპოზიტის შესყიდვის შესახებ (GEO150000293)
  22 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას შლაგბაუმის ძელების შესყიდვის შესახებ (GEO150000292)
  22 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ მუშა მოსამსახურეთა წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014819)
  22 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ჭანჭიკების შესყიდვის შესახებ (GEO150000290)
  21 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზეთის და საცხის შესყიდვის შესახებ (GEO150000291)
  21 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს სატელევიზიო მაუწყებლობის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014676)
  21 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას შედუღების ნახევარავტომატის შესყიდვის შესახებ (GEO150000287)
  20 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის ელექტროაპარატურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000288)
  20 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინიგზის ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150014542)
  20 მაისი 2015
 
  შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს
  20 მაისი 2015
 
  შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 2015 წლის 19 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს
  19 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო გადასასვლელებისათვის რეზინოკორდული ფენილის შესყიდვის შესახებ (GEO150000284)
  19 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვისათვის საჭირო მცირე მექანიზმების შესყიდვის შესახებ (GEO150000285)
  19 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო-საექსპლუატაციო დეპოს (ტმპ მახარისხებლის ტერიტორიაზე) საკომპრესოროს სამუხრუჭე სისტემის ჰაერის მილგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150014271)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს ავტოგადაბმულობის საამქროს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (GEO150014270)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი, ქ. ბათუმი) შესყიდვის შესახებ (SPA150014321)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი, ქ. სამტრედია) შესყიდვის შესახებ (SPA150014325)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამატარებლო და საგადასასვლელო შუქნიშნებისა და მათი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000281)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა საჭრისების შესყიდვის შესახებ (GEO150000282)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა რადიოსადგურების და რადიოსადგურების ბატარეების შესყიდვის შესახებ (GEO150000283)
  18 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ამწეების დიაგნოსტიკის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000270)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ასაგორებელი ბუნიკის შესყიდვის შესახებ (GEO150000275)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სასიგნალო, სალიანდაგო და სარელეო ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000274)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ავტოშლაგბაუმისა და მისი ჰიდროჩამქრობის შესყიდვის შესახებ (GEO150000272)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ქანჩების შესყიდვის შესახებ (GEO150000269)
  15 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლილვაკების შესყიდვის შესახებ (GEO150000266)
  14 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ავტომატრისის შესყიდვის შესახებ (GEO150000267)
  14 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსმავალი სატვირთო ავტოდრეზინას შესყიდვის შესახებ (GEO150000268)
  14 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის ქუსლის შესყიდვის შესახებ (GEO150000254)
  11 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის კომპოზიციური სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO150000256)
  11 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000249)
  08 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქ. საჩხერის რკინიგზის სკვერის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150013612)
  08 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამატარებლო ბრიგადებისათვის პირველადი დახმარების სიცოცხლის შენარჩუნების ბაზისური ალგორითმის ტრენინგის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000243)
  07 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ფირფიტების და საჭრისების შესყიდვის შესახებ (GEO150000237)
  06 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ფიტინგების შესყიდვის შესახებ (GEO150000236)
  05 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ,,ვმკ“ სერიის ელექტრომატარებლის გარდამსახის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000235)
  05 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სიჩქარმზომის ლენტის შესყიდვის შესახებ (GEO150000233)
  04 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მოქლონების შესყიდვის შესახებ (GEO150000234)
  04 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა საკისრების შესყიდვის შესახებ (GEO150000225)
  01 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლოკომოტივის წყვილთვლების ხელის უნივერსალური საჩარხი დაზგის შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ (GEO150000226)
  01 მაისი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სახანძრო ტუმბოების შესყიდვის შესახებ (GEO150000224)
  30 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას,,ერ2ტ“ სერიის ელექტრომატარებლის წყვილთვლების (კომპლექტში რედუქტორითა და ბუქსებით) შესყიდვის შესახებ (GEO150000219)
  29 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა თერმული ქუროების და ყუთების შესყიდვის შესახებ (GEO150000222)
  29 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ (GEO150000214)
  28 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზღუდარების და გრაგნილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000215)
  28 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ერ-2 სერიის ელექტრომატარებლის წყვილთვლების რედუქტორების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000216)
  28 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის დამხმარე მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000208)
  27 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვმკ სერიის ელექტრომატარებლების წევის ძრავების მიმდინარე საქარხნო შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000209)
  27 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას იზოლატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000205)
  24 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა სახელურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000206)
  24 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საიზოლაციო ფიბრების შესყიდვის შესახებ (GEO150000207)
  24 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კონდიციონერის მართვის ბლოკის შესყიდვის შესახებ (GEO150000189)
  23 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელექტრული დომკრატების, ჯოჯგინა ამწისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000200)
  23 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების სათადარიგო ნაწილების და მასალების შესყიდვის შესახებ (GEO150000185)
  22 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხაშურის სავაგონო დეპოს კუთვნილი ელექტრული დომკრატის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000186)
  22 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბათუმის სავაგონო დეპოს კუთვნილი ელექტროშედუღების აპარატისა და წყვილთვლების ღერძის ყელის ინდუქციური გამაცხელებლის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000187)
  22 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ქუსლების შესაცვლელ-დასამოქლონებელი პნევმოჰიდრავლიკურიმოწყობილობის შესყიდვის შესახებ (GEO150000180)
  21 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ასაგორებელი ბუნიკის შესყიდვის შესახებ (GEO150000182)
  21 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდურა ამწის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000174)
  20 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მშთანმთქმელი აპარატის მოსახსნელი მოწყობილობის შესყიდვის, მონტაჟის და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ (GEO150000175)
  20 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ЖТ-79 Л ТУ 0254-002-01055954-01-ის შესყიდვის შესახებ (GEO150000176)
  20 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი „ЛЗ-ЦНИИ“-ის შესყიდვის შესახებ (GEO150000177)
  20 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საისრო გადამყვანის ჩარჩო-რელსის კალმით და საისრო გადამყვანის ჯვარედინების შესყიდვის შესახებ (GEO150000170)
  17 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დენმიმღების მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000171)
  17 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო ამწეების დიაგნოსტიკის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000169)
  16 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სიჩქარმზომის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000167)
  15 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საწმენდი ქვების, საჭრელი დისკების და საჭრელი ქვების შესყიდვის შესახებ (SPA150011304)
  15 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვაგონ-თერმოსის კარის ჩამკეტი მექანიზმის შესყიდვის შესახებ (GEO150000163)
  14 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს ამწყობი საამქროს იატაკის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150011191)
  14 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს SAP ERP სისტემის დანერგვის (სწავლება, ექსპლუატაციაში გაშვების მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150011078)
  08 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ფითხების შესყიდვის შესახებ (SPA150010774)
  07 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას GRT სერიის ელექტრომატარებლის რადიოსადგურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000145)
  07 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფილიალ ,,მგზავრთა გადაყვანა“-ს თბილისის სალოკომოტივო დეპოს ელმავლების პერიოდული შეკეთების საამქროს შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურების შესახებ (SPA150010795)
  07 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 7 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საღებავებისა და სამღებრო მასალის შესყიდვის შესახებ (SPA150010822)
  07 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის რადიოსადგურის შესყიდვის შესახებ (GEO150000141)
  06 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სასიგნალო, სალიანდაგო და სარელეო ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000142)
  06 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000143)
  06 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საისრო ამძრავების, საისრო გარნიტურის და მათი შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000136)
  03 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი - პროპანის (ხაშური) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010474)
  03 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლისა და თბომავლის კონდენციონერის შესყიდვისა და მონტაჟის შესახებ (GEO150000139)
  03 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საბურავების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010368)
  02 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სიჩქარმზომის ლენტის შესყიდვის შესახებ (GEO150000132)
  02 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოში სამორიგეო შენობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150010380)
  02 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 აპრილს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდსაცდელი სადგურის მზომი მოწყობილობის ,,MGCplus“-ის დიაგნოსტიკის, პროფილაქტიკის, დაკალიბრებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000125)
  01 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კაბელების, სადენების და გამტარების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010225)
  01 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 1 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150010234)
  01 აპრილი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი -პროპანის (თბილისი) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010033)
  31 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 31 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საინფორმაციო სახის ვიდეორგოლის სატელევიზიო ეთერში განთავსების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150010123)
  31 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ექსკავატორ-დამტვირთველის შესყიდვის შესახებ (SPA150009964)
  30 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის დამხმარე მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000121)
  30 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სალიანდაგო სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ (GEO150000122)
  30 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ბათუმი-სამგზავროში მიკროპროცესული ელექტრული ცენტრალიზაციის სისტემის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150009822)
  27 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO150000108)
  26 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ნახევარვაგონის ჩამოსაცლელი ლუქის შესყიდვის შესახებ (GEO150000103)
  25 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150009568)
  25 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ზღუდე ნახევარვაგონის ლუქის შესყიდვის შესახებ (GEO150000099)
  24 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბიმეტალის მავთულის შესყიდვის შესახებ (GEO150000098)
  23 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა რკინის ნაკეთობების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150009247)
  23 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბაქნის ლითონკონსტრუქციული გადასასვლელი ხიდის (ავტოსატვირთველის ტრაპი) შესყიდვის შესახებ (SPA150009042)
  20 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მასტაბილიზირებელი გამმართველის და სიხშირის კვების წყაროს შესყიდვის შესახებ (SPA150009048)
  20 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო გადასასვლელებისათვის რეზინოკორდული ფენილის შესყიდვის შესახებ (GEO150000089)
  20 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ცილინდრული კომპრესორის შესყიდვის შესახებ (GEO150000081)
  19 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008920)
  19 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რელსის საჭრელი დისკების შესყიდვის შესახებ (GEO150000087)
  19 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვმკ სერიის ელექტრომატარებლებზე დენმიმღების სისტემის სარეკონსტრუქციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000068)
  17 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას GRT სერიის ელექტრომატარებლის სწრაფმოქმედი ამომრთველის შესყიდვის შესახებ (GEO150000069)
  17 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს წყვილთვლების საამქროს საკისურების განყოფილების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008311)
  16 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს ავტოგადაბმულობის საამქროს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008433)
  16 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერსსაავტომობილო ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150008434)
  16 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კომუტატორების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150008220)
  13 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მოთუთიებული თუნუქისა და არმატურის შესყიდვის შესახებ (SPA150008232)
  13 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სადგურში ღია საბაჟო საწყობის ამაღლებული ბაქნის ნაწილზე ფარდულის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008035)
  12 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბათუმის სავაგონო დეპოს სამჭედლოს შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008062)
  12 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა გამაფრთხილებელი ნიშნების შესყიდვის შესახებ (SPA150008065)
  12 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტმპ-ს საყოფაცხოვრებო კორპუსის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150008066)
  12 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო-საექსპლუატაციო დეპოს (ტმპ მახარისხებლის ტერიტორიაზე) საკომპრესოროს სამუხრუჭე სისტემის ჰაერის მილგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007845)
  11 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერსსატვირთო (ხორბალმზიდი) ვაგონების დეზინფექცია/რეცხვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150007892)
  11 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვაგონ-ცისტერნების იჯარის შესახებ (SPA150007918)
  11 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მახარისხებლის ვაგონების ახსნითი შეკეთების საამქროს შენობის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007682)
  10 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს შენობაში გაზსადენის შიდა ქსელის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007706)
  10 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს საკომპრესოროს-სამუხრუჭე სისტემის ჰაერის მილგაყვანილობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007726)
  10 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის სამუხრუჭე სისტემის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000060)
  10 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბაბიტის შესყიდვის შესახებ (GEO150000059)
  09 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს არქივის შენობის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150007574)
  09 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კალიუმის მწვავე ტუტის (მონოჰიდრატით) შესყიდვის შესახებ (SPA150007373)
  06 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბალახის სათიბის შესყიდვის შესახებ (SPA150007386)
  06 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სატელეკომუნიკაციო კარადებისა და მისი აქსესუარების შესყიდვის შესახებ (SPA150007107)
  05 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხიდსაცდელი სადგურის მზომი მოწყობილობის ,,MGCplus“-ის დიაგნოსტიკის, პროფილაქტიკის, დაკალიბრებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000056)
  05 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მინი ექსკავატორის შესყიდვის შესახებ (SPA150007181)
  05 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შენობა-ნაგებობების სანიტარული მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150007185)
  05 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ბურღების შესყიდვის შესახებ (GEO150000053)
  04 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 მარტს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეზერვო ავტონომიური უწყვეტი კვების წყაროს შესყიდვის, მონტაჟის და ქსპლუატაციაში გაშვების შესყიდვის შესახებ (SPA150006978)
  04 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კომპრესორების და კომპრესორის მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000054)
  04 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის ჯაგრისების შესყიდვის შესახებ (SPA150006828)
  02 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ორძაფიანი ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპის შესყიდვის შესახებ (GEO150000050)
  02 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კონდიციონერის მართვის ბლოკის შესყიდვის შესახებ (GEO150000051)
  02 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 მარტს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კტსმ-ის მოწყობილობების შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000052)
  02 მარტი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტოფარეხის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150006718)
  27 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ალუკაბონდის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150006721)
  27 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სპილენძის წნულის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150006729)
  27 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურებიდან თხევადი უსუფთაობის გატანასთან დაკავშირებით საკანალიზაციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150006728)
  27 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ შესახებ მედია მონიტორინგის განხორციელების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150006478)
  26 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ადაპტერის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150006548)
  26 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ჟროს შესყიდვის შესახებ (GEO150000047)
  25 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ (GEO150000048)
  25 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგდამგები ამწეს შესყიდვის შესახებ (GEO150000049)
  25 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამგზავრო ვაგონების რბილი მოსახსნელი ინვენტარის დეზინფექციის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150006385)
  25 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 25 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამედიცინო (ჯანმრთელობის) სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150006429)
  25 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ელექტროდების შესყიდვის შესახებ (SPA150006193)
  24 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი -პროპანის (თბილისი) შესყიდვის შესახებ (SPA150006208)
  24 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი -პროპანის (ხაშური) შესყიდვის შესახებ (SPA150006214)
  24 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი -პროპანის (ბათუმი) შესყიდვის შესახებ (SPA150006219)
  24 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 24 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თხევადი გაზი -პროპანის (ქუთაისი, სამტრედია) შესყიდვის შესახებ (SPA150006230)
  24 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ცემენტის შესყიდვის შესახებ (SPA150005996)
  23 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას T-1 კლასის მშთანმთქმელი აპარატის შესყიდვის შესახებ (GEO150000045)
  20 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას T-2 კლასის მშთანმთქმელი აპარატის შესყიდვის შესახებ (GEO150000046)
  20 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბიმეტალის მავთულის შესყიდვის შესახებ (GEO150000043)
  19 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფილიალ ,,მგზავრთა გადაყვანა“-ს თბილისის სალოკომოტივო დეპოს ელმავლების პერიოდული შეკეთების საამქროს შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150005746)
  19 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 19 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO150000044)
  19 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საწმენდი ძონძის შესყიდვის შესახებ (SPA150005561)
  18 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საკონტაქტო ქსელის საკიდი კვანძების შესყიდვის შესახებ (GEO150000041)
  18 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 18 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საკონტროლო ნიმუშების სტატიკურ განივ სამწერტილოვან ღუნვაზე გამოცდის საშუალებით ელექტროკონტაქტური მეთოდით შედუღებული სარელსო პირაპირების სიმტკიცის და პლასტიკურობის დადგენის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000042)
  18 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს საამქროების სახურავების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150005391)
  17 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 17 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ალკოჰოლზე შესამოწმებელი აპარატების (ალკოტესტერი) და სატუჩეების შესყიდვის შესახებ (SPA150005400)
  17 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საკონტაქტო სადენის შესყიდვის შესახებ (GEO150000034)
  16 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას იზოლატორების შესყიდვის შესახებ (GEO150000035)
  16 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სპილენძის გვარლების შესყიდვის შესახებ (GEO150000036)
  16 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბიმეტალის გვარლის შესყიდვის შესახებ (GEO150000037)
  16 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ფოლადის მოთუთიებული გვარლის შესყიდვის შესახებ (GEO150000038)
  16 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საკონტაქტო ქსელის დეტალების შესყიდვის შესახებ (GEO150000031)
  13 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გამთიშების, ამძრავების და განმმუხტველების შესყიდვის შესახებ (GEO150000032)
  13 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტერიტორიაზე მექანიკური უბნის წყვილთველების ფორმირების უბნად გადაიარაღების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150005027)
  13 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა დამიწების შტანგების შესყიდვის შესახებ (GEO150000033)
  13 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფერადი ლაზერული პრინტერის კარტრიჯების შესყიდვის შესახებ (SPA150004742)
  12 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა მანქანა-მექანიზმების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000029)
  12 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა სახის ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO150000030)
  12 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტროჯაგრისების შესყიდვის შესახებ (GEO150000028)
  11 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სალოკომოტივო სილის შესყიდვის შესახებ (SPA150004508)
  11 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერსრკინიგზის სადგურის მორიგის ქუდის შესყიდვის შესახებ (SPA150004537)
  11 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 11 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150004569)
  11 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სასიგნალო კაბელების შესყიდვის შესახებ (GEO150000027)
  10 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 10 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მექანიკური ავტომტვირთავების შესყიდვის შესახებ (SPA150004409)
  10 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მგზავრთა გაბილეთიანების სისტემის აპარატების სერვერული, ტექნიკური, სამონტაჟო და სერვერთან დასაკავშირებელი GPRS კავშირით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150004161)
  09 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გორის №2 მაღალი სამგზავრო ბაქნის კაპიტალური შეკეთების (რეკონსტრუქციის) სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150004230)
  09 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამუხრუჭე ბუნიკის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150004234)
  09 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მინი ექსკავატორის შესყიდვის შესახებ (SPA150004220)
  09 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გამაგრილებელი სასმელების შესყიდვის შესახებ (SPA150003978)
  06 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს პირადი ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვის შესახებ (SPA150004047)
  06 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სპეცტანსაცმლის, სპეცფეხსაცმლისა და სპეცინვენტარის შესყიდვის შესახებ (SPA150004075)
  06 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი უსაფრთხოების საშუალებების და ტანსაცმლის შესყიდვის შესახებ (SPA150004068)
  06 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შედუღების დროს გამოსაყენებელი უსაფრთხოების საშუალებებისა და ტანსაცმლის შესყიდვის შესახებ (SPA150004064)
  06 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო გადასასვლელებისათვის რეზინოკორდული ფენილის შესყიდვის შესახებ (GEO150000026)
  05 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას კარდანული ლილვების შესყიდვის შესახებ (GEO150000024)
  04 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 4 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას უნიფიცირებული მოსახსნელი ტიპის გორგოლაჭის და ჯაჭვის შესყიდვის შესახებ (GEO150000025)
  04 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მოსახსნელი ტიპის პორტალური ამწის შესყიდვის შესახებ (SPA150003527)
  03 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ტანგენციალური საჭრისების შესყიდვის შესახებ (GEO150000023)
  03 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 3 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირების და გათბობის სისტემის მოწყობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA150003531)
  03 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 თებერვლიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამეურნეო იარაღების შესყიდვის შესახებ (SPA150003274)
  02 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ორძაფიანი ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპის შესყიდვის შესახებ (GEO150000020)
  02 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 2 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლისა და თბომავლის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000022)
  02 თებერვალი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჰერბიციდის შესყიდვის შესახებ (SPA150003036)
  30 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 30 იანვარიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის ჯაგრისების შესყიდვის შესახებ (SPA150003043)
  30 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საავტომობილო ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA150002865)
  29 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 29 იანვარს აცხადებს ,,ვმკ“ სერიის ელექტრომატარებლის გარდამსახის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000017)
  29 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სამგზავრო ვაგონების წყვილთვლების შესყიდვის შესახებ (GEO150000015)
  27 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 27იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპი ,,УДС2-РДМ-23”-ს სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO150000016)
  27 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ,,ვლ10“ და ,,ვლ11“ სერიის ელმავლის წყვილთვლების შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000013)
  26 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ვაგონის შემაერთებელი სახელოს შესყიდვის შესახებ (GEO150000014)
  26 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 26 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ცემენტის შესყიდვის შესახებ (SPA150002409)
  26 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზეთის და საცხის შესყიდვის შესახებ (GEO150000010)
  23 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საზეთ-საპოხი მასალის შესყიდვის შესახებ (GEO150000011)
  23 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საბურავების შესყიდვის შესახებ (SPA150002233)
  23 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 23 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ცილინდრული კომპრესორის შესყიდვის შესახებ (GEO150000012)
  23 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ გარდაბანში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვის შესახებ (SPA150001960)
  22 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რკინიგზის სადგურებში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვის შესახებ (SPA150001964)
  22 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის წევის ძრავების საქარხნო კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO150000009)
  22 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტერიტორიაზე მექანიკური უბნის წყვილთველების ფორმირების უბნად გადაიარაღების სამშენებლო სამუშაოებისშესყიდვის შესახებ (SPA150001912)
  21 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ბათუმში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვის შესახებ (SPA150001922)
  21 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სალოკომოტივო სილის შესყიდვის შესახებ (SPA150001547)
  16 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი) შესყიდვის შესახებ (SPA150001589)
  16 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი) შესყიდვის შესახებ (SPA150001592)
  16 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი) შესყიდვის შესახებ (SPA150001594)
  16 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 16 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სარკინიგზო გადასასვლელებისათვის რეზინოკორდული ფენილის შესყიდვის შესახებ (GEO150000007)
  16 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გამაგრილებელი სასმელების შესყიდვის შესახებ (SPA150001332)
  15 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 15 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადისპეტჩეროს ცენტრის ოთახების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150001336)
  15 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სენაკი-აგურქარხნის გადასარბენზე (კმ. 2235 პკ. 4-ში) მდინარე ტეხურაზე არსებული ლითონის ხიდის (5X34მ)მალის ნაშენის შეცვლის სამუშაოები შესყიდვის შესახებ (SPA150001098)
  14 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს Eternet-ის პლატის შესყიდვის შესახებ (SPA150001112)
  14 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 14 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ოპტიკური მოდულების და პლატების შესყიდვის შესახებ (SPA150001114)
  14 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 13 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მოქლონების შესყიდვის შესახებ (GEO150000006 )
  13 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 12 იანვარს აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სალიანდაგო რეზინის საფენებისა და მილისების შესყიდვის შესახებ (GEO150000005 )
  12 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენზე (კმ19 პკ8-ში) არსებულ ერთლიანდაგიან ლითონის გზაგამტარ ხიდზე (1X33.6მ) მალის ნაშენის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150000671)
  09 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 9 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გრაკალი-კასპის გადასარბენზე (კმ. 2442 პკ. 3-ში) მდინარე მტკვარზე არსებული ორლიანდაგიანი ლითონის ხიდის (2X22.9მ) მე-6 მალის ნაშენის შეცვლის (კენტ და წყვილ მიმართულებაზე) სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150000673)
  09 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მოსახსნელი ტიპის პორტალური ამწის შესყიდვის შესახებ (SPA150000474)
  08 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 8 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატაბიკურე ძალაყინის შესყიდვის შესახებ (GEO150000003)
  08 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 6 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფილიალ ,,მგზავრთა გადაყვანას” თბილისის და ქუთაისის სალოკომოტივო დეპოებსა და თბილისის ვაგონების საექსპლუატაციო დეპოში დამიწების სისტემის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA150000295)
  06 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგდამგები ამწის შესყიდვის შესახებ (GEO150000001)
  05 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 5 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას GRT სერიის ელექტრომატარებლის მოტორული წყვილთვლების, მისაბმელი წყვილთვლების და წყვილთვალის მთლიანგლინული თვლების შესყიდვის შესახებ (GEO150000002)
  05 იანვარი 2015
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 31 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დისკური მასივის შესყიდვის და ინსტალაციის შესახებ (SPA140031291)
  31 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 31 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მუდმივი დენის მაგისტრალური სატვირთო ელმავლის შესყიდვის შესახებ (GEO140000124)
  31 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 30 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ელექტროცენტრალიზაციის შენობის პირველი სართულის ოთახების (სარეზერვო მონაცემთა ცენტრის ოთახების) სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140031194)
  30 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 30 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეზერვო მონაცემთა ცენტრის (Data-Center) ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140031201)
  30 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 30 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გაჟღენთილი ხის განძელის შესყიდვის შესახებ (GEO140000123)
  30 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 29 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ სამტრედია II-ში გორაკის ავტომატური ცენტრალიზაციის შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140031092)
  29 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 29 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ფოთის სატვირთო განყოფილების შენობისა და დამხმარე ნაგებობების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140031104)
  29 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ზეთის და საცხის შესყიდვის შესახებ (GEO140000122)
  26 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებლის ვაგონების მიმდინარე ახსნითი შეკეთების საამქროს ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140030714)
  24 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ,,ვლ10” და ,,ვლ11“ სერიის ელმავლების ,,კრ-2“ მოცულობის საქარხნო კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000121)
  24 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 დეკემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედია-ბათუმის უბნის, სუფსა-ურეკის გადასარბევზე კმ54 პკ 10-ში არსებულ ერთლიანდაგიან ლითონის ხიდზე (2X45მ) მალის ნაშენის შეცვლის შესახებ (SPA140030296)
  19 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქუთაისის სალოკომოტივო დეპოს ელმავლების შემკეთებელი საამქროს შენობის სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140030303)
  19 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის წევის ძრავების საქარხნო კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000120)
  19 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 18 დეკემბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საინფორმაციო სახის ვიდეორგოლის სატელევიზიო ეთერში განთავსების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140030130)
  18 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ინდუსტრიული ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO140000119)
  17 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 დეკემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვიდეოკონტროლის მოწყობილობის შესყიდვა-მონტაჟის შესახებ (SPA140029938)
  17 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 16 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ციფრული ტელეფონის აპარატების შესყიდვის შესახებ (SPA140029752)
  16 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 12 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვის შესახებ (SPA140029415)
  12 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 12 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დიქტის შესყიდვის შესახებ (SPA140029456)
  12 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 11 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს მუშა-მოსამსახურეთა საყოფაცხოვრებო შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140029239)
  11 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 11 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტერდიის სალოკომოტივო დეპოს საამქროების კარების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140029270)
  11 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 11 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგმზომი ვაგონის №097 ,,КВЛ-П 2.1“ დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000118)
  11 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 10 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ”ჟრო”-ს შესყიდვის შესახებ (GEO140000117)
  10 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 10 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მანქანა-გრეიდერის (XCMG GR 165) შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140029063)
  10 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 10 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ქულერების შესყიდვის შესახებ (SPA140028996)
  10 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 8 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ექსკავატორი ,,ეო-3323”-ის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140028754)
  08 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 4 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს ტექნიკური მომსახურების პუნქტის საყოფაცხოვრებო კორპუსის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140028395)
  04 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 3 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ კაჭრეთის ადმინისტრაციული, ელექტრო ცენტრალიზაციისა და ,,პოსტი-89კმ”-ის შენობების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140028210)
  03 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 3 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შედუღების აპარატის კაბელის შესყიდვის შესახებ (SPA140028228)
  03 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ზესტაფონის, სალიეთის, არაგვეთას და აჯამეთის შენობების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140028028)
  02 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 დეკემბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საშუალო წნევის როტაციული გაზის მრიცხველის შესყიდვის შესახებ (SPA140028101)
  02 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ოპტიკური რეფლექტომეტრის LCD პანელის შესყიდვის შესახებ (SPA140028107)
  02 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 1 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტობუსის შესყიდვის შესახებ (SPA140027889)
  01 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 1 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ მარაბდაში ელექტრო ცენტრალიზაციის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140027900)
  01 დეკემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 ნოემბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს არასაცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140027359)
  26 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ზესტაფონი-საჩხერის უბნის, ბეღლევი-სალიეთის გადასარბენზე კმ25 პკ5-ში არსებულ ერთლიანდაგიან ლითონის ხიდზე (15.6+2x27+14.5მ) დეფექტური წამწისქვედა ფილების რკინა-ბეტონის მაღალი სიმტკიცის წამწისქვედა ფილებით შეცვლის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140027363)
  26 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხის მასალის შესყიდვის შესახებ (SPA140027409)
  26 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დისკური მასივის შესყიდვისა და ინსტალაციის შესახებ (SPA140027148)
  24 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ელექტროზეთიანი გამათბობელი ღუმელების შესყიდვის შესახებ (SPA140027152)
  24 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სკანერებისა და საბეჭდი მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ (SPA140027155)
  24 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას დიზელისა და თითისტარის ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO140000112)
  21 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ინდუსტრიული ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO140000113)
  21 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სახარატო საამქროს შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140027019)
  21 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რედუქტორის ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO140000114)
  21 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ტრანსფორმატორის ზეთის შესყიდვის შესახებ (GEO140000115)
  21 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარი შესყიდვის შესახებ (SPA140027032)
  21 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მურა ნახშირის შესყიდვის შესახებ (SPA140027038)
  21 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 20 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ გორის ადმინისტრაციული შენობის საპირფარეშოს, ელ. ცენტრალიზაციის შენობის და საპირფარეშოს და ,,პოსტი უფლისციხის” ელ. ცენტრალიზაციის შენობის სამორიგეო ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140026837)
  20 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 20 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას 1-დ-12 ტიპის დიზელის ძრავის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000108)
  20 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 20 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სადგურ ფოთში წყალმომცილებელი ნაგებობის მშენებლობის პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000109)
  20 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 20 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენის კმ18+პკ1-6 (ციხისძირი) სარკინიგზო მონაკვეთზე ნაპირდამცავი ნაგებობების 2007 წელს შედგენილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების (ახალი გარემოებების გათვალისწინებით) მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000110)
  20 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 20 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მარელისი-მოლითის გადასარბენის წყვილ მიმართულებაზე კმ.2356 პკ.1-2-ში და პკ.10-ში ნაპირდამცავი კედლის აღდგენის და გამაგრების პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000111)
  20 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ფიტინგების შესყიდვის შესახებ (GEO140000106)
  19 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებლის ვაგონების მიმდინარე ახსნითი შეკეთების საამქროს ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140026793)
  19 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვიბრაციული ელექტრობურღების შესყიდვის შესახებ (SPA140026814)
  19 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საღერძე ზეთი ,,Л"-ის შესყიდვის შესახებ (GEO140000107)
  19 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სახანძრო ავტომანქანების (ავტოავზების) შესყიდვის შესახებ (SPA140026575)
  17 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ”ჟრო”-ს შესყიდვის შესახებ (GEO140000105)
  17 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 14 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ლიხში, წიფაში, მოლითში და ძირულაში ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140026458)
  14 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 14 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ გომის ეც-ს შენობაში სამორიგეო ოთახის, დირექტორის ოთახის და საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140026457)
  14 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 14 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ელექტრო სასწორი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140026476)
  14 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 14 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგმზომი ვაგონის №097 ,,КВЛ-П 2.1“ დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000104)
  14 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 13 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას არანაკლებ 120 ტონა ტვირთამწეობის ჰიდრავლიკური მოწყობილობის შესყიდვის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ (GEO140000103)
  13 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 11 ნოემბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს არასაცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140026122)
  11 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 7 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140025918)
  07 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 6 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისი-მახარისხებელის სადგურის გორაკის ავტომატური ცენრალიზაციის შენობისა და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140025733)
  06 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 5 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სავაგონო სასწორებისა და საწონების დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000100)
  05 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 5 ნოემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების საამქროს ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140025667)
  05 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 5 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელ. დომკრატებისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000101)
  05 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 4 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვისათვის საჭირო მცირე მექანიზმების შესყიდვის შესახებ (GEO140000097)
  04 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 4 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირების და გათბობის სისტემის მოწყობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140025545)
  04 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 4 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას გაჟღენთილი ხის განძელების შესყიდვის შესახებ (GEO140000099)
  04 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 4 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ისრული გადამყვანის გაჟღენთილი ხის ძელების შესყიდვის შესახებ (GEO140000098)
  04 ნოემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 31 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საპირაპირე საიზოლაციო ფიბრის შესყიდვის შესახებ (GEO140000096)
  31 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 30 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ”ლზ-ცნიი”-ს შესყიდვის შესახებ (GEO140000095)
  30 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 29 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ წიფაში სამგზავრო ბაქნის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140025169)
  29 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 28 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ქულერების შესყიდვის შესახებ (SPA140025067)
  28 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რეფრეჟერატორული სექციის შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO140000093)
  27 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს წყლის გამაცხელებელი ავზის შესყიდვის შესახებ (SPA140024954)
  27 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მიკროფონიანი ყურსასმენების შესყიდვის შესახებ (SPA140024964)
  27 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის საწმენდი ტილოების შესყიდვის შესახებ (SPA140024969)
  27 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ცოცხები, ჯაგრისები და სხვა საოჯახო საწმენდი საშუალებების შესყიდვის შესახებ (SPA140024973)
  27 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 27 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას 1-დ-12 ტიპის დიზელის ძრავის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000094)
  27 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თუჯის სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO140000091)
  24 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის ურიკის ზამბარების შესყიდვის შესახებ (GEO140000090)
  24 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის ელექტროაპარატურის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO140000092)
  24 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების შესყიდვის შესახებ (SPA140024890)
  24 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 22 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ”ჟრო”-ს შესყიდვის შესახებ (GEO140000089)
  22 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 22 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მრიცხველისა და ავტომატური ამომრთველის ყუთების შესყიდვის შესახებ (SPA140024620)
  22 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 22 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ბათუმში მუშათა აბანოსა და ტექნიკური აღრიცხვის ოპერატორების ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140024667)
  22 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 22 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ხაშურში (კენტ და წყვილ ყელში) სათვალთვალო კოშკების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140024663)
  22 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 22 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ აწყურში ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140024672)
  22 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 22 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-საკვანძოში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140024673)
  22 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 22 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ახალციხის ეც-ს შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140024678)
  22 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო შენობის ოთახების მოწყობის, წყალგაყვანილობისა და საშხაპეების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140024496)
  21 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-სამგზავროს ეც-ს შენობის სახურავისა და ადმინისტრაციის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140024506)
  21 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს • სადგურ რუსთავის ადმინისტრაციის შენობის ოთახის, საშხაპის, ღია ვერანდის და საპირფარეშოს შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140024510)
  21 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ მარელისში ოთახების და დაზიანებული სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140024511)
  21 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ გარდაბანში საპირფარეშოს კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140024512)
  21 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ლილოს ადმინისტრაციის შენობის და ეც-ს შენობის ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140024525)
  21 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ველის ადმინისტრაციის შენობის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140024533)
  21 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140024537)
  21 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 20 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მესამე თაობის მობილური ტელეფონის შესყიდვის შესახებ (SPA140024402)
  20 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 20 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების საამქროს ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების შესყიდვის შესახებ (SPA140024427)
  20 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მგზავრების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140024260)
  17 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დისკური მასივის შესყიდვა და ინსტალაციის შესყიდვის შესახებ (SPA140024343)
  17 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 16 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140024233)
  16 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 16 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ანტიფრიზის შესყიდვის შესახებ (SPA140024235)
  16 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენის კმ18+პკ1-6 (ციხისძირი) სარკინიგზო მონაკვეთზე ნაპირდამცავი ნაგებობების 2007 წელს შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000087)
  15 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს არასაცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140024090)
  15 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სადგურ ფოთში წყალმომცილებელი ნაგებობის მშენებლობის პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000088 )
  15 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგური თბილისი-მახარისხებლის კმ3+პკ7+50-ში ნაწილობრივ აშენებული საქვეითო ხიდის სამშენებლო სამუშოების შესყიდვის შესახებ (SPA140024104)
  15 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 10 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მარელისი-მოლითის გადასარბენის წყვილ მიმართულებაზე კმ.2356 პკ.1-2-ში და პკ.10-ში ნაპირდამცავი კედლის აღდგენის და გამაგრების პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000086)
  10 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 9 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის წევის ძრავების საქარხნო კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000084)
  09 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 9 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის დამხმარე ელექტრული მანქანების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000085)
  09 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 9 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მანქანა-გრეიდერის (XCMG GR 165) შეკეთების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA140023652)
  09 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 7 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფილიალ „მგზავრთა გადაყვანა”-ს თბილისის სალოკომოტივო და ვაგონების საექსპლუატაციო დეპოებში საპირფარეშოების, საშხაპეებისა და საგარდერობე ოთახების მიმდინარე შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023492)
  07 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 7 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფილიალ „მგზავრთა გადაყვანა”-ს ქუთაისის სალოკომოტივო დეპოს საშხაპის და ბრიგადების მოსასვენებელი ოთახის მიმდინარე შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023491)
  07 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 7 ოქტომბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვის შესახებ (SPA140023494)
  07 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 6 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის ტექნიკური მომსახურების პუნქტი-მახარისხებელის სამორიგეო ჯიხურის (ოპერატორების) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023354)
  06 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 6 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023382)
  06 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 6 ოქტომბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების საამქროს ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023385)
  06 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 3 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას რეფრეჟერატორული სექციის შემადგენელი ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO140000082)
  03 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 3 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს აბანოს შეკეთების და გასახდელების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023229)
  03 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 3 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ჟანგბადის (გაზისებრი) შესყიდვის შესახებ (SPA140023238)
  03 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 3 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ წიფაში სამგზავრო ბაქნის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023243 )
  03 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საიზოლაციო მასალის შესყიდვის შესახებ (SPA140023054)
  02 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023057)
  02 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კასპის (მეტეხი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023059)
  02 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კასპის (კავთისხევი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023061)
  02 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მახარისხებლის (ველი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140023064)
  02 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საავიაციო ნავთის შესყიდვის შესახებ (SPA140023152)
  02 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 2 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის წყვილთვლების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO140000080)
  02 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამეურნეო იარაღების შესყიდვის შესახებ (SPA140022967)
  01 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ტექნიკური ლაბორატორიის შენობის მიმდინარე შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022992)
  01 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის სხვადასხვა მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO140000078)
  01 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა საკისრების და საკისრის რგოლების შესყიდვის შესახებ (GEO140000079)
  01 ოქტომბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მილების, მუხლების და ქუროების შესყიდვის შესახებ (SPA140022866)
  30 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ქუროების შესყიდვის შესახებ (SPA140022893)
  30 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის მინების შესყიდვის შესახებ (GEO140000075)
  30 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის შემაერთებელი და დამაბოლოებელი სახელოების შესყიდვის შესახებ (GEO140000076)
  30 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 30 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ (GEO140000077)
  30 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საცხი ”ჟრო”-ს შესყიდვის შესახებ (GEO140000073)
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს წყლის გამაცხელებელი ავზის შესყიდვის შესახებ (SPA140022710)
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვენტილების შესყიდვის შესახებ (SPA140022729)
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს JCB ექსკავატორ-დამტვირთველის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140022713 )
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერსშიდაწვის დიზელის ძრავის შესყიდვის შესახებ (SPA140022718 )
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა კიბეების შესყიდვის შესახებ (SPA140022734)
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სალიანდაგო სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ (GEO140000074)
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ძაბვის ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (SPA140022728 )
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურების შესყიდვის შესახებ (SPA140022731 )
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (SPA140022732 )
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დენის ტრანსფორმატორების შესყიდვის შესახებ (SPA140022733 )
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 26 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ტიპის კონტეინერების შესყიდვის შესახებ (SPA140022738)
  26 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 25 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ტექნიკის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140022618)
  25 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისი-სატვირთოს სადგურის ელექტრო ცენტრალიზაციის შენობის და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022509)
  24 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სატელეფონო კაბელის გარე გამთიშველი კოლოფის შესყიდვის შესახებ (SPA140022510)
  24 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 24 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გაერთიანებული სადისპეჩეროს ცენტრის ოთახის და გამოთვლითი ცენტრის პირველი სართულის შემოსასვლელის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022511)
  24 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 23 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ლითონის ტრავერსის და დგარის შესყიდვის შესახებ (GEO140000070)
  23 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 23 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თუჯის სამუხრუჭე ხუნდების შესყიდვის შესახებ (GEO140000071)
  23 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 23 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მრიცხველისა და ავტომატური ამომრთველის ყუთების შესყიდვის შესახებ (SPA140022359)
  23 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 23 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის წყვილთვლების ,,СОНК“ (დაკომპლექტებული საბუქსე კვანძით)შესყიდვის შესახებ (GEO140000072)
  23 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 22 სექტემბრიდან აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებელ სალოკომოტივო დეპოში საკანალიზაციო სისტემის და ჭების გაწმენდა-გასუფთავების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140022269)
  22 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 22 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა GSM და IP ტელეფონების შესყიდვის შესახებ (SPA140022282)
  22 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სადგურ ფოთში წყალმომცილებელი ნაგებობის მშენებლობის პროექტირების შესყიდვის შესახებ (GEO140000068)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ მარელისში ოთახების და დაზიანებული სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022094)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ რუსთავის ადმინისტრაციის შენობის ოთახის, საშხაპის, ღია ვერანდის და საპირფარეშოს შკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022095)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ველის ადმინისტრაციის შენობის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022100)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ქობულეთის ეც-ს შენობის, სადგურ ოჩხამურში ოთახის და საპირფარეშოს კაპიტალური შკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022109)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ახალციხის ეც-ს შენობის კაპიტალური შკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022122)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ გარდაბანში საპირფარეშოს კაპიატალური შკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022135)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ აწყურში ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022143)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ხაშურში (კენტ და წყვილ ყელში) სათვალთვალო კოშკების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022150)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-სამგზავროში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022157)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ბათუმში მუშათა აბანოსა და ტექნიკური აღრიცხვის ოპერატორების ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022160)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-საკვანძოში წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022162)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ლილოს ადმინისტრაციის შენობის და ეც-ს შენობის ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (SPA140022170)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელმავლის სააკვნე ჩამოკიდების ღეროს შესყიდვის შესახებ (GEO140000069)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მთარგმნელობითი მომსახურების შესყიდვის შესახებ (SPA140022175)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 19 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დისკური მასივის შესყიდვის და ინსტალაციის შესახებ (SPA140022178)
  19 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ელექტროსაქონლის შესყიდვის შესახებ
  18 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ ბათუმში №1, №2 და №3 საისრე პოსტების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  18 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სს „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი დიზელ-გენერატორის მიმდინარე შეკეთების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
  18 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ზესტაფონი-საჩხერის უბნის, ბეღლევი-სალიეთის გადასარბენზე კმ25 პკ5-ში არსებულ ერთლიანდაგიან ლითონის ხიდზე (15.6+2x27+14.5მ) დეფექტური წამწისქვედა ფილების რკინა-ბეტონის მაღალი სიმტკიცის წამწისქვედა ფილებით შეცვლის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  18 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბრენდირებული ბლოკნოტების შესყიდვის შესახებ
  18 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სადგურ თბილისი-სამგზავროს ეც-ს შენობის სახურავისა და ადმინისტრაციის ოთახების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  18 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 18 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მესამე თაობის მობილური ტელეფონის შესყიდვის შესახებ
  18 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს - ზესტაფონის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  17 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სავაგონო დეპოს საყოფაცხოვრებო შენობის ოთახების მოწყობის წყალგაყვანილობისა და საშხაპეების კაპიტალური შეკეთების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  17 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს უღელტეხილის სალიანდაგო სამმართველოს ადმინისტრაციულ შენობაში გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  17 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს არასაცხოვრებელი ფართის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  17 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 17 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქსანი-კავთისხევის გადასარბენზე კენტი მიმართულებით კმ2464 პკ4-ში არსებული რკინა-ბეტონის ხიდის კაპიტალური და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  17 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 16 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ,,ერ2ტ“ სერიის ელექტრომატარებლის წყვილთვლების (კომპლექტში რედუქტორითა და ბუქსებით) შესყიდვის შესახებ
  16 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 16 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს გაზეთის შინაარსის, დიზაინისა და მაკეტის შექმნის, დაკაბადონების და ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  16 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 16 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს GRT სერიის 5 ელექტრომატარებელში GPS რუკების სისტემის შესყიდვის და მონტაჟის შესახებ
  16 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 16 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ
  16 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას მარელისი-მოლითის გადასარბენის წყვილ მიმართულებაზე ნაპირდამცავი კედლის აღდგენის და გამაგრების პროექტირების მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  15 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ექსკავატორ-დამტვირთველის შესყიდვის შესახებ
  15 სექტემბერი 2014
 
  სს ,,საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს კუთვნილი ელ. დომკრატებისა და ჩარხების კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  15 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა კარტრიჯების შესყიდვის შესახებ
  15 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონის ურიკის ზამბარის შესყიდვის შესახებ
  15 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 15 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა კონდიციონერების შესყიდვის და მონტაჟის შესახებ
  15 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 12 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის საპნების შესყიდვის შესახებ
  12 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 12 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა სახის საწმენდი ტილოების შესყიდვის შესახებ
  12 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 12 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ცოცხების, ჯაგრისების და სხვა საოჯახო საწმენდი საშუალებების შესყიდვის შესახებ
  12 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 12 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საფოსტო და საკურიერო მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  12 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 12 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სხვადასხვა ონკანების შესყიდვის შესახებ
  12 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 12 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა ოპტიკური ხელსაწყოების შესყიდვის შესახებ
  12 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 12 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მანქანა-გრეიდერის (XCMG GR 165) შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  12 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 11 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ღორღგამწმენდი მანქანა ,,რმ-80"-ს მალცვეთადი მარაგ-ნაწილების შესყიდვის შესახებ
  11 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 11 სექტემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ხაშურის სალოკომოტივო დეპოს საამქროების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  11 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 11 სექტემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სალოკომოტივო დეპოს შენობის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  11 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 11 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხვადასხვა მზომი ხელსაწყოების დამოწმების ან/და დაკალიბრების მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  11 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 10 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის ტექნიკური მომსახურების პუნქტი-მახარისხებელის სამორიგეო ჯიხურის (ოპერატორების) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  10 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 10 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამტრედიის სავაგონო დეპოს წყვილთვლების საამქროს გორგოლაჭსაკისურებიანი ბუქსების საკისრების შესაკეთებელი ოთახის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  10 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 10 სექტემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის საკვანძოს ვაგონების მიმდინარე ახსნითი-შეკეთების საამქროს ტექნიკური მომსახურების შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  10 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 9 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას საზეთ-საპოხი მასალი შესყიდვის შესახებ
  09 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 9 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს რუსთავის ტექნიკური მომსახურების შენობის პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  09 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 9 სექტემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბალიშებისა და შალითების შესყიდვის შესახებ
  09 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ამწე მექანიზმის ,,კდე-163”-ის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  08 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მახარისხებლის (ველი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  08 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 8 სექტემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამგზავრო მატარებლებისთვის ერთჯერადი თეთრეულის და სავარძლის თავის მისაყრდნობი შალითების შესყიდვის შესახებ
  08 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მახარისხებლის კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის (ხიდები) კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  08 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის (მცხეთა-არმაზი) კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  08 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 8 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხელის გადასატანი რადიოსადგური მოტოროლა СP040-ის აკუმულატორის შესყიდვის შესახებ
  08 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 5 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სს „საქართველოს რკინიგზის“ მთავარ ხაზზე 1960 წლამდე არსებული ხიდების კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვის შესახებ
  05 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 5 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სატვირთო ვაგონების დიაგნოსტირებისას გამოყენებული კაპილარული (ფერადი) დეფეკტოსკოპირებისათვის საჭირო აეროზოლიანი ბალონების ნაკრების შესყიდვის შესახებ
  05 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 5 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სხავადასხვა საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის შესყიდვის შესახებ
  05 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 5 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კასპის (კავთისხევი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  05 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 5 სექტემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მცხეთა-ზაჰესის კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  05 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 5 სექტემბერს აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კასპის (მეტეხი) კტსმ სამომსახურეო ჯიხურის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  05 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 4 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს აბანოს და გასახდელის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  04 სექტემბერი 2014
 
  ს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 4 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სავაგონო სასწორის ფუნდამენტის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები შესყიდვის შესახებ
  04 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 4 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს მარაბდის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ
  04 სექტემბერი 2014
 
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2014 წლის 4 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ელექტრომატარებლის სხვადასხვა ელექტროსაქონლის შესყიდვის შესახებ
  04 სექტემბერი 2014