კომპანიის შესახებ
მისია, ხედვა რკინიგზის ისტორიასტრუქტურასამეთვალყურეო საბჭომენეჯმენტიდირექტორთა საბჭოვაკანსია კომიტეტები
პროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაფორუმი 
       
 
აუქციონები
 
  შპს”რეილვეიფროფერთიმენეჯმენტი”29.05.2015წ-დანაცხადებსელექტრონულაუქციონს
  28 მაისი 2015
 

შპსრეილვეი

  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს
  21 მაისი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი) მის საკუთრებაში არსებული რკინაბეტონის განძელების (უვარგისი) რეალიზაციის შესახებ.
ქონების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს
  20 მაისი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი) მის საკუთრებაში არსებული ხის განძელების (უვარგისი) რეალიზაციის შესახებ.
ქონების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.
აუქც
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს
  20 მაისი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი) ქ. ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქ. N2-ში მდებარე ყოფილი სასადილოს შენობის 64 კვ.მ. ფართის, ერთი წლის ვადით, იჯარის ფორმით დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის მიზნით.
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს
  20 მაისი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 21 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი) მის საკუთრებაში არსებული სატრანსფორმატორო ზეთის (უვარგისი) რეალიზაციის შესახებ.
ქონების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.
  შპს”რეილვეიფროფერთიმენეჯმენტი”19.05.2015წ-დანაცხადებსელექტრონულაუქციონს
  19 მაისი 2015
 
შპსრეილვეიფრო
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს
  19 მაისი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 20 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი) მის საკუთრებაში არსებული შავი ლითონის ჯართის რეალიზაციის შესახებ.
ქონების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.
აუქციონის ს
  სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს
  19 მაისი 2015
 
სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2015 წლის 22 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი) ქ. ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქ. N2-ში მდებარე ყოფილი სასადილოს შენობის 64 კვ.მ. ფართის, ერთი წლის ვადით, იჯარის ფორმით დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის მიზნით.
აუქციონი განხორციელდე
  შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 15.05.2015წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს
  15 მაისი 2015
 

შპსრეილვეი

  შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 15.05.2015 წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს
  15 მაისი 2015
 
შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 15.05.2015 წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს) კერძოდ:
1. მის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, ქობულეთის სამგზავრო ვაგზლის შენობის II სართულზე მდებარე 57,65 კვ.მ ფართის, დროებით სარგებლობაში, 3 წლის ვადით ი
  შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 13.05.2015 წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს
  14 მაისი 2015
 
შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 13.05.2015 წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს) კერძოდ:
1. მის საკუთრებაში არსებული ქ. ტყიბულში, რკინიგზის სამგზავრო ვაგზლის შენობაში მდებარე 17,47 კვ.მ ფართის, დროებით სარგებლობაში, 5 წლის ვადით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. <
  შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 14.05.2015 წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებ
  14 მაისი 2015
 
შპს ”რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 14.05.2015 წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს) კერძოდ:
1. მის საკუთრებაში არსებული ქ. გურჯაანში მდებარე შენობა-ნაგებობის (სასაუზმის შენობა ) 119 კვ.მ ფართის და მიმდებარედ არსებული 155 კვ.მ მიწის ნაკვეთის, დროებით სარგებლობაში, 10 წლ
 
 
Copyright © 2015 Georgian Railway. All Rights Reserved.